maandag 29 juli 2013

Alleen het licht.../Just the light...


Soms is alleen al het licht de moeite waard om buiten te zijn en te genieten. Zoals vanavond bij zonsondergang...
-----------------------------------------------------------------------------------------
Sometimes just the light makes it worth while to be outside and enjoy. Like tonight at sunset...
Serengeti op de hei - Serengeti in the Heathland
Serengeti op de hei - Serengeti in the Heathland
Serengeti op de hei - Serengeti in the Heathland

Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!


 • • • • (c) Servee Wijsen  2013 • • • •

zondag 28 juli 2013

Vliegoefeningen.../Flightpractice...

Haviken fotograferen valt niet mee. Ten eerste zijn ze lastig te vinden als ze in een boom zitten vanwege hun geweldige schutkleur, ten tweede zitten ze meestal verscholen in het bos waar weinig licht is en ten derde hebben ze jouw meestal al in de gaten voor je ze gespot hebt en blijven ze uit zicht of vliegen weg. Deze jonge vogels zijn nog wat minder schuw en minder snel en als je geduld hebt vliegen ze af en toe het bos uit om te oefenen.
----------------------------------------------------------------------------
Photographing Goshawks is not an easy thing to do. First they are difficult to find because of their great camouflage, second, they stay in the forest most of the time where it is dark, and third, they have seen you long before you can spot them and stay out of sight or fly away as you approach them. These juvenile birds are a little less shy an less fast and if you're patient they'll com out of the woods for flying practice.
Havik - Goshawk - Accipiter gentilis
Havik - Goshawk - Accipiter gentilis

Uit het zicht vanonder een boom valt het nog niet mee om ze goed in beeld te krijgen door het bladerdak heen.

-------------------------------------------------------------------
Hiding under a tree makes it difficult to get a clear shot through the leaves. 
Havik - Goshawk - Accipiter gentilis
Havik - Goshawk - Accipiter gentilis
Havik - Goshawk - Accipiter gentilis
Havik - Goshawk - Accipiter gentilis
Havik - Goshawk - Accipiter gentilis
  
Bronstige Reebok achtervolgt Reegeit - Rut: Roe Deer buck chasing a female
Bronstige Reebok achtervolgt Reegeit - Rut: Roe Deer buck chasing a female 
sunset under the trees

Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!


 • • • • (c) Servee Wijsen  2013 • • • •

zaterdag 27 juli 2013

Gevecht.../Fight...

Behalve Reeën lopen er nog andere grote zoogdieren rond op de hei. Schotse Hooglanders worden ingezet om de Heide te begrazen en het landschap open te houden zodat het niet 'ver-bost'. Meestal vind je ze met hun kop omlaag, rustig grazend en zijn ze niet erg fotogeniek. Ze richten maar zelden hun kop op om hun indrukwekkende hoorns te tonen en met dat lange haar is oogcontact krijgen meestal lastig. Vandaag had ik geluk, voor mijn neus vond midden op het pad een klein opstootje plaats. Niet al te heftig, eerder een soort liefkozend speels stoeien, maar het levert wel mooie plaatjes op. Terwijl ik op het pad hurkte om foto's te maken 'prikte' een ander dier voorzichtig met één hoorn in mijn rugzak, ik had hem niet zien aankomen en stond klaarblijkelijk in de weg of het dier was gewoon nieuwsgierig, dat heb ik al vaker meegemaakt. Gelukkig was het een subtiel stootje en kon ik rustig wegstappen. Een goeie reminder om altijd om je heen te kijken en voorzichtig te zijn :-)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Beside Roe Deer there are some other large mammals that can be easily found in the heathland. Scottish Highland Cattle graze here to keep the landscape open. Most likely you'll see them heads down, grazing and they won't usually make a great subject to photograph. They rarely raise their head and it's hard to get eye contact because of their long hair. Today I was lucky as I came upon a pair fighting in the middle of a path. Not a big fight more of a playful, gentle quarreling but it nevertheless was an opportunity for some nice shots. As I was kneeling down taking photos another animal which I didn't see coming from behind, gently 'stabbed' me in the back with its horn, making clear I had to move out of the way. Or maybe it was just curious as I've experienced before. It wasn't aggressive at all, but it was a good reminder to always look around and to be careful around these animals :-)
Schotse Hooglanders in gevecht - Scottish Highlander fight - Bos Taurus ss
Schotse Hooglanders in gevecht - Scottish Highlander fight - Bos Taurus ss
Schotse Hooglanders in gevecht - Scottish Highlander fight - Bos Taurus ss
Schotse Hooglanders in gevecht - Scottish Highlander fight - Bos Taurus ss
Schotse Hooglanders in gevecht - Scottish Highlander fight - Bos Taurus ss
Schotse Hooglanders - Scottish Highlander - Bos Taurus ss
De 'aanvaller' kijkt nog even om - The 'backstabber" looking back at me
Schotse Hooglanders - Scottish Highlander - Bos Taurus ss
Ree op de Hei - Roe Deer in Heather - capreolus capreolus
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Hardlopen bij zonsondergang op de hei - Running at sunset on the heathland

Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!


 • • • • (c) Servee Wijsen  2013 • • • •

donderdag 25 juli 2013

Heidehaantje.../ Heather Beetle...

Vanavond is het weer eens veel te druk bij de Radijs akker, dus ik besluit verderop op een rustigere stek te gaan kijken. Reeën blijven meestal in hun territorium en die zijn er genoeg hier op de hei. Het duurt dan ook niet lang voordat ik deze bok tegenkom. Ik hoef alleen maar geduldig te wachten tot hij in het licht stapt...
---------------------------------------------------------------------------------------------
Tonight it's way to busy at the Raddish field so I decide to move on to a quieter spot. Roe Deer tend to stay in their territory and there's plenty more of them around here. And it doesn't take long for me to find this buck. All I have to do is wait for it to step into the light...
 Reebok - Roe Deer buck - Capreolus capreolus
 Reebok - Roe Deer buck - Capreolus capreolus
 Reebok - Roe Deer buck - Capreolus capreolus
 Reebok - Roe Deer buck - Capreolus capreolus
Ookal heeft hij me duidelijk in de gaten, hij vervolgt ongestoord zijn pad en wandelt als verwacht het warme avondlicht in...
----------------------------------------------------------
Even though it clearly spotted me, it continues it's path and steps into the warm evening light... 
 Reebok steekt pad over - Roe Deer buck crosses path - Capreolus capreolus
De Heide zou nu mooi paars moeten kleuren, en ook al dat doet ie dat op veel plaatsen wel, Hier is dat helaas niet het geval. Grote delen zijn flink aangetast door het Heidehaantje, een kleine kever waarvan de larven de planten aanvreten waardoor ze dor worden en niet tot bloei komen. De enige oplossing schijnt te zijn: bestrijding met zware chemicaliën, afbranden, of maaien van de heide. De Eerste twee zijn geen optie, dus hier is de laatste methode toegepast, voor het tweede achtereenvolgende jaar... vraag me af of dat helpt want het is er niet beter op geworden. Her en der bloeit nog wel wat Dophei met zijn subtiele roze bloemetjes. ook mooi, vooral als decor voor deze Reebok in het warme avondlicht...

-------------------------------------------------------------------------------------------
The Heather should be coloring purple around this time of year, and it does in many places but not around hear. It has been heavily affected by the Heather Beetle of which the larvae feed on the plants and prevents them from blooming. The only sollution seems to be: treatment with chemicals, burning it down, or mowing. The first two are not an option so they mowed large areas for the second year now... I wonder if this helps because it seems even worse this year. In some spots the Cross-leaved Heath which seems unaffected, is still blooming with its more subtle pink flowers. A nice decor for this Roebuck in the warm evening light...
 Reebok in Dopheide in warm avondlicht - Roe Deer buck in Heath in warm evening light - Capreolus capreolus
Tussen de bloeiende Dophei kijkt hij nog even om - Between the flowering Cross-leaved Heath it stops to turn around 

 Reebok  in door Heidehaantje aangetaste heide bij avondlicht - Roe Deer buck in Heather affected by Heather Beetle in evening light - Capreolus capreolus
De dorre aangetaste heide kleurt wel mooi rood in plaats van paars in het warme avondlicht - The dry affected heather turns to a beautiful red instead of purple in the late evening sun

Reebok op de Hei - Roe buck in Heathland - Capreolus capreolus
Reebok op de Hei - Roe buck in Heathland - Capreolus capreolus
Heide en Brem met zaden - Heath and Broom with seeds
De Brem op de voorgrond stond een maand geleden nog prachtig geel in bloei, nu draagt hij zaden - The Broom in the foreground was blooming with beautiful yellow flowers about a month ago, now it carries its seeds  
Wat een bloeiend paars tapijt had moeten zijn is nu dankzij de Heidehaantjes een roest-rood tapijt geworden. Niettemin een prachtig gezicht in de avondzon.
------------------------------------------------------------------------------------------
What should have been a flowering purple carpet is now turned to a rusty red carpet, thanks to the Heather Beetle. Nevertheless a beautiful sight in the warm evening light.

Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!


 • • • • (c) Servee Wijsen  2013 • • • •

zondag 21 juli 2013

Walhalla...


Rond deze tijd is het makkelijk om Reeën te vinden, als je tenminste deze akker weet te vinden. Veel fotografen weten dat inmiddels, ze komen ieder jaar weer van heinde en verre, het is alleen de kunst om in te schatten wanneer de akker in bloei staat. Ik ben hier licht in het voordeel omdat ik op fietsafstand woon en hier vaak kom, ook als de akker niet in bloei staat zitten hier Reeën. Dit jaar ben ik regelmatig teleurgestelde fotografen tegengekomen die te vroeg waren, de akker was een paar weken later ingezaaid dan gebruikelijk. Misschien vanwege het koude voorjaar. Het witte bloemenlaken, dit keer van wilde Radijs, heeft een grote aantrekkingskracht op de Reeën in de omgeving. En alhoewel ze niet echt mensenschuw zijn zorgt het rondrennen en luid geklets van toeschouwers en fotografen er wel voor dat ze op afstand blijven. Daarom fiets ik meestal door als het druk is en wacht een rustiger moment af. Als je in stilte blijft wachten komen ze soms echt op een paar meter voor je neus uit  de bosrand gestapt...
---------------------------------------------------------------------------------------------
Around this time of year it's easy to find Roe Deer, if you know where to find this little field. Many photographers do, and each your they come from all over the country, but it's hard to predict when the crops are in bloom. I have a small advantage since I live nearby and frequently visit the place. There are always Roe Deer to be found here. This year I met several disappointed photographers who came to early, surprised that there wasn't a green sprout to be seen on the field. Probably because of the cold spring the field was sown in a few weeks later then last year. Although the animals aren't shy at all, they tend to stay at a distance if to many spectators and photographers run around and talk to loud. I usually avoid these 'rush hours' and come back at a quieter time. If you just sit and wait they'll pop up from the forest edge right in front of you...
Ree stapt uit de bosrand - Roe Deer stepping out of the bushes  - Capreolus capreolus
Ree stapt op een meter of vijf uit de bosjes - Roe Deer steps out of the bushes at 5 meters distance 
Ree stapt uit de bosrand - Roe Deer stepping out of the bushes  - Capreolus capreolus

Ree - Roe Deer  - Capreolus capreolus

Ree - Roe Deer  - Capreolus capreolus

Houtduif zit eerste rang - Wood Pigeon at front row - Columba palumbus
Deze Houtduif zit eerste rang - This Wood Pigeon has a front row seat - Columba palumbus 
Reebok - Roe buck - Capreolus capreolus
Reebok - Roe buck - Capreolus capreolus

Een Boomvalk jaagt op insecten - Eurasian Hobby hunting for insects - Falco subbuteo
Een Boomvalk jaagt op insecten - Eurasian Hobby hunting for insects - Falco subbuteo
Reebok in laatste licht op wilde radijs akker- Roe buck in last light at Wild Raddish flowefield - Capreolus capreolus
Reebok in laatste licht op wilde radijs akker- Roe buck in last light at Wild Raddish flowefield - Capreolus capreolus
De Haas op de voorgrond legt zijn oren plat al dit Ree nieuwsgierig dichterbij komt - The Hare in the foreground flattens it's ears as the Roe Deer curiously approaches
De Haas op de voorgrond legt zijn oren plat al dit Ree nieuwsgierig dichterbij komt - The Hare in the foreground flattens it's ears as the Roe Deer curiously approaches 
De Haas op de voorgrond legt zijn oren plat al dit Ree nieuwsgierig dichterbij komt - The Hare in the foreground flattens it's ears as the Roe Deer curiously approaches
Reegeit en Reebok kijken nieuwsgierig naar Haas - Roe buck and doe curiously looking at Hare at Hare
Deze bok is ook nieuwsgierig naar de Haas - This buck is also curiously looking at the Hare 
Ree in laatste licht op wilde radijs akker- Roe Deer in Wild Raddish flowefield - Capreolus capreolus
Ree in laatste licht op wilde radijs akker- Roe Deer in Wild Raddish flowefield - Capreolus capreolus
Ree in laatste licht op wilde radijs akker- Roe Deer in Wild Raddish flowefield - Capreolus capreolus

Ree in laatste licht op wilde radijs akker- Roe Deer in Wild Raddish flowefield - Capreolus capreolus

Af en toe moet je goed om je heen kijken, ze zijn overal! - You have to look around, they're everywhere! 
Ree eet Wilde Radijs op bloeiende akker- Roe Deer eats Wild Raddish in flowering field - Capreolus capreolus
 Mmmm... tasty!

Het loont vaak om tot na zonsondergang te blijven - It's often worth while to stay until after sunset


Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!


 • • • • (c) Servee Wijsen  2013 • • • •