dinsdag 30 april 2013

Nieuwe Koning... / New King...

Vandaag werd de nieuwe Koning ingehuldigd. Alhoewel ik niet kan ontkennen dat ik het ritueel ook met belangstelling gevolgd heb op tv ben ik er 's avonds toch maar op uit gegaan en kwam ik een koning tegen van een andere soort. Deze Reebok ziet er uit alsof hij het voor het zeggen heeft hier in zijn territorium. Hij ziet er stoer en sterk uit met een mooi zesender gewei en zo te zien een flinke wond op zijn hals, misschien opgelopen tijdens een gevecht met een rivaal.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Today a new King was installed in the Netherlands. Although I can't deny having followed the ritual on tv with some interest, I decided to go out in the evening and came across this king of a different species. This Roe Deer buck looks like it could reign here in it's own territory. It's looking strong and tough with it's big antlers and what looks like a fair gash in it's neck which maybe suffered from a fight with a rival.
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Op de hei zijn weer volop Roodborsttapuiten te vinden. Hier een mannetje...
---------------------------------------------------------------------------------------------
Stonechats are back in their habitat on heathlands. This is a male...
Roodborsttapuit - Stonechat - Saxicola torquata (ad m)
Roodborsttapuit - Stonechat - Saxicola torquata (ad m)

Ook de Tapuiten zijn weer terug uit hun overwinteringsgebieden op de Afrikaanse Savanne. Ze broeden vaak in oude konijnenholen. Op de foto een mannetje. Zie het verschil met de Roodborsttapuit. De naam is in het Nederlands verwarrend. Het zijn verschillende soorten met een héél verschillend uiterlijk.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Wheatears also returned from their winter retreats on the african savanna. They often breed in Rabbit holes. I the photo is a male. The difference with the Stonechat is obvious in looks and family name, but not so in their Dutch names, which both contain the word 'Tapuit'.  
Tapuit - Northern Wheatear - Oenanthe oenanthe
Tapuit - Northern Wheatear - Oenanthe oenanthe
Deze dame was verast door mijn aanwezigheid en besloot een omweg te nemen naar het bos dat achter de afrastering ligt:-)
---------------------------------------------------------------------------------------------
This lady Roe Deer was surprised by my presence on her shortcut route to the forest ( which lies behind the fence) and decided to take a detour :-)
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Ook de Graspieper is weer volop te zien, en te horen. Dat je ze kunt horen is handig om ze te kunnen onderscheiden van de Boompiepers. Ze lijken namelijk erg veel op elkaar maar zingen een ander deuntje. Deze zat wel erg mooi in het late zonlicht.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Meadow Pipets are also abundant again. They are easily confused with Tree Pipets which look very much alike and can be best distinguished by their different song. This one posed nicely in the late sunlight.
Graspieper - Meadow Pipet - Anthus pratensis
Graspieper - Meadow Pipet - Anthus pratensis
Schotse Hooglanders vindt je overal in Nederland op in Heidegebieden. Ze eten het gras tussen de hei weg en voorkomen zo 'verbossing'.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Everywhere on heathland in The Netherlands you can find Scottish Highland cattle. They Keep the vegetation short and prevent the open heathland from becoming forest.
Schotse Hooglander - Scottish Highlander - Bos taurus ss
Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!


HOME 

 • • • • (c) Servee Wijsen  2013 • • • •

maandag 29 april 2013

Oranje boven.../ Orange...


Op de vooravond van de kroning ben ik maar weer eens een rondje gaan maken op de hei. Het bleek de avond van de Torenvalk te zijn. Soms zie ik er wekenlang niet één, vandaag maar liefst 6 op verschillende locaties. Op de eerste foto een jagend vrouwtje. 'Biddend' spuurt ze de heide af, zich af en toe een paar meter verplaatsend. 
--------------------------------------------------------------------------------------------
On the evening before the coronation of our new king I went for a round outdoors. It turned out to be the night of the Kestrel. Sometimes I don't see any for weeks, today 6 different individuals on different locations. In the first picture a hunting female. 'praying' above the heathland she's looking for prey, changing position from time to time.
Torenvalk (v) - Common Kestrel (f) - Falco Tinnunculus
Torenvalk (v) - Common Kestrel (f) - Falco Tinnunculus
Dit mannetje, duidelijk te herkennen aan de grijs blauwe kop en ongebandeerde  grijsblauwe stuit, zat te jagen vanaf de top van een dode boom en dook even later tussen de heide op de grond om een muis te pakken en laag over de grond weg te vliegen. Dit ging helaas te snel voor mij om mijn belichting aan te kunnen passen.
--------------------------------------------------------------------------------------------
This adult male, clearly recognizable by its grey-blue head and single-banded tail, was hunting from the top of a dead tree. Minute later it dove for a mouse between the heath below and flew away. Unfortunately this al went so fast that I couldn't change my settings to adjust for the darker background.
Torenvalk (m) - Common Kestrel (m) - Falco Tinnunculus
Torenvalk (m) - Common Kestrel (m) - Falco Tinnunculus
Torenvalk (m) - Common Kestrel (m) - Falco Tinnunculus
Torenvalk (m) - Common Kestrel (m) - Falco Tinnunculus
Deze Reegeit met kale neus lag rustig te herkauwen vlak langs het pad, ik was er in eerste instantie voorbij gelopen. Toen ik me omdraaide en een paar foto's maakte stond ze toch maar rustig op om weg te lopen.
--------------------------------------------------------------------------------------------
This female Roe Deer with bald nose was lying next to the path, comfortably chewing her meal. I didn't see it and walked past it at first When I turned around to take a photo she decided it was time to leave.
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
  
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Op veilige afstand... - At a safe distance 
Graspieper - Meadow Pipet - Anthus pratensis
Graspiepers zitten soms ook in bomen, en Boompiepers op het gras. Zang is de beste manier van determineren. - Meadow Pipets als sit in trees. The best way to distinguish them from Tree Pipets is by their sound.
In de late avondzon zit deze Buizerd mij goed in de gaten te houden. Zelfs op grote afstand had hij me al lang in de gaten met zijn ongelooflijke goeie gezichtsvermogen. Mooi zoals hij hier onder de tak door gluurt om mij te kunnen zien.
--------------------------------------------------------------------------------------------
In the late evening sun this Buzzard is keeping an eye on me. Even though I'm at a great distance it already spotted me with its fantastic eyesight. Nice, the way it peeks under the branch to see me.
Buizerd - Buzzard - Buteo buteo
Buizerd - Buzzard - Buteo buteo
Ik besluit de avond met een koninklijk tintje, althans, dat doet de zon voor me. De heldere lucht kleurt werkelijk knal oranje in de ondergaande zon. Géén photoshop voor nodig, en na alle commotie over het koningslied kan ik zelfs in deze foto niet om de W van Willem heen, of was het stamppot?  ;-)
--------------------------------------------------------------------------------------------
The evening ends with a royal flavor. ("orange" is in our royal family name and is our country's color next to the red white and blue) The clear sky colors a bright orange as the sun sets. No photoshop needed here. In the trees I can 't help to see the 'W' of our new kings name Willem-Alexander. There was a lot of  criticism about a royal song that was written for the occasion in which the letter W was used in a 'wrong' way in a sentence which was kind of funny... In dutch anyway ;-)

 Oranje boven - W van Willem
 Oranje boven
Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!


HOME 

 • • • • (c) Servee Wijsen  2013 • • • •

zaterdag 27 april 2013

Vroege vogels.../ Early birds...

Vandaag in alle vroegte op pad. Voor het mooie licht moet je de eerste uurtjes na zonsopkomst pakken. Dat is nog geen garantie voor mooie foto's. Als het licht is zie je bijvoorbeeld een Purperreiger al moeilijk zitten laat staan in het donker of in de schemer. Vanochtend vlogen ze me letterlijk om de oren vanuit de sloot terwijl ik nog aan het fietsen was. Hier vliegt er eentje weg in de verte tegen de opkomende zon.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Today I'm off before dawn. To catch the best light you have to be out for the first hours after sunrise. This doesn't guarantee great pictures. A Purple Heron for example is hard enough to spot in the field when there is enough light, it's even harder in the dark. This morning they flew up from everywhere around me while I was cycling to my destination. Here is one flying into the rising sun.
Purperreiger bij zonsopkomst
Purperreiger bij zonsopkomst
En vandaag besluiten ze allemaal tegen het licht te vliegen, lastig vast te leggen...
--------------------------------------------------------------------------------------------
And they all decide to fly into the sun today, hard to capture...
Purperreiger Purple Heron - Ardea purpurea
Purperreiger Purple Heron - Ardea purpurea
In de verte zie ik een Reebok de plas oversteken. Ik zag hem te laat,  hij was inmiddels bijna de hele plas overgestoken. Ik heb dit wel vaker gezien hier, blijkbaar is het verse gras aan de overkant de moeite waard om een nat pak te halen. Reeën kunnen uitstekend zwemmen, al aarzelt deze even alvorens het diepe in te stappen.
--------------------------------------------------------------------------------------------
In the distance I see a Roe Deer buck crossing the lake. I saw it too late as it had already crossed the biggest part. I've seen this before here, clearly the grass on the other side must be worth getting wet. Roe Deer are excellent swimmers, even though this one hesitates for a moment before stepping into the deeper part of the lake.
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Vaste bezoeker ieder jaar is de Tapuit. Dit keer een vrouwtje. Ze overwinteren op de afrikaanse savanne en in het voorjaar vindt je ze weer in Nederland op schaars begroeide plekken met voldoende insecten, laag bij de grond, waar ze ook broeden. Het zijn holenbroeders, ze broeden vaak in konijnenholen. Door verlies van habitat zie je ze steeds minder vaak in ons land. Begin jaren 70 nog 2000-3000 paar, in 2000 nog maar 600 tot 800 paar, waarvan de meeste in de duingebieden.
--------------------------------------------------------------------------------------------
A regular visitor each year is the Wheatear. This time it's a female. They are summer visitors and migrants which spend the winter on the african savanna. You can find them here in areas with scarce vegetation and plenty of insects, low to the ground, were they also breed. They often nest in Rabbit holes. Caused by loss of habitat you see them less these days. In the 70's there were 200 to 3000 pair in the year 2000 only 600 to 800 breeding couples were counted. Most of them in the dunes along the coastline.
Tapuit (f) - Northern Wheatear (f) - Oenanthe oenanthe
Tapuit - Northern Wheatear - Oenanthe oenanthe  
Van de Blauwborst is, zoals bij veel vogels het mannetje het mooist. Hier een vrouwtje. Die zie je niet zo vaak omdat ze zich meestal verschuilen in het riet en omdat ze goed gecamoufleerd zijn, handig als je op het nest zit om eieren uit te broeden Je kunt nog net de vage tekening op de borst zien die bij de mannetjes zo opvallend blauw en rood is met een witte 'ster'.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Like in many other bird species, the male Bluethroat is the most beautiful. This is a female, which you rarely get to see because they stay low in the reed and  are well camouflaged. Convenient when you're on the nest breeding. You can vaguely recognize the blue and red colors on the breast which is so striking on the male.
Blauwborst (v) - Bluethroat (f) - Luscina svecica
Blauwborst (v) - Bluethroat (f) - Luscina svecica
Een familie Grauwe ganzen waggelt langzaam op me af. Meestal vliegen ze luidkeels weg, maar nu ze kuikens hebben blijven ze op de grond om hun kroost te verdedigen. De ouder vogels speuren alert de omgeving af en houden vooral ook het luchtruim goed in de gaten want hier vliegen Bruine kiekendieven, Haviken, Sperwers, en Buizerds rond. Ook Vossen zijn gevaarlijke vijanden voor de kwetsbare jongen. Bij gevaar verstoppen de kuikens zich in de begroeiing.
--------------------------------------------------------------------------------------------
A family of Greylag Geese slowly approaches me. Mostly they'll fly away protesting loudly, but now they have chicks they stay on the ground to defend them. Parent birds scan the surroundings for danger and keep an eye on the sky for predators like Goshawk, Marsh Harrier, Sparrow Hawks and Buzzards which hunt here. Foxes can also be a threat to the vulnerable chicks. When danger is present they hide in the vegetation and keep still.
Grauwe Gans - Greylag Goose - Anser anser
Grauwe Gans - Greylag Goose - Anser anser
Grauwe Gans met kuikens - Greylag Goose with chicks - Anser anser
Grauwe Gans met kuikens - Greylag Goose with chicks - Anser anser
 cccc
Een vrouwtje Bruine Kiekendief vliegt laag boven de grond op zoek naar prooien. Kiekendieven zijn echte rietvogels, te vinden in moerassen waar ze ook broeden tussen het riet. Ze jagen op vogels en op kleine zoogdieren zoals muizen.
--------------------------------------------------------------------------------------------
A female Marsh Harrier flies low above the ground in search of prey. These are true wetland and marsh birds that also nest in the reed beds . They hunt birds and small mammals like Mice.

Bruine Kiekendief (v) - Marsh Harrier (f) - Circus aeruginosus
Jagende Bruine Kiekendief (v) - Hunting Marsh Harrier (f) - Circus aeruginosus 
In de verte vliegt een andere geduchte jager over de plas, een Sperwer. Sperwers jagen vooral op kleine vogels die ze vanuit het niets bespringen. Vrouwtjes zijn veel groter dan mannetjes en vangen ook grotere prooien.
--------------------------------------------------------------------------------------------
In the distance another hunter flies by over the wetlands. A Sparrowhawk. Sparrowhawks are specialized to hunt small birds which they jump by surprise.
Female birds are much larger than male birds and catch bigger prey.
Sperwer - Sparrow Hawk - Accipiter nisus
Sperwer - Sparrow Hawk - Accipiter nisus
Ook van veraf zeer herkenbaar; de Slobeend met zijn karakteristieke 'slobbersnavel' waarmee hij kleine waterdiertjes en kroos opslobbert. Nergens in Europa broeden zoveel Slobeenden als in Nederland. Vandaag een stuk of 50 rustend op de plas. en later in de lucht.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Even from a great distance instantly recognizable; the Northern Shoveler with its characteristic beak it 'shovels' for small water animals and plants. In the Netherlands there are more breeding Northern Shovelers than anywhere in Europe.
Slobeend - Northern Shovelel - Anas clypeata
Slobeend - Northern Shovelel - Anas clypeata
Slobeend - Northern Shovelel - Anas clypeata
een (mannetje) Roodborsttapuit zingt graag vanaf een hoge post vanwaar hij ook zijn prooien opspoort. Hij eet voornamelijk insecten, maar ook wormen, slakken en bessen. Mannetjes en vrouwtjes hebben beide een oranje borst maar de mannetjes zijn opvallender gekleurd en hebben een witte stuit, witte halsvlek en zwarte kop. Ze overwinteren in Zuid Europa.
--------------------------------------------------------------------------------------------
A male Stonechat likes to sing from a high viewpoint from which it also hunts for insects. It also eats worms, snails and berries. Male and female both have a red chest, but the male's colors are more striking and contrasty. their heads are black. 
Roodborsttapuit - Stonechat - Saxiola torquata
Roodborsttapuit - Stonechat - Saxiola torquata
Twee Bergeenden foerageren in het ondiepe water.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Two Shelducks foraging in the shallow water.
Bergeend - Shelduck - tadorna tadorna
Bergeend - Shelduck - tadorna tadorna
Vandaag zijn er weer veel steltlopers aanwezig, waaronder maar liefst 70! Kemphanen die regelmatig in een grote wolk opvliegen om 100 meter verder weer neer te strijken in de ondiepe plas. Misschien wel de mooiste weidevogels die er zijn, vooral de mannetjes met hun spectaculaire 'tooien' en toernooien om de gunst van de vrouwtjes, maar ze komen in ons land helaas steeds minder vaak voor. Ik schreef er al over in een eerdere post.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Again there are a lot of wading birds today, among which 70! Ruffs that regularly fly up in a big cloud only to land again in a different spot not to far away. This might be one of the most beautiful wading birds around. Especially the males with their spectacular headdress which hold fighting tournaments to get in favor by the females. Unfortunately they are rare in our country nowadays. I wrote about them in an earlier post.

Kemphaan - Ruff - Philomachus pugnax
 Kemphaan - Ruff - Philomachus pugnax
Kemphaan - Ruff - Philomachus pugnax
Kemphaan - Ruff - Philomachus pugnax
Kemphaan - Ruff - Philomachus pugnax
Kemphaan - Ruff - Philomachus pugnax
En een paar Zwarte Ruiters. Zelden echt zwart als je ze in Nederland ziet, meestal zijn ze dan in winter- of rui/overgangskleed. In hun noordelijke broedgebieden zijn de mannen in broedkleed zwart met witte spikkels op de vleugels. Misschien dat ze vanwege de aanhoudende kou wat langer in ons land zijn blijven hangen en daarom inmiddels aardig geruid zijn en behoorlijk zwart wat mij betreft.
--------------------------------------------------------------------------------------------
A couple of Spotted Redshanks. When in our country they are seldom to be seen this black, which is the males summer plumage which they normally don't wear until they are at their northern breeding grounds in Scandinavia. Maybe they stayed in our country longer because of the ongoing cold weather and therefore have changed from winter to summer plumage already.
Zwarte Ruiter - Spotted Redshank - Tringa erythropus
Zwarte Ruiter - Spotted Redshank - Tringa erythropus  
Zwarte Ruiter - Spotted Redshank - Tringa erythropus
Kleine plevier met zijn karakteristieke ring rond het oog - Little Ringed Plover with characteristic ring around the eye
Kleine plevier met zijn karakteristieke ring rond het oog - Little Ringed Plover with characteristic ring around the eyeGreetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!


HOME 

 • • • • (c) Servee Wijsen  2013 • • • •Rivierenland.../ Riverland...


Vandaag in alle vroegte op pad in het rivierenland. Dit is altijd één van mijn favoriete landschappen geweest en er is altijd wat te beleven. Al voor de zon op is kom ik, als zo vaak hier, een paar Fazanten tegen. Die lijken zich hier prima thuis te voelen. De Fazant komt van naturen voor in Europa, maar niet in West-europese landen. De nu hier in het wild voorkomende exemplaren zijn afstammelingen van ooit voor de jacht uitgezette exemplaren. Door de Romeinen werden ze al in grote delen van Europa verspreid vanwege het lekkere vlees. Vanaf de 18e eeuw worden ze in grote getale gefokt en uitgezet voor de plezierjacht. Iets dat in Nederland verboden is maar nog wel illegaal gebeurt. De mannetjes zijn prachtig gekleurd, de vrouwtjes goed gecamoefleerd en onopvallend.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Today we were up early and off to the 'land of rivers'. This has always been one of my favorite Dutch landscapes and there's always something to see. Before sunrise I see a couple of Pheasants which are quite common in this area. The Pheasant is native on the European continent but not here in Western Europe. The birds that live here in the wild nowadays are descendants from Birds that have been released for hunting. Since the Roman Empire they have been spread throughout Europe for their tasty meat. Since the 18th century they are bread in large numbers and released for pleasure hunting, which is forbidden in the Netherlands but still happens illegally. The males are beautifully colored, females are brownish and well camouflaged.


Fazant - Pheasant - Phasianus colchicus

Terwijl ik de Fazanten fotografeer hoor ik in de verte al een Blauwborst zingen. Deze keer laat hij zich van dichtbij vastleggen.
--------------------------------------------------------------------------------------------
While I'm photographing the Pheasants I can already hear the song of the Bluethroat from a distance. This time I can get some pictures from up close.


Blauwborst zingt uit volle borst - Bluethroat singing
Blauwborst zingt uit volle borst - Bluethroat singing
Blauwborst zingt uit volle borst - Bluethroat singing - Luscina scecica
Blauwborst - Bluethroat - Luscina scecica
Blauwborst - Bluethroat - Luscina scecica
Blauwborst - Bluethroat - Luscina scecica
Ook de mannetjes Grasmussen zijn volop aan het zingen. Ze maken een aantal nesten waaruit de vrouwtjes, die later uit het zuiden terugkeren zullen kiezen. Als geen van de nesten bevalt zullen ze zelf een nieuw nest bouwen.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Male Whitethroats are also singing aloud. They build a couple of nests from which the females, who return later from the south, pick a favorite. If none of the nests is to her liking she'll build her own.
Grasmus - Whitethroat - Sylvia communis
Grasmus - Whitethroat - Sylvia communis
Grasmus - Whitethroat - Sylvia communis
Grasmus - Whitethroat - Sylvia communis
In de uiterwaarden zijn een groot aantal Zwarte Sterns aan het foerageren. Licht als een veertje dansen ze boven het water en duikelen naar beneden om insecten van het water te plukken. In de broedtijd eten ze vooral insecten, verder staan ook vis en ongewervelden op het menu. Omdat ze zo beweeglijk zijn en onvoorspelbare buitelingen maken zijn ze moeilijk te fotograferen. En dan moet het oog ook nog net wat licht vangen om zichtbaar te zijn. Vandaag is het aardig gelukt :-)
--------------------------------------------------------------------------------------------
In the floodplains there's a large number of Black Tern foraging. Light as a feather they dance above the water and tumble down to pluck insects from the water surface. During breeding time they mainly eat insects, but fish and invertebrates are also on the menu. Because of their agility and unpredictable dives they are hard to photograph. And it's even harder to get a good shot which also has a catchlight in the eye to make it visible against the black feathers on the head. Today it worked out fine :-)
Zwarte Stern - Black Tern - Chlidonias niger
Zwarte Stern - Black Tern - Chlidonias niger 
Zwarte Stern - Black Tern - Chlidonias niger
Zwarte Stern - Black Tern - Chlidonias niger
Zwarte Stern - Black Tern - Chlidonias niger
Zwarte Stern - Black Tern - Chlidonias niger
Zwarte Stern - Black Tern - Chlidonias niger
Zwarte Stern - Black Tern - Chlidonias niger
Een koppeltje Scholeksters maakt luidruchtig zijn opwachting en vliegt vlak over me heen.
--------------------------------------------------------------------------------------------
A couple of Oystercatchers turns up loudly and flies right over me.
Scholekster - Oystercatcher - Heamatopus ostralegus
Scholekster - Oystercatcher - Heamatopus ostralegus
Tussen de Zwarte Sterns vliegen ook een paar Visdiefjes.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Among the Black Terns I also see some Common Terns.


Visdief - Common Tern - Sterna hirundo
Visdief - Common Tern - Sterna hirundo
Rijdend over de dijk zie ik deze Ooievaar vliegen. NLA2E302 staat op zijn pootring. Na een beetje speurwerk kom ik er dan achter dat hij precies 311 dagen geleden is geringd op het nest waar hij geboren is 28km van de plaats van waar ik hem vanochtend heb gefotografeerd. Als je dan weet dat Ooievaars worden geringd als ze 5 weken oud zijn (omdat vanaf dan hun poten niet meer dikker worden) weet je ook dat deze prachtige vogel bijna jarig is... hoera ;-)
--------------------------------------------------------------------------------------------
While Driving over the dike I see a White Stork circling in the air. It has the number NLA2E302 on its leg ring. After a bit of detective work I find out it has been ringed exactly 311 days ago on the nest were it was born which is 28km away from were I photographed it this morning. Storks are typically ringed about five weeks after birth because from that time on their legs won't grow any thicker. So then one knows this bird is about to celebrate it's first birthday...hurray ;-)
Ooievaar - White Stork - Ciconia ciconia
Ooievaar - White Stork - Ciconia ciconia
Ooievaar - White Stork - Ciconia ciconia
Ooievaar - White Stork - Ciconia ciconia
Ooievaar - White Stork - Ciconia ciconia NLA2E302
Ooievaar - White Stork - Ciconia ciconia NLA2E302Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!


HOME

 • • • • (c) Servee Wijsen  2013 • • • •