zaterdag 20 april 2013

Gekraagde Roodstaart.../ Common Redstart...

Vandaag wilde de Gekraagde Roodstaart eindelijk dichtbij voor de camera verschijnen.  Dit nogal exotisch ogende vogeltje ziet er dan wel opvallend uit maar is behoorlijk schuw en niet makkelijk te vinden als hij niet zingt. Gelukkig doen ze dat nu in het voorjaar volop. Ze broeden in holen, daarom kun je ze vinden in gevarieerde, oude bossen met open plekken en veel bomen met veel spechten gaten. De vrouwtjes zijn als zo vaak bij vogels een stuk minder opvallend, met een grijsbruine rug en beige onderkant en alleen rood in de staart...
--------------------------------------------------------------------------------------------
Today the Common Redstart finally gave me a chance to take some 'close' pictures. This exotic looking bird might stand out but it's quit shy and not easy to find if it doesn't sing. Luckily it does so a lot in spring.They nest in holes, that's why you can find them in varied old forests with open spaces and lots of trees wit Spotted Woodpecker holes. The females are, like with most bird species, a lot less eye-catching with just a grayish back, brownish underparts and just some red in the tail.
Gekraagde Roodstaart - Common Redstart - Phoenicurus phoenicurus
 Gekraagde Roodstaart - Common Redstart - Phoenicurus phoenicurus
Gekraagde Roodstaart - Common Redstart - Phoenicurus phoenicurus
Ook de Bonte Vliegenvanger wilde iets dichterbij komen vandaag. Mooi in het lage zonlicht.
--------------------------------------------------------------------------------------------
The Pied Flycatcher also came a little closer today. Nicely in the low sunlight.
Bonte Vliegenvanger - Pied Flycatcher - Ficedula hypoleuca
Bonte Vliegenvanger - Pied Flycatcher - Ficedula hypoleuca
Bonte Vliegenvanger - Pied Flycatcher - Ficedula hypoleuca

Boomkruipers zijn echt onwaarschijnlijk goed gecamoufleerd. Ze verraden hun aanwezigheid alleen door te fluiten en te bewegen. Ze hippen spiraalsgewijs tegen boomstammen omhoog op zoek naar insecten. Boven aangekomen vliegen ze omlaag naar de stam van een andere boom en beginnen opnieuw.

Boomkruiper - Short-toed Treecreeper - Certhia brachydactyla
Boomkruiper - Short-toed Treecreeper - Certhia brachydactyla
Eentje van gisteren. Deze Havik kwam voor mijn neus aanvliegen en rustte even op een tak alvorens verder te vliegen. Haviken zie je niet vaak open en bloot zitten, ze houden zich vooral op in het bos en hebben jouw al veel eerder in de gaten dan jij hen kan spotten. Kom je te dicht bij dan gaan ze er meteen vandoor. Niet helemaal scherp deze foto en behoorlijk gekropt, maar altijd bijzonder deze prachtige vogel te zien, ookal zijn ze vrij talrijk. Vorig jaar nog zag ik hoe een Havikshorst in aanbouw werd gekraakt door Nijlganzen. Op het nest is niet meer gebroed. Ook dit jaar heb ik (nog) geen activiteit gezien bij dat nest.
--------------------------------------------------------------------------------------------
This Goshawk came flying in right before my eyes and landed on this branch just to take off again moments later. You don't get to see them in open spaces a lot. They like to stay close to the forest and see you long before you see them. If you come too close they take off immediately. Not a tack sharp photo and a fair crop, but I like the composition and it's always great to see this beautiful raptor, even if they're fairly common. Last year I saw a Goshawk nest being squatted by some Egyptian Geese. On that nest their was no breeding last year, and this year I haven't seen any activity there either.

Havik - Goshawk - Accipiter gentilis
Havik - Goshawk - Accipiter gentilis
Weer een close encounter met Ree├źn vandaag, ditmaal op een andere lokatie. Een bok met geveegd gewei dit keer en een geit in het laatste avondlicht :-)
--------------------------------------------------------------------------------------------
Another encounter with Roe Deer today, this time in a different location. A buck with a freshly frayed set of antlers this time, and a doe in the last evening sunlight :-)
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Reebok in laatste zonlicht
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Reegeit

Het laatste straaltje zonlicht is voor dit konijn. Oppassen geblazen voor deze beestjes. Hier waart Vos, Buizerd en Havik rond!
--------------------------------------------------------------------------------------------
The last ray of light is for this Rabbit. He has to be weary of predators like Goshawk, Buzzard, and Fox!
Konijn - Rabbit - Oryctolagus cunilicus
Konijn - Rabbit - Oryctolagus cunilicus

Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!


HOME 

 • • • • (c) Servee Wijsen  2013 • • • •

Geen opmerkingen:

Een reactie posten