vrijdag 31 mei 2013

Nog meer geel.../ Even more yellow...

Ja, het lijkt een obsessie te worden, maar ik krijg er geen genoeg van.  Makkelijk is het niet om die 'perfecte' foto te maken, dus ik blijf proberen. Ook is er nogal wat afleiding van het hoofdonderwerp, de Reeën. Er vliegen bijvoorbeeld jagende Boomvalken rond, die met hun prachtige acrobatische toeren proberen insecten en vogeltjes te vangen boven de hei. En er lopen, rennen en fietsen mensen die soms lawaai maken, of hun honden los laten lopen, en zo de dieren verstoren. Of gewoon in je zichtveld staan of, erger nog, op luide toon vragen of je nog 'wat bijzonders hebt gezien'. Het antwoord is steevast 'nee, niks bijzonders'. Zo heb je de meeste kans dat je met rust  gelaten wordt...:-)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Yes I know, it's starting to look like an obsession, but I just can't get enough of it. It ain't easy to get that 'perfect shot', so I keep on trying. There's also quite a lot of distraction from the main subject, Roe Deer. There are Eurasian Hobby's hunting in the sky, displaying there acrobatic skills to catch insects and birds above the heathland. And there are people walking, running, and cycling who make noise or let their dogs run around  unleashed, and by doing so disturb the animals I'm trying to photograph. They obstruct your view or worse, ask you in a loud voice if you've 'seen anything interesting'. The answer; 'no nothing interesting', is my best bet on being left alone...:-)
Ree op de hei in geel bloeiende Brem - Roe Deer in heathland and yellow flowering Broom brushes - Capreolus capreolus
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Ik had het al eerder over de karakters en gewoontes van individuele dieren. De bok in onderstaande foto's is van het type ADHD. Hij staat geen twee minuten stil en zit continu achter de vrouwtjes aan, bronst of geen bronst. Af en toe eet hij wat van de Brem en hij is constant zijn territorium aan het afbakenen door geursporen achter te laten op bomen en struiken door er met zijn kop langs te wrijven. Als je rustig blijft zitten en je hebt geluk, komt hij vanzelf een keer jouw kant op want behalve onrustig is hij is ook nieuwsgierig. Meestal is dit echter niet van lange duur dus je kan maar beter voorbereid zijn voor die foto...
--------------------------------------------------------------------------------------------
Earlier I wrote about the characters and habits of individual animals. This buck is of the ADHD type. It doesn't stand still for more than two minutes and it is always chasing females, even outside the rut period. It feeds on the Broom now and then and is constantly marking its territory by rubbing its head against brushes and trees to leave behind its scent. If you quietly sit and wait, and are lucky enough, it'll come your way eventually because it's curious also. This doesn't last though, so you got to be ready for that shot...
Ree op de hei in geel bloeiende Brem - Roe Deer in heathland and yellow flowering Broom brushes - Capreolus capreolus
Ree op de hei in geel bloeiende Brem - Roe Deer in heathland and yellow flowering Broom brushes - Capreolus capreolus
hij komt steeds dichterbij - It's getting closer...
Ree op de hei in geel bloeiende Brem - Roe Deer in heathland and yellow flowering Broom brushes - Capreolus capreolus
en dichterbij - and closer...
Ree op de hei in geel bloeiende Brem - Roe Deer in heathland and yellow flowering Broom brushes - Capreolus capreolus
even poolshoogte nemen... - checking me out...
Ree op de hei in geel bloeiende Brem - Roe Deer in heathland and yellow flowering Broom brushes - Capreolus capreolus
Ree op de hei in geel bloeiende Brem - Roe Deer in heathland and yellow flowering Broom brushes - Capreolus capreolus
Na een paar seconden is hij weer afgeleid door iets anders - and distracted again after a few seconds by something else
Ree op de hei in geel bloeiende Brem - Roe Deer in heathland and yellow flowering Broom brushes - Capreolus capreolus
Af en toe neemt hij een hap van de bloemen - Now end then it takes a bite of the flowers 
Reebok laat geurspoor achter om territorium af te bakenen - Roe Deer buck leaves scent to mark its territory
Aan the basis van het gewei zitten klieren die een geurstof afgeven die ze achterlaten op bomen en struiken om hun territorium af te bakenen - At the base of their antlers there are glands which exude a scent which they rub off trees and brushes to mark their territory
Ree op de hei in geel bloeiende Brem - Roe Deer in heathland and yellow flowering Broom brushes - Capreolus capreolus
nog een vluchtige blik - another quick look
Reebok 'proeft' de geur van vrouwtjes in de lucht - Roe Deer buck 'tastes' scent of females in the air with its tongue
Met hun tong 'proeft' de bok de geur van vroutjes in de lucht - With its tongue the buck can 'taste' the scent of females in the air
Reebok steekt pad over- Roe Deer crossing a path
Hij steekt het pad over achter de geur aan... -  It crosses the path to go after the scent...
Hem volgen in de dichte Brem valt niet mee - Following it in the thick brushes is hard  

Als de bok uit het zicht verdwenen is kijk ik over de hei en probeer te visualiseren hoe ik het landschap in beeld kan brengen. In de verte staan ook de Schotse hooglanders tussen de Brem. Verder ligt op de hei ligt één van de grootste en best bewaard gebleven urnenvelden van ons land met zo'n 14 grafheuvels uit de Bronstijd (3000 – 800 jaar v. Chr.). Op zich wel een boeiend verhaal, maar voor de foto werkt zo'n kale grasheuvel niet echt... Dan duikt er plots een Schotse Hooglander op, boven op één van de grafheuvels. En als bonus breekt de zon nog heel even door de wolken om de Brem te doen oplichten! Pure grafschennis, maar daar heb ik in dit geval even geen moeite mee!

---------------------------------------------------------------------------------------------

Once the buck has disappeared out of sight I try to visualize how to capture the landscape. In the distance Scottish Highlanders are foraging between the Broom brushes. Here in this patch of heathland there's also one of the biggest and best kept urn-fields in the Netherlands from the Bronze age (3000 – 800 B.C.) with 14 burial mounds spread across the heathland. Interesting story, but a burial mound alone isn't a good enough subject for an interesting photo... Then suddenly a Scottish Highlander appears on one of the mounds and as a bonus the sun breaks through the clouds and lights up the flowering Broom brushes in the foreground! Pure desecration, but in this case I don't mind!

Schotse Hooglanders - Scottisch Highland cattle
Schotse Hooglanders - Scottish Highland cattle
Schotse Hooglander op grafheuvel uit de Bronstijd - Scottish Highlander on a burial mound from the Bronze age
Schotse Hooglander op grafheuvel uit de Bronstijd - Scottish Highlander on a burial mound from the Bronze age
Schotse Hooglander op grafheuvel uit de Bronstijd tussen bloeiende Brem - Scottish Highlander on a burial mound from the Bronze age between flowering Broom
 Rechts boven op de foto, net boven de bomen, zie je een 'vlekje' dat je misschien stoort. Dit is een jagende Boomvalk. Meer over deze prachtige roofvogel in een later blog - In the top right corner of the picture there's a spot which you may find distraccting. It's a Eurasian Hobby hunting. More about this great bird of prey in a future blog.
Schotse Hooglander op grafheuvel uit de Bronstijd tussen bloeiende Brem - Scottish Highlander on a burial mound from the Bronze age between flowering Broom
De zon doet de Brem oplichten en voorziet de foto van een mooie gouden lijst - The sun lights the Broom, which provides a nice golden frame for the photo


Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!


 • • • • (c) Servee Wijsen  2013 • • • •

donderdag 30 mei 2013

Meer geel.../More yellow

De geel bloeiende Brem blijft me uitdagen de laatste tijd. Als je dagen achter elkaar Reeën fotografeert,  wordt je vanzelf kritischer en ambitieuzer. Want die Reeën vinden is niet zo moeilijk, maar ze op een fotografisch interessante plek aantreffen voor een mooie achtergrond, op het juiste tijdstip met mooi licht, en dan ook nog een interessante pose of actie vastleggen is een ander verhaal. Als je vaak genoeg op dezelfde plekken komt leer je ook de gewoontes en eigenaardigheden van de dieren steeds beter kennen. Van de Reeën op deze foto weet ik precies waar ze zich ophouden en inmiddels ook hoe ze op mij reageren. Zo kijken sommigen alleen maar even op als ik er aan kom en laten me heel dichtbij komen als ik dat maar rustig doe zonder plotselinge bewegingen en geluiden. Anderen zijn schichtiger houden me liever op veilige afstand. Met het nodige geduld kun je mooie foto's maken waarop de dieren hun natuurlijke gedrag vertonen. Ze besluipen heeft weinig zin. Als je ze opschrikt, al is het maar door het geklik van je sluiter, gaan ze er meteen vandoor en krijg je nooit een mooie foto. Als ze weten dat je er bent zijn ze meestal rustiger en kijken alleen regelmatig even op om te checken of je niet te dichtbij komt. Je moet dus aanvoelen waar hun grens ligt en die respecteren. Doe je dat, dan kun je lange tijd van dichtbij foto's maken en gaan de dieren ongestoord hun gang...
---------------------------------------------------------------------------------------------
The yellow flowering Broom keeps challenging me lately. If you visit the same places time after time and photograph Roe Deer for days, you get more ambitious and critical of your work. Finding them isn't that hard, but to find them at an interesting spot with a nice background, at the right time with beautiful light, and capture an interesting pose or action is a different story. You also learn to recognize the characters and habits of individual animals. Of these Roe Deer I know where I can find them and how they react when they see me. Some of them only look up briefly when I arrive and let me get quite close as long as I move slowly and don't make any sudden movements or noises. Others are more cautious and like to keep me at a safe distance. Sneaking up on them never works. If you do, and then startle them even by the sound of your shutter, they'll run and you'll never get a good shot. If they see you coming they're usually more at ease and only look up once in a while to check if you're keeping your distance. If you respect their personal space you can get great shots without disturbing them...

Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Ree tussen bloeiende Brem - Roe Deer between flowering Broom - Capreolus capreolus
Van paarden schrikken Reeën niet - horses don' t startle Roe Deer
Van paarden en ruiters hebben ze niets te vrezen. Zeker als ze niet worden opgemerkt - horses and their riders don' t startle them. Especially if they don' t even notice them
Van paarden schrikken Reeën niet - horses don' t startle Roe Deer
Who's watching who?  
Ree in de bloeiende Brem - Roe Deer in flowering Broom
Ree tussen bloeiende Brem - Roe Deer between flowering Broom - Capreolus capreolus
  
Ree achter Berk - Roe Deer behind Birch tree
De Berk op de voorgrond maakt het plaatje spannend - The Birch tree in the foreground makes a more interesting picture
Ree tussen bloeiende Brem - Roe Deer between flowering Broom - Capreolus capreolus
 Een foto hoeft niet altijd 'clean' te zijn, dus de grassprieten storen me in het geheel niet, ze voegen iets toe aan de sfeer op de foto. - A photo doesn't always have to be 'clean'. The grass doesn't disturb me at all, I think it adds mood to the scene.
Het hoeft geen mooi weer te zijn voor mooie foto's, sterker nog de sfeer en het licht  is vaak beter zonder zon. Ook hoeft het onderwerp niet altijd dichtbij te zijn zo krijg je een mooi beeld van de habitat van het dier.
--------------------------------------------------------------------------------------------
It doesn't always have to be a bright sunny day to get great pictures. On the contrary, the mood and light is often better when it's cloudy. Also the subject doensn't need to be close. This gives a great impression of the natural habitat of the animal.
Ree tussen bloeiende Brem - Roe Deer between flowering Broom - Capreolus capreolus

Dat geld ook voor kleine beestjes zoals deze Roodborsttapuit
-----------------------------------------------------------------------------------------
That is also true for smaller animals like this Stonechat
Roodborsttapuit in bloeiende Brem - Stonechat in flowering Broom  - Saxiola torquata
Roodborsttapuit - Stonechat - Saxiola torquata
Het is altijd spannend om tot na zonsondergang te blijven om te zien hoe het licht veranderd. Deze keer is er geen wolkje te zien en de lucht kleurt zacht rose. Het enige dat ik nodig had was de Reebok voor de mooie grote Eik. Na een tijdje keek hij even op en bleef nét lang genoeg stil staan voor een scherpe foto...:-)
---------------------------------------------------------------------------------------------
It's always exciting to wait until after sunset to see how the light changes. This time the cloudless sky turns a subtle pink and all I needed was the Roe Deer as a subject in front of the Oak tree. After a while it looked up and stood still just long enough to get it sharp...:-) 
It's always exciting to wait until after sunset to see how the light changes. This time the cloudless sky turns a subtle pink and all I needed was the Roe Deer as a subject in front of the Oak tree. After a while it looked up and stood still just long enough to get it sharp...:-)

Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!


 • • • • (c) Servee Wijsen  2013 • • • •

maandag 27 mei 2013

Geel.../ Yellow...

Rond deze tjid van het jaar, in mei-juni, staat de Brem in bloei op de heide. Nu is een Brem op zich niet echt boeiend om te fotograferen maar het gaat erom wat er op af komt. Hier zijn dat vooral de Reeën die dol zijn op de blijkbaar erg smakelijke bloemen, maar ook de Schotse Hooglanders zijn er gek op. Bovendien broeden er allerlei vogels zoals de Roodborsttapuit, die de struiken benut als uitkijkpost.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Around this time of the year, in may-june the Broom is flowering in heathlands. The Boom itself isn't exactly a great subject to photograph, but what it attracts is. Around here that's mainly Roe Deer which seem to be quite fond of the yellow flowers. But also the Scottisch Higlanders like them very much. A lot of breeding birds also inhabit these bushes, like the Stonechat which uses them as a look-out post.

Grote Bonte Specht - Great Spotted Woodpecker - Dendrocopus major
Deze Grote Bonte Specht kwam even poseren voor de Brem - This Great Spotted Woodpecker was kind enough to pose for me in front of a Broom bush 
Ree tussen bloeiende Brem - Roe Deer between flowering Broom bushes - Capreolus capreolus
Ree tussen bloeiende Brem - Roe Deer between flowering Broom bushes - Capreolus capreolus

Ree tussen bloeiende Brem - Roe Deer between flowering Broom bushes - Capreolus capreolus
Ree tussen bloeiende Brem - Roe Deer between flowering Broom bushes - Capreolus capreolus
 
 
Schotse Hooglander eet van Brem - Scottish Highlander eating Broom flowers - Bos Taurus ss
De Schotse Hooglanders eten ook graag van de Brem - Scottish Highland cattle also like feeding on Broom flowers
Schotse Hooglander eet van Brem - Scottish Highlander eating Broom flowers - Bos Taurus ss
Ree tussen bloeiende Brem - Roe Deer between flowering Broom bushes - Capreolus capreolus
Roodborsttapuit in bloeiende Brem - Stonechat in flowering Broom - Saxiola torquata
Roodborsttapuit - Stonechat - Saxiola torquata
Roodborsttapuit in bloeiende Brem - Stonechat in flowering Broom - Saxiola torquata
 
 
Jonge konijntjes wagen zich buiten het hol voor een paar straaltjes zon. Het is oppassen geblazen want nog geen 50 meter verderop zit een Vossenhol - Juvenile Rabbits dare go outside the hole to catch some sunrays. They have to be carefull because there's a Foxhole less than 50 meters away.
Jonge konijntjes wagen zich buiten het hol voor een paar straaltjes zon. Het is oppassen geblazen want nog geen 50 meter verderop zit een Vossenhol - Juvenile Rabbits dare go outside the hole to catch some sunrays. They have to be carefull because there's a Foxhole less than 50 meters away
Bij zonsondergang betrekt het alweer aardig, de lente wil nog niet echt vlotten - At sunset the clouds have returned, spring is slow this year
Bij zonsondergang betrekt het alweer aardig, de lente wil nog niet echt vlotten - At sunset the clouds have returned, spring is slow this year


Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!


 • • • • (c) Servee Wijsen  2013 • • • •

maandag 20 mei 2013

Grijs.../ Grey...

Het is weer zo'n grauwe grijze dag als zovele dit voorjaar. Veel te koud en ook nog regen vandaag, maar dat mag de pret niet drukken. Er roert zich echter weinig op de hei vanavond dus schiet ik maar een paar landschappen, dat werkt meestal wel bij dit weer.
---------------------------------------------------------------------------------------------
It's another grey day like so many this spring. Way to cold and today it's raining. But I head out anyway. It's quiet and there aren't many animals around so I shoot some landscapes instead. That seems to be working well in these conditions.
Een eenzame fietser waagt zich buiten - Lonely biker doesn't mind the weather
Een eenzame fietser waagt zich buiten - Lonely biker doesn't mind the weather

Kraai schuilt onder het bladerdak van een eik - Crow seeks shelter under an oak tree
Kraai schuilt onder het bladerdak van een Eik - Crow seeks shelter under an oak tree
Schotse Hooglander onder Eik - Scottisch Highlander under Oak tree
Schotse Hooglander onder Eik - Scottisch Highlander under Oak tree
Deze Buizerd valt nauwelijks op tegen de donkere achtergrond - This Buzzard is well camoflaged against the dark background
Deze Buizerd valt nauwelijks op tegen de donkere achtergrond - This Buzzard is well camoflaged against the dark background
De Brem staat al aardig in bloei en geeft deze grauwe dag wat kleur - the Broom  blossoming and adds some color to this grey day
De Brem staat al aardig in bloei en geeft deze grauwe dag wat kleur - the Broom  blossoming and adds some color to this grey day
Kraai op de uitkijk - Crow at watchpost
Kraai op de uitkijk - Crow at watchpost

Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!


 • • • • (c) Servee Wijsen  2013 • • • •