zaterdag 18 mei 2013

Birds...

Terwijl half Nederland naar het Eurovisie Songfestival zit te kijken en hoopt dat 'Birds' van Anouk gaat winnen, gaan mijn 'douze points' naar deze 'Bird' vanavond. Eindelijk heb ik weer eens een Zwarte Specht voor de lens. Totdat er een lulhannes op een fiets voorbij komt helaas. NUL punten voor die knakker. Niet de allerbeste lichtcondities maar van deze vogel word ik altijd blij :-)
De Zwarte Specht is met zijn 50 cm één van de grootste spechten ter wereld en verreweg de grootste van Europa. zo'n 50% groter dan de Groene Specht en twee keer zo groot als de Grote Bonte Specht. Ze zijn erg schuw, ik had dan ook geluk hem van zo dichtbij te kunnen zien totdat die fietser haar (het is een vrouwtje) verstoorde. Deze Specht hakt ieder jaar  een nieuw nest uit in een loofboom, te herkennen aan het ovale gat en broedt niet in nestkasten. De oude nestholtes worden gebruikt door o.a. Boommarters en Bosuilen. Mannetjes en vrouwtjes zijn het beste te onderscheiden door de rode vlek op de kop die bij mannetjes doorloopt van de snavel basis tot op het achterhoofd. 

--------------------------------------------------------------------------------------------
While half of the country is watching the Eurovision Song Contest on TV hoping 'Birds' by Anouk will win, my twelve points go to this Bird tonight. Finally, after a long time a Black Woodpecker in front of my lens again. That is, until some fool on a bike appears on the scene. ZERO points for that jerk. Not the greatest light conditions, but this bird always puts a smile on my face :-)
The Black Woodpecker is 50cm high. One of the largest Woodpecker species in the world and by far the biggest in Europe. 50% bigger than the Green Woodpecker and twice as big as the Great Spotted Woodpecker. They are very shy and I was lucky to observe one from so close by until that biker disturbed her (it's a female). This Woodpecker hacks a new nest in a big tree every year, recognizable by the oval entrance, and does not breed in man-made nesting boxes. Old nest cavities are used by Pine Martens and Tawny Owls for example. Males can be distinguished from females by the larger patch of red on the head which starts at the base of the bill. 
Zwarte Specht - Black Woodpecker - Dryocopus martius (ad f)
Zwarte Specht - Black Woodpecker - Dryocopus martius (ad f)
Zwarte Specht - Black Woodpecker - Dryocopus martius (ad f)
Zwarte Specht - Black Woodpecker - Dryocopus martius (ad f)
Zwarte Specht - Black Woodpecker - Dryocopus martius (ad f)

Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!


 • • • • (c) Servee Wijsen  2013 • • • •

Geen opmerkingen:

Een reactie posten