vrijdag 31 mei 2013

Nog meer geel.../ Even more yellow...

Ja, het lijkt een obsessie te worden, maar ik krijg er geen genoeg van.  Makkelijk is het niet om die 'perfecte' foto te maken, dus ik blijf proberen. Ook is er nogal wat afleiding van het hoofdonderwerp, de Reeën. Er vliegen bijvoorbeeld jagende Boomvalken rond, die met hun prachtige acrobatische toeren proberen insecten en vogeltjes te vangen boven de hei. En er lopen, rennen en fietsen mensen die soms lawaai maken, of hun honden los laten lopen, en zo de dieren verstoren. Of gewoon in je zichtveld staan of, erger nog, op luide toon vragen of je nog 'wat bijzonders hebt gezien'. Het antwoord is steevast 'nee, niks bijzonders'. Zo heb je de meeste kans dat je met rust  gelaten wordt...:-)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Yes I know, it's starting to look like an obsession, but I just can't get enough of it. It ain't easy to get that 'perfect shot', so I keep on trying. There's also quite a lot of distraction from the main subject, Roe Deer. There are Eurasian Hobby's hunting in the sky, displaying there acrobatic skills to catch insects and birds above the heathland. And there are people walking, running, and cycling who make noise or let their dogs run around  unleashed, and by doing so disturb the animals I'm trying to photograph. They obstruct your view or worse, ask you in a loud voice if you've 'seen anything interesting'. The answer; 'no nothing interesting', is my best bet on being left alone...:-)
Ree op de hei in geel bloeiende Brem - Roe Deer in heathland and yellow flowering Broom brushes - Capreolus capreolus
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Ik had het al eerder over de karakters en gewoontes van individuele dieren. De bok in onderstaande foto's is van het type ADHD. Hij staat geen twee minuten stil en zit continu achter de vrouwtjes aan, bronst of geen bronst. Af en toe eet hij wat van de Brem en hij is constant zijn territorium aan het afbakenen door geursporen achter te laten op bomen en struiken door er met zijn kop langs te wrijven. Als je rustig blijft zitten en je hebt geluk, komt hij vanzelf een keer jouw kant op want behalve onrustig is hij is ook nieuwsgierig. Meestal is dit echter niet van lange duur dus je kan maar beter voorbereid zijn voor die foto...
--------------------------------------------------------------------------------------------
Earlier I wrote about the characters and habits of individual animals. This buck is of the ADHD type. It doesn't stand still for more than two minutes and it is always chasing females, even outside the rut period. It feeds on the Broom now and then and is constantly marking its territory by rubbing its head against brushes and trees to leave behind its scent. If you quietly sit and wait, and are lucky enough, it'll come your way eventually because it's curious also. This doesn't last though, so you got to be ready for that shot...
Ree op de hei in geel bloeiende Brem - Roe Deer in heathland and yellow flowering Broom brushes - Capreolus capreolus
Ree op de hei in geel bloeiende Brem - Roe Deer in heathland and yellow flowering Broom brushes - Capreolus capreolus
hij komt steeds dichterbij - It's getting closer...
Ree op de hei in geel bloeiende Brem - Roe Deer in heathland and yellow flowering Broom brushes - Capreolus capreolus
en dichterbij - and closer...
Ree op de hei in geel bloeiende Brem - Roe Deer in heathland and yellow flowering Broom brushes - Capreolus capreolus
even poolshoogte nemen... - checking me out...
Ree op de hei in geel bloeiende Brem - Roe Deer in heathland and yellow flowering Broom brushes - Capreolus capreolus
Ree op de hei in geel bloeiende Brem - Roe Deer in heathland and yellow flowering Broom brushes - Capreolus capreolus
Na een paar seconden is hij weer afgeleid door iets anders - and distracted again after a few seconds by something else
Ree op de hei in geel bloeiende Brem - Roe Deer in heathland and yellow flowering Broom brushes - Capreolus capreolus
Af en toe neemt hij een hap van de bloemen - Now end then it takes a bite of the flowers 
Reebok laat geurspoor achter om territorium af te bakenen - Roe Deer buck leaves scent to mark its territory
Aan the basis van het gewei zitten klieren die een geurstof afgeven die ze achterlaten op bomen en struiken om hun territorium af te bakenen - At the base of their antlers there are glands which exude a scent which they rub off trees and brushes to mark their territory
Ree op de hei in geel bloeiende Brem - Roe Deer in heathland and yellow flowering Broom brushes - Capreolus capreolus
nog een vluchtige blik - another quick look
Reebok 'proeft' de geur van vrouwtjes in de lucht - Roe Deer buck 'tastes' scent of females in the air with its tongue
Met hun tong 'proeft' de bok de geur van vroutjes in de lucht - With its tongue the buck can 'taste' the scent of females in the air
Reebok steekt pad over- Roe Deer crossing a path
Hij steekt het pad over achter de geur aan... -  It crosses the path to go after the scent...
Hem volgen in de dichte Brem valt niet mee - Following it in the thick brushes is hard  

Als de bok uit het zicht verdwenen is kijk ik over de hei en probeer te visualiseren hoe ik het landschap in beeld kan brengen. In de verte staan ook de Schotse hooglanders tussen de Brem. Verder ligt op de hei ligt één van de grootste en best bewaard gebleven urnenvelden van ons land met zo'n 14 grafheuvels uit de Bronstijd (3000 – 800 jaar v. Chr.). Op zich wel een boeiend verhaal, maar voor de foto werkt zo'n kale grasheuvel niet echt... Dan duikt er plots een Schotse Hooglander op, boven op één van de grafheuvels. En als bonus breekt de zon nog heel even door de wolken om de Brem te doen oplichten! Pure grafschennis, maar daar heb ik in dit geval even geen moeite mee!

---------------------------------------------------------------------------------------------

Once the buck has disappeared out of sight I try to visualize how to capture the landscape. In the distance Scottish Highlanders are foraging between the Broom brushes. Here in this patch of heathland there's also one of the biggest and best kept urn-fields in the Netherlands from the Bronze age (3000 – 800 B.C.) with 14 burial mounds spread across the heathland. Interesting story, but a burial mound alone isn't a good enough subject for an interesting photo... Then suddenly a Scottish Highlander appears on one of the mounds and as a bonus the sun breaks through the clouds and lights up the flowering Broom brushes in the foreground! Pure desecration, but in this case I don't mind!

Schotse Hooglanders - Scottisch Highland cattle
Schotse Hooglanders - Scottish Highland cattle
Schotse Hooglander op grafheuvel uit de Bronstijd - Scottish Highlander on a burial mound from the Bronze age
Schotse Hooglander op grafheuvel uit de Bronstijd - Scottish Highlander on a burial mound from the Bronze age
Schotse Hooglander op grafheuvel uit de Bronstijd tussen bloeiende Brem - Scottish Highlander on a burial mound from the Bronze age between flowering Broom
 Rechts boven op de foto, net boven de bomen, zie je een 'vlekje' dat je misschien stoort. Dit is een jagende Boomvalk. Meer over deze prachtige roofvogel in een later blog - In the top right corner of the picture there's a spot which you may find distraccting. It's a Eurasian Hobby hunting. More about this great bird of prey in a future blog.
Schotse Hooglander op grafheuvel uit de Bronstijd tussen bloeiende Brem - Scottish Highlander on a burial mound from the Bronze age between flowering Broom
De zon doet de Brem oplichten en voorziet de foto van een mooie gouden lijst - The sun lights the Broom, which provides a nice golden frame for the photo


Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!


 • • • • (c) Servee Wijsen  2013 • • • •

Geen opmerkingen:

Een reactie posten