vrijdag 10 mei 2013

Voorjaarsstorm... Spring storm...

Het beloofde een stormachtige dag te worden vandaag, maar met een beetje geluk zou de zon vanochtend af en toe even doorbreken. Nu is slecht weer niet per sé een nadeel bij fotografie, sterker nog het kan ook een voordeel zijn en juist spannendere foto's opleveren. Vandaag was dat niet het geval. De storm bleek mee te vallen maar de harde wind zorgt ervoor dat veel vogels liever aan de grond blijven en de zon kwam maar sporadisch enkele minuten tevoorschijn.
---------------------------------------------------------------------------------------------
It was gonna be a stormy day today, but with a little luck a splash of sunlight could get through in the early morning. Bad weather isn't necessarily a bad thing for photography though. On the contrary, it can be an advantage and ad some drama to your pictures. But not today. The storm didn't turn out that bad but the strong winds kept most birds on the ground, and the sun came out only for some very short moments.

Knobbelzwaan door het groen  - Mute Swan through foliage
Knobbelzwaan door het groen  - Mute Swan through foliage
Knobbelzwaan - Mute Swan - Cygnus olor

De Rietzangers waren druk in de weer ondanks de harde wind.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Sedge Warblers were busy as usual despite the strong winds.

Rietzanger - Sedge Warbler - Acrocephalus schoenobaenus
Rietzanger - Sedge Warbler - Acrocephalus schoenobaenus
Rietzanger - Sedge Warbler - Acrocephalus schoenobaenus
Rietzanger - Sedge Warbler - Acrocephalus schoenobaenus
Rietzanger - Sedge Warbler - Acrocephalus schoenobaenus
Een paar Kuifeenden landen voor de rietkraag - Tufted Ducks landing before the reed
Een paar Kuifeenden landen voor de rietkraag - Tufted Ducks landing before the reed
Luidruchtige Grauwe Ganzen - Noisy Greylag Geese
Luidruchtige Grauwe Ganzen - Noisy Greylag Geese
Luidruchtige Grauwe Ganzen - Noisy Greylag Geese
Knbbelzwaan jaagt rivaal weg - Mute Swans chasing rival
Knbbelzwaan jaagt rivaal weg - Mute Swans chasing rival 
Knbbelzwaan jaagt rivaal weg - Mute Swans chasing rival
Knbbelzwaan jaagt rivaal weg - Mute Swans chasing rival
Knbbelzwaan jaagt rivaal weg - Mute Swans chasing rival
Knbbelzwaan jaagt rivaal weg - Mute Swans chasing rival
Defensieve houding - Defensive posture
Deze Grutto zat in zijn uppie vlak langs het pad rustig te foerageren in het ondiepe water. In de harde wind kon ik ongemerkt dichterbij sluipen en foto's maken. Zelfs toen hij me gezien had bleef hij ongestoord zijn gang gaan tot er een paar soortgenoten luid roepend voorbij vlogen in de verte. Toen was hij meteen verdwenen...
---------------------------------------------------------------------------------------------
This Black-tailed Godwit was foraging for food in the shallow waters close to the path. In the strong wind I could approach it unnoticed and take pictures. And even when it did see me, it kept feeding undisturbed until it heard a few others of its kind fly by at a distance, loudly calling.

Grutto - Black-tailed Godwit - Limosa limosa
 Grutto - Black-tailed Godwit - Limosa limosa
Grutto - Black-tailed Godwit - Limosa limosa
Grutto - Black-tailed Godwit - Limosa limosa
Grutto - Black-tailed Godwit - Limosa limosa
Grutto - Black-tailed Godwit - Limosa limosa
Grutto - Black-tailed Godwit - Limosa limosa
Grutto - Black-tailed Godwit - Limosa limosa

Grutto - Black-tailed Godwit - Limosa limosa
Grutto - Black-tailed Godwit - Limosa limosa
Grutto - Black-tailed Godwit - Limosa limosa
Grutto - Black-tailed Godwit - Limosa limosaGreetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!


HOME 

 • • • • (c) Servee Wijsen  2013 • • • •

Geen opmerkingen:

Een reactie posten