maandag 21 januari 2013

Meer sneeuw.../ More snow


Héerlijk zo'n extra dag aan je weekend met deze weersomstandigheden! Op naar de Oostvaardersplassen. Helaas blijkt het hele gebied afgesloten vanwege gevaarlijk dun ijs. Bij verstoring kunnen de Edelherten en Koniks het ijs op rennen met het risico er doorheen te zakken en verwondingen op te lopen of te verdrinken. We rijden een rondje naar één van de uitkijkpunten over de besneeuwde wegen.
--------------------------------------------------------------------------------------------
It's very nice to have an extra day to your weekend under these weather conditions! We go for the Oostvaardersplassen. Unfortunately the whole park is closed due to the dangerously thin ice. When disturbed, Red Deer and Koniks could flee onto the ice and get hurt or even drown. So we drive around to one of the viewpoints over snowy roads.
Het zicht wordt hoe langer hoe slechter, maar dat levert wel mooie on-Nederlandse plaatjes op.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Visibility gets worse as we go, but that gets us 'un-dutch' pictures.

Edelherten op wat een oneindige vlakte lijkt in dit slechte zicht.
Edelherten op wat een oneindige vlakte lijkt in dit slechte zicht - Red Deer on what seems to be an endless plain in these conditions
Oostvaardersplassen Woestenij in de polder.
Woestenij in de polder - Dessert in the flatlands
Dat de dieren het zwaar hebben in de winter wordt door de omstandigheden vandaag nog eens benadrukt. IJzig koude wind en sneeuw maken het er niet makkelijker op voedsel en beschutting te vinden.
--------------------------------------------------------------------------------------------
That it's hard for animals this winter is obvious in these conditions . Icy cold wind and snow don't make it easier to find food and shelter.

Edelherten in sneeuwstorm - Red Deer in Snow storm
Edelherten lijden in zware omstandigheden - Red Deer suffer from harsh conditions
Stilleven in de sneeuw - Still life in the snow
Edelherten in sneeuwstorm - Red Deer in Snow storm
Het lijkt er op dat de Edelherten hier verdwijnen in een 'geheim' onderkomen :-) - It looks like these Red Deer disappear into a secret hide-out
Na een rondje over de dijk naar de Lepelaarsplassen, alwaar in het bezoekerscentrum een tentoonstelling zou zijn van Han Bouwmeester blijkt de tweede teleurstelling van de dag. De zaak is gesloten. Waardeloos... We checken nog even online of we ons niet vergissen maar dat blijkt niet het geval. Blijkbaar heeft men geen zin bij dit weer en realiseert men zich niet dat er daadwerkelijk mensen komen als je iets online publiceert. We zetten onze ergernis opzij en besluiten we naar de Amsterdamse Waterleidingduinen te rijden in de hoop op meer sneeuw en beter licht. Dit keer zit het mee. Het landschap ligt er prachtig bij en hier is duidelijk meer sneeuw gevallen.
--------------------------------------------------------------------------------------------
After a roundtrip over the dike to the Lepelaarsplassen, where there was supposed to be an exhibition by Photographer Han Boumeester we get our second disappointment of the day. The visitors centre is closed. Damn... We check online if we're not mistaken, but that is not the case. Clearly they don't feel like going out today and don't realise people actually make an effort to come and see the exhibition if you publish that online. We put aside our disappointment and decide to head for the Amsterdamse Waterleidingduinen, hopeng for more snow and better light. This time luck is on our side. The landscape looks beautiful and there is more snow here.
Al snel ontmoeten we de eerste Damherten, die in dit gebied gewend zijn aan mensen en de afwezigheid van jagers waardoor ze dankbare foto onderwerpen zijn.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Quickly we spot the first Fallow Deer. In this National park they are used to people and the absence of hunters, which makes them great photographic subjects.
Damhert rust uit onder een Eik - Fallow Deer rests under an Oak Tree
Damhert rust onder eik in de sneeuw
Damherten zijn herkauwers en zoeken een beschutte rustige plek op om te hun voedsel te herkauwen - Fallow Deer are ruminants and look for a sheltered spot to re-chew their food.

Damhert kalfje in de struiken
Als je stil bent en niet te abrupte bewegingen maakt zijn de Damherten hier tot op een paar meter afstand te benaderen - If you keep quiet and don't make any sudden movements, the Fallow Deer can be approached up to a few meters


Damhert kalfje in de struiken


Damhert loopt het pad op


Damhert loopt het pad op


Damhert op duin in de sneeuw
Als ze boven op op het duin staan heb je een mooi laag perspectief - Standing on top of the dune, this animal gave me a great perspective
Damhert poetst vacht - Fallow Deer cleans its fur - Dama dama
 Poetsbeurt - Cleaning up
Damhert - Fallow Deer - Dama dama
Damhert - Fallow Deer - Dama dama
Tussen het riet scharrelen ze hun kostje bij elkaar - gathering food between the reed 
Prachtig besneeuwde naaldbomen - Beautiful snow-covered trees
Damhert in de sneeuw - Fallow Deer in the snow - Dama dama
Damherten in de sneeuw - Fallow Deer in the snow - Dama dama
Damherten in de sneeuw - Fallow Deer in the snow - Dama dama
Moeder met jong - Mother with youngster
Staartmees
De vele Staartmezen in het bos laten zich moeilijk fotograferen - The many Long-tailed Tits in the forest were hard to photograph
Zwart Damhert in de sneeuw - Black Fallow Deer in the snow - Dama dama
Damherten kunnen sterk in kleur variëren. met of zonder stippen. Dit exemplaar is zelfs geheel zwart - Fallow Deer can vary strongly in colour. This one being totally black
Damhert in de sneeuw - Fallow Deer in the snow - Dama dama
Hey! 
Amsterdamse Waterleidingduinen in de Sneeuw
Collega fotograaf Johan banjert door de sneeuw - Colleague photographer Johan walking through the snow
Amsterdamse Waterleidingduinen in de Sneeuw

Toch weer een heerlijke dag die voorbij bleek te vliegen, net als het weekend helaas...
--------------------------------------------------------------------------------------------
Despite the slow start, we had another great day that like the weekend, was over before we knew it, unfortunately...Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!


HOME 

 • • • • (c) Servee Wijsen  2013 • • • •

zondag 20 januari 2013

Winters.../ Winter...

Als de winter in aantocht is hoop je als fotograaf natuurlijk altijd op sneeuw. Niet alleen levert het prachtige plaatjes op, maar door de reflectie van het witte grond oppervlak komen vooral vliegende vogels veel beter uit de verf dan bij de hier zo 'normale' donkere winterdagen. Deze week is het zover en ik heb speciaal een lang weekend vrij genomen om te kunnen fotograferen.
' s Ochtends eerst naar de Naardermeer waar de Galloway runderen hun kostje bij elkaar scharrelen in de sneeuw.
--------------------------------------------------------------------------------------------
When winter arrives, as a photographer you always hope for snow. It doesn't just make a great scenery for pictures. The reflection of the light from the white surface also lights flying birds much better then the more common, snowless dark surface on snowless winter days, which are more frequent here. This week the weather report looks promising and I took a few days off go out and shoot. In the morning I first went to the Naardermeer where Galloway were feeding on the snow-covered meadows.


Galloway runderen in de sneeuw - Bos taurus s
Galloway in de sneeuw - Bos taurus s
Galloway in de sneeuw - Galloway in the snow - Bos taurus s
Het waait erg hard en de wind is snijdend koud. Er is geen vogel in de lucht. Deze Buizerd blijft in de bosrand waar hij enigszins beschut zit. Hij zat daar erg mooi op die kale tak maar door de harde wind is het niet echt een scherpe foto geworden.
--------------------------------------------------------------------------------------------
There's a hard, icy cold wind blowing. Not a bird in the sky. This Buzzard sticks to the forest edge where it has a little more shelter from the wind. It was sitting nicely on this great branch, but it was impossible to get a sharp image because of the hard wind.
Deze prachtige witte Buizerd zit al enkele jaren in dit territorium - this beautiful white Buzzard has been in this territory for a couple of years now 
In het bos zitten honderden Sijzen die zich maar moeilijk laten vastleggen omdat ze vooral heel hoog in de bomen blijven. Een uurtje later heb ik geluk en zie ik een grote groep afdalen naar een bevroren slootje waar ze met zijn allen gaan drinken in een minuscuul wak.
--------------------------------------------------------------------------------------------
In the forest there are hundreds of Siskins that are hard to photograph because they mainly stay very high up in the trees. An hour later I get lucky and see a large group descent to a frozen ditch where they all drink from a tiny hole in the ice.
Sijs - Siskin - Carduelis spinis
Sijzen drinken uit een klein wak in de sloot - Siskins drink from an ice-hole
Sijs - Siskin - Carduelis spinis
Sijzen broeden maar weinig in ons land maar komen 's winters massaal uit Scandinavië naar het zuiden om te overwinteren en zich te goed te doen aan de zaden van Berken en Elzen.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Very few Siskins breed in our country, but in winter they come south from Scandinavia in large groups to eat seeds from Birch and Alder Trees.
Sijs eet van de zaden van een Els - Siskin eats seeds from an Alder tree

Omdat er aan het eind van de dag sneeuw voorspeld is besluit ik naar de Hei te gaan om de Reeën te gaan zoeken. Onderweg begint de eerste vlokjes te vallen en als ik op de Hei aankom is het inmiddels flink gaan sneeuwen. Perfecte timing! Bij dit ruige weer zijn de Reeën niet makkelijk te vinden vanwege het slechte zicht. Bovendien staan ze in deze kou en wind niet graag in het open veld. Het voordeel van een lokatie waar je heel vaak komt is dat je weet waar je moet zoeken. Het duurt dan ook niet lang voor ik ze gevonden heb. Ze staan mooi beschut tegen de ergste wind in de bosrand rustig te eten.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Because fresh snow is predicted towards the end of the afternoon I decide to go for the Heathland and search for Roe Deer. While underway the first flakes start to fall and by the time I arrive it's a complete white-out. Great timing! In this rough weather Roe Deer are hard to find because of the bad visibility and because they don't like to hang out in the open field in these cold and windy conditions. The advantage of a location which you frequently visit is that you know were to look. So it doesn't take me long to find them. they are foraging in a nice spot close to the forest edge, sheltered from the worst wind.
Met het blote oog zijn ze bijna niet te zien tegen de bosrand - With the naked eye they are hard to spot against the forest edge
Met hun voorpoten krabben ze de sneeuwlaag weg om bij het voedsel te kunnen komen - Whith their front legs they scratch away the snow to get to the food beneath 
Af en toe wordt even de sneeuw uit de vacht geschud - From time to time they shake off the snow
Reeën in sneeuwbui - Roe Deer in Snow
Reeën in sneeuwbui - Roe Deer in Snow
Reeën in sneeuwbui - Roe Deer in Snow Blizzard
Reeën in sneeuwbui - Roe Deer in Snow Blizzard
Reeën in sneeuwbui - Roe Deer in Snow Blizzard
Eén van de bokken loopt al rond met bastgewei
Reeën in sneeuwbui - Roe Deer in Snow Blizzard
Reeën in sneeuwbui - Roe Deer in Snow
Na een uurtje vinden de Reeën het welletjes en trekken zich terug in het bos.
Met dit weer is het altijd genieten. De meeste mensen zitten thuis voor de kachel. Ideaal om er op uit te gaan, lekker rustig en qua weer een stuk spannender om te fotograferen dan bij heldere blauwe hemel. Op de terugweg schiet ik met mijn iPhone nog een paar mooie koude winterlandschappen.
--------------------------------------------------------------------------------------------
After an hour the Deer call it a day and retreat into the forest. I just love this weather. Most peaople are at home at the fireplace (or TV). Ideal to go out. It is nice and quiet and conditions are more exciting for photography than a clear blue sky. On the way back I take some nice landscape shots with my iPhone.
Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!


HOME 

 • • • • (c) Servee Wijsen  2013 • • • •