maandag 21 januari 2013

Meer sneeuw.../ More snow


Héerlijk zo'n extra dag aan je weekend met deze weersomstandigheden! Op naar de Oostvaardersplassen. Helaas blijkt het hele gebied afgesloten vanwege gevaarlijk dun ijs. Bij verstoring kunnen de Edelherten en Koniks het ijs op rennen met het risico er doorheen te zakken en verwondingen op te lopen of te verdrinken. We rijden een rondje naar één van de uitkijkpunten over de besneeuwde wegen.
--------------------------------------------------------------------------------------------
It's very nice to have an extra day to your weekend under these weather conditions! We go for the Oostvaardersplassen. Unfortunately the whole park is closed due to the dangerously thin ice. When disturbed, Red Deer and Koniks could flee onto the ice and get hurt or even drown. So we drive around to one of the viewpoints over snowy roads.
Het zicht wordt hoe langer hoe slechter, maar dat levert wel mooie on-Nederlandse plaatjes op.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Visibility gets worse as we go, but that gets us 'un-dutch' pictures.

Edelherten op wat een oneindige vlakte lijkt in dit slechte zicht.
Edelherten op wat een oneindige vlakte lijkt in dit slechte zicht - Red Deer on what seems to be an endless plain in these conditions
Oostvaardersplassen Woestenij in de polder.
Woestenij in de polder - Dessert in the flatlands
Dat de dieren het zwaar hebben in de winter wordt door de omstandigheden vandaag nog eens benadrukt. IJzig koude wind en sneeuw maken het er niet makkelijker op voedsel en beschutting te vinden.
--------------------------------------------------------------------------------------------
That it's hard for animals this winter is obvious in these conditions . Icy cold wind and snow don't make it easier to find food and shelter.

Edelherten in sneeuwstorm - Red Deer in Snow storm
Edelherten lijden in zware omstandigheden - Red Deer suffer from harsh conditions
Stilleven in de sneeuw - Still life in the snow
Edelherten in sneeuwstorm - Red Deer in Snow storm
Het lijkt er op dat de Edelherten hier verdwijnen in een 'geheim' onderkomen :-) - It looks like these Red Deer disappear into a secret hide-out
Na een rondje over de dijk naar de Lepelaarsplassen, alwaar in het bezoekerscentrum een tentoonstelling zou zijn van Han Bouwmeester blijkt de tweede teleurstelling van de dag. De zaak is gesloten. Waardeloos... We checken nog even online of we ons niet vergissen maar dat blijkt niet het geval. Blijkbaar heeft men geen zin bij dit weer en realiseert men zich niet dat er daadwerkelijk mensen komen als je iets online publiceert. We zetten onze ergernis opzij en besluiten we naar de Amsterdamse Waterleidingduinen te rijden in de hoop op meer sneeuw en beter licht. Dit keer zit het mee. Het landschap ligt er prachtig bij en hier is duidelijk meer sneeuw gevallen.
--------------------------------------------------------------------------------------------
After a roundtrip over the dike to the Lepelaarsplassen, where there was supposed to be an exhibition by Photographer Han Boumeester we get our second disappointment of the day. The visitors centre is closed. Damn... We check online if we're not mistaken, but that is not the case. Clearly they don't feel like going out today and don't realise people actually make an effort to come and see the exhibition if you publish that online. We put aside our disappointment and decide to head for the Amsterdamse Waterleidingduinen, hopeng for more snow and better light. This time luck is on our side. The landscape looks beautiful and there is more snow here.
Al snel ontmoeten we de eerste Damherten, die in dit gebied gewend zijn aan mensen en de afwezigheid van jagers waardoor ze dankbare foto onderwerpen zijn.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Quickly we spot the first Fallow Deer. In this National park they are used to people and the absence of hunters, which makes them great photographic subjects.
Damhert rust uit onder een Eik - Fallow Deer rests under an Oak Tree
Damhert rust onder eik in de sneeuw
Damherten zijn herkauwers en zoeken een beschutte rustige plek op om te hun voedsel te herkauwen - Fallow Deer are ruminants and look for a sheltered spot to re-chew their food.

Damhert kalfje in de struiken
Als je stil bent en niet te abrupte bewegingen maakt zijn de Damherten hier tot op een paar meter afstand te benaderen - If you keep quiet and don't make any sudden movements, the Fallow Deer can be approached up to a few meters


Damhert kalfje in de struiken


Damhert loopt het pad op


Damhert loopt het pad op


Damhert op duin in de sneeuw
Als ze boven op op het duin staan heb je een mooi laag perspectief - Standing on top of the dune, this animal gave me a great perspective
Damhert poetst vacht - Fallow Deer cleans its fur - Dama dama
 Poetsbeurt - Cleaning up
Damhert - Fallow Deer - Dama dama
Damhert - Fallow Deer - Dama dama
Tussen het riet scharrelen ze hun kostje bij elkaar - gathering food between the reed 
Prachtig besneeuwde naaldbomen - Beautiful snow-covered trees
Damhert in de sneeuw - Fallow Deer in the snow - Dama dama
Damherten in de sneeuw - Fallow Deer in the snow - Dama dama
Damherten in de sneeuw - Fallow Deer in the snow - Dama dama
Moeder met jong - Mother with youngster
Staartmees
De vele Staartmezen in het bos laten zich moeilijk fotograferen - The many Long-tailed Tits in the forest were hard to photograph
Zwart Damhert in de sneeuw - Black Fallow Deer in the snow - Dama dama
Damherten kunnen sterk in kleur variëren. met of zonder stippen. Dit exemplaar is zelfs geheel zwart - Fallow Deer can vary strongly in colour. This one being totally black
Damhert in de sneeuw - Fallow Deer in the snow - Dama dama
Hey! 
Amsterdamse Waterleidingduinen in de Sneeuw
Collega fotograaf Johan banjert door de sneeuw - Colleague photographer Johan walking through the snow
Amsterdamse Waterleidingduinen in de Sneeuw

Toch weer een heerlijke dag die voorbij bleek te vliegen, net als het weekend helaas...
--------------------------------------------------------------------------------------------
Despite the slow start, we had another great day that like the weekend, was over before we knew it, unfortunately...Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!


HOME 

 • • • • (c) Servee Wijsen  2013 • • • •

Geen opmerkingen:

Een reactie posten