zaterdag 19 januari 2013

Rietparkiet.../ Reed Parakeet...

Het Baardmannetje. Eén van de mooiste vogels in ons land doet veel mensen denken aan de Parkieten die ze thuis in hun kooitje hebben of als kind hadden. Ze lijken er niet echt op maar ze zijn zeker zo kleurrijk en hebben daardoor wel een soort exotisch tintje. Alhoewel ik ze hier in de buurt ook regelmatig zie, kon ik de verleiding niet weerstaan naar Vlaardingen af te reizen waar al enkele weken een stuk of 60 exemplaren worden gemeld in een klein toegankelijk stukje rietland. Qua licht zijn de omstandigheden ook nog eens ideaal omdat er sneeuw en ijs ligt dat als een reflector fungeert en de vogels ook van onderaf mooi belicht.
--------------------------------------------------------------------------------------------
The Bearded Tit. One of the most beautiful birds in our country reminds many of us of the parakeets we used to have in a cage as a pet bird when we were kids. They don't really resemble them but they're certainly as colorful which gives them an exotic feature. Although I do see them in the reed beds close to home I could not  resist when I heard there were up to 60 of them  near Vlaardingen in a small accessible reed field. The lighting conditions were also ideal because of the snow and ice which function as a reflector and light the birds nicely from below.
Baardman - Bearded Reedling
Man Baardman, met karakteristieke 'bakkebaarden' die bij de vrouwtjes ontbreekt.
's Zomers zijn Baardmannen echte insecteneters en niet zo makkelijk te spotten in het dichte riet. 's Winters schakelen ze over op een dieet van zaden en leven ze in grote groepen. Je vindt ze dan veel makkelijker omdat ze onder luid karakteristiek gekwetter over de rietvelden vliegen en in de rietpluimen zitten te eten.
--------------------------------------------------------------------------------------------
In summer These birds eat insects and are hard to spot in the reed beds. In winter they switch their diet to seeds and live in large groups. It's much easier to find them then because they fly around chattering in the reeds and eat from its seeds.
Baardman - Bearded Reedling - Panurus biarmicus
De prachtige kleuren van de vogeltjes worden mooi gecomplementeerd door het bruine riet en de staalblauwe lucht - The beautiful colors of the birds is complemented by the brown reed and steel blue sky
Baardman - Bearded Reedling - Panurus biarmicus
Baardman - Bearded Reedling - Panurus biarmicus
Baardman - Bearded Reedling - Panurus biarmicus
Als het een beetje te druk begint te worden met de van heinde en verre komende fotografen is het tijd om te vertrekken. Op naar Zeeland.
Aan de zuidkust van Schouwen vindt je zogenaamde inlagen en schorren, laaggelegen graslanden achter de dijken waar zout kwelwater opborrelt. Hier vindt je ook in de winter nog allerlei steltlopers die blijkbaar niet verder naar het zuiden hoeven te trekken omdat er hier nog genoeg open water en voedsel te vinden is. Ik zag zelfs nog Lepelaars vliegen!
--------------------------------------------------------------------------------------------
When it starts to get too busy whit photographers from all over the country it's time to leave for Zeeland. On the south coast of Schouwen you can find salt marshes, low graslands behind the dikes where salt water bubbles up from below. In winter you can find all kinds of wading birds and stilts her that won't migrate any further south because there is enough open water and thus food to be found here. I even saw some Spoonbills!
Kanoet - Red Knot - Caldris canutus
Kanoetstrandlopers - Red Knots - Calidris canutus
Ook veel ganzen overwinteren hier, zoals deze Brandganzen.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Many Geese, like these Barnacle Geese spend the winter here.

Brandgans - Barnacle Geese
Brandganzen foerageren op de stoppelvelden - Barnacle Geese foraging in the fields
Haas - European Hare - Lepus europaeus
In één van de bosjes houdt zich een haas schuil voor de snijdend koude wind - In a small stretch of woodland a hare takes shelter from the piercing cold wind
Haas - European Hare - Lepus europaeus
Als hij me plotseling iet duikt hij ineen en blijft stil zitten - When it suddenly sees me, it ducks and stays put quietly
In deze omgeving vindt je 's winters ook veel overwinterende Roofvogels zoals deze Ruigpootbuizerd. Deze Noordelijke variant van de Buizerd lijkt erg op de 'gewone' Buizerd maar is te herkennen aan zijn bevederde poten en altijd witte staart met zwarte eindband en donkere polsvlekken. Het Kleed is veel minder variabel en de vrouwtjes en jonge vogels hebben bovendien een donkere buik.
--------------------------------------------------------------------------------------------
During winter a lot of birds of prey frequent this area like this Rough-legged Buzzard. This northern nephew of the Common Buzzard looks very much alike but can be distinguished from it by it's feathered feet and always white tail with dark band and dark carpal patches on the underwing. Clearly visible in this photo. The plumage is much less varied and females and juveniles have a dark belly.
Ruigpoot Buizerd - Rough-legged Buzzard
Ruigpootbuizerd met karakteristieke tekening - Roug-legged Buzzard with characteristic plumage marks
Ruigpoot Buizerd - Rough-legged Buzzard
Met geluk, dat we vandaag niet hadden, vindt je hier 's winters ook Velduilen die uit het hoge noorden komen overwinteren.
--------------------------------------------------------------------------------------------
With luck, which wasn't on our side today you'll find Short-eared Owls here in wintertime.

Het was een prachtige dag met een hoop mooie waarnemingen. Maar de mooiste heb ik helaas niet op foto kunnen vastleggen. Om een uur op twee zagen we vanuit de auto een Kerkuil zitten in de bosrand! Net voordat ik mijn lens uit het raam kon steken verdween hij uit het zicht. Hij zat slechts op een meter of 30 afstand en door de verrekijker heb ik hem mooi kunnen bewonderen. Alhoewel ik eerder Kerkuilen van dichtbij gezien heb was het wel héél bijzonder er een op klaarlichte dag buiten aan te treffen. Door de strenge winterse omstandigheden worden ze waarschijnlijk gedwongen om ook overdag op zoek te gaan naar prooien. Helaas heb ik de vogel niet meer kunnen vinden en niet kunnen fotograferen maar hij is voor altijd vastgelegd op mijn netvlies :-)
--------------------------------------------------------------------------------------------
It was a beautiful day with some nice observations but the best one I failed to photograph. Around 2PM we saw a barn Owl in a tree! Just before I could stick the lens out of the car window it flew away out of sight. It was quite close en I could observe it nicely through my binoculars. Although I have seen Barn Owls before I never saw one in broad daylight. That's a very special experience. Probably they are forced to go out hunting during the day because of the cold weather and lack of prey. Unfortunately I couldn't trace the bird anymore but it's imprinted in my memory forever :-)Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!


HOME 

 • • • • (c) Servee Wijsen  2013 • • • •

Geen opmerkingen:

Een reactie posten