zaterdag 5 januari 2013

Oud en Nieuw.../ Old and New...

Zo aan het eind van het jaar toch nog even op pad om een paar schaarse zonnestralen op te vangen rond deze somberste der sombere Kerst ooit wat mij betreft. Gelukkig levert dat een aantal plaatjes op om mij enigszins op te vrolijken.

In het mooie middaglicht vind ik dit groepje Reeën die alert omkijken. Niet door mijn geklik maar door een paar gillende kinderen. De kinderen baren ze geen zorgen, maar mensen hebben vaak honden bij zich en die lopen veel te vaak los op dit druk bezochte stukje heide. Honden rennen achter reeën aan en daar zijn de reeën niet blij mee. Ze zijn dan wel sneller maar houden dat hardlopen niet zo lang vol. Bovendien kost het ze veel energie die ze wel beter kunnen gebruiken in de winter, als voedsel schaars is. Boswachters zijn helaas meestal in geen velden of wegen te bekennen, hooguit rijdend in een auto. En ik zie ze al helemaal nooit hondeneigenaren aanspreken of bekeuren voor hun gedrag.
Ergerlijk...
In het voorjaar zijn met name de kalfjes zeer kwetsbaar en worden regelmatig door honden doodgebeten.

Reeën leven het grootste deel van het jaar solitair, maar in de wintermaanden kom je ze tegen in 'sprongen'. Kleine groepen met verwante geiten (zussen), jong(en) van de laatste zomer en eventueel van het jaar ervoor en één of meerdere bokken, vaak zoons, vaders of soms grootvaders. Jongen worden verjaagd na het eerste jaar als de geit nieuwe jongen gaat werpen (mei-juni) maar voegen zich vaak in de herfst weer bij de moeder. In hun tweede jaar vestigen ze zich in een eigen leefgebied. In de winter dragen de bokken geen gewei, maar toch kun je ze van de geiten onderscheiden door hun verschillende 'spiegel', de opvallende witte vlek op hun achterste. De geiten hebben een zgn 'schortje', een plukje haar onder aan de spiegel. In deze foto 2 geiten en 2 bokken dus...
-------------------------------------------------------------------------------------------
During the saddest, darkest Christmas ever, as far as I'm concerned I can júst manage to get up from the ouch and get out to catch some weak winter sun rays. Fortunately I am rewarded with some nice photos.
In beautiful late afternoon light I find a herd of Roe Deer that look alertly over their shoulders. Not because of my camera clicking, but because of some kids screaming loudly. They're probably not even too worried about the kids, but more so about the dogs that often come with people and run around on this busy heathland unleashed. Dogs go after Roe Deer and They don't like to be chased. They may be faster but dogs have more endurance. And the Deer waste a lot of valuable energy being chased which they can put in better use in winter when food is scarce. Park rangers are nowhere to be seen these days to address people on their behavior or to fine them for violating the law, which is clear on the matter. Dogs have to be on a leash in this part of the park. Very annoying...

In spring time the newborn and young animals are even more vulnerable and are regularly killed by dogs.

Roe Deer are solitary animals most of the year, but during winter they live in small family groups which consist of related does (sisters), juveniles from last summer and the year before and one or more bucks, often sons, fathers or grandfathers. The youngsters are chased away by the mother after the first year when they are ready to give birth to new offspring (may-june) but often rejoin with their mother in autumn. In their second year they find their own territory.In winter males don't have their antlers but can still be recognized by the white patch on their bottoms. They lack the little white 'tail' that females have. So in this photo you see two females and two males....
Sprong Reeën - Roe Deer - Capreolus capreolus
Sprong Reeën. Twee bokken uiterst links en rechts, twee geiten met 'schortjes' in het midden waaronder een kalf van dit jaar - Left and right are malse, in the middle two females one of them a juvenile from this year
Sprong Reeën - Roe Deer - Capreolus capreolus

Reebok met beginnend bastgewei
Deze Reebok met witte halsvlekken heeft al een beginnend bastgewei - this buck has already started to grow new antlers covered with velvet-like fur
Ree - Roe Deer Capreolus capreolus

Later kom ik nog een groepje Kuifmezen tegen.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Later I see a group of Crested Tits.
Kuifmees - Crested Tit - Lophophanes cristatus
 Kuifmees - Crested Tit - Lophophanes cristatus
Kuifmees - Crested Tit - Lophophanes cristatus
Kuifmees - Crested Tit - Lophophanes cristatus
En een paar piepkleine Goudhaantjes, die zich lastig laten fotograferen.
--------------------------------------------------------------------------------------------
And a couple of tiny  Goldcrests which are very hard to photograph.
Goudhaantjes foerageren op de hei - Goldcrests foraging on heath
Goudhaantjes foerageren op de hei - Goldcrests foraging on heath
Dat was het voor 2012, de rest van het jaar kan ik de motivatie niet meer opbrengen om er op uit te gaan.
--------------------------------------------------------------------------------------------
That was it for  2012, the remaining days of  the year I can hardly find motivation to leave my couch.


Op 1 Januari waag ik vol frisse ideeën weer een poging en ga de Hei op. Ik probeer vanuit het bos een groepje Reeën te fotograferen vanuit een ander perspectief.

--------------------------------------------------------------------------------------------
on January 1st, I am recharged and dare to go out again. From under the trees I try to photograph some Roe Deer from a different perspective.
Ree - Roedeer -Capreolus capreolus
Ree - Roedeer -Capreolus capreolus

Een Torenvalk heeft een boom als uitkijkpost gekozen in het warme avondlicht.
--------------------------------------------------------------------------------------------
A Common Kestrel picked a tree as its lookout post in the warm evening light.

Torenvalk op de uitkijk - Kestrel on the lookout
Torenvalk op de uitkijk - Kestrel on the lookout
Torenvalk in vlucht - Kestrel in flight
Torenvalk in vlucht - Kestrel in flight
Hetzelfde groepje Reeën van de eerste twee foto's, nu in heel ander licht en perspectief op dezelfde lokatie als vorige week.
--------------------------------------------------------------------------------------------
The same group of Roe Deer you saw in the first two photos, in the same spot as last time. This time in different light and from a different perspective.


Roe Deer catching last rays of sunlight
Ree in het laatste straaltje zonlicht van de dag - Roe Deer in the last rays of light from the sun
Roe deer and calf
Moeder met kalfje net na zonsondergang - Mother and calf just after sunset
Roe Deer in soft light
Het licht wordt mooi zacht als de zon weg is - Once the sun is gone the light is nice and soft


Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!


HOME 

 • • • • (c) Servee Wijsen  2013 • • • •

Geen opmerkingen:

Een reactie posten