zondag 23 december 2012

Grauwe dag.../ Grey day...

Een typisch Hollandse sombere grauwe winterdag als vandaag nodigt niet echt uit om op pad te gaan, maar omdat ik weet dat achteraf de bevrediging altijd groter is dan wanneer je thuis blijft ga ik toch maar op pad.
Het heeft behoorlijk geregend afgelopen tijd en de paden zijn één groot blubberbad, het licht is waardeloos en de wind is snijdend koud, maar dat mag de pret niet drukken.
Vrijwel direct zie ik een vrouwtje Blauwe Kiekendief vliegen over het ondergelopen drassige land, dat begint goed...
---------------------------------------------------------------------------------------------
A typically Dutch grey winter day like today os not very inviting to go out but, I know that in hindsight satisfaction is always greater than expected I nevertheless decide to take my chances. A lot of rain has fallen lately and turned everything into a mud bath. The terrible light and piercing cold wind won't hold me back. Almost immediately I spot a female Hen Harrier flying low above a drowned field. That;s a promising start...
vrouw Blauwe Kiekendief - female Hen Harrier -  Circus cyanus
Vrouw Blauwe Kiekendief - Female Hen Harrier
Een Torenvalk op de uitkijk.
---------------------------------------------------------------------------------------------
A Kestrel on the look-out. 
Torenvalk - Common Kestrel - Falco tinnunculus
Torenvalk op z'n uitkijkpost - Kestrel on the look-out

Een groepje Zwanen vliegt recht op me af, Wilde Zwanen blijkt even later. Zeldzaam, maar regelmatige en graag geziene wintergasten in Nederland uit het hoge noorden.
---------------------------------------------------------------------------------------------
A group of Swans are flying straight at me. Whooper Swans I realize seconds later. Rare in these parts, but seen regularly in winter when they migrate from Northern regions.
Wilde Zwaan - Whooper Swan - Cygnus cygnus
Wilde Zwanen familie. Twee volwassen vogels en twee juveniele waarbij de oranje kleur op de snavel nog ontbreekt - Whooper Swan family. Two adults and two juveniles who lack the bills are not yet orange
De Koniks zijn altijd een goede reden om naar de OVP te gaan. En onder deze weersomstandigheden een stuk beter te fotograferen dan vogels. Ze zijn fotogeniek en altijd een erg dankbaar, vaak goed te benaderen foto onderwerp. Al helpt het wel als ze een beetje actief zijn. Geen heftige gevechten dit keer, maar in ieder geval een beetje röring.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Konik Horses always draw me back to the Oostvaardersplassen. Under these conditions they are a lot easier to photograph than birds. They are photogenic and a great subject because they are easily approachable. It does help if they are a bit active. No fierce fighting today, just a bit of playing around but some nice shots anyway.

Vechtende Koniks - fighting Konik - Equus caballus caballus
Vechtende Koniks - fighting Konik - Equus caballus caballus
Vechtende Koniks - fighting Konik - Equus caballus caballus
Vechtende Koniks - fighting Konik - Equus caballus caballus
Vechtende Koniks - fighting Konik - Equus caballus caballus
Ook close-up zijn het prachtige dieren die een soort serene rust uitstralen.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Up close they are beautiful animals that radiate serenity.

Konik - Konik Horse - Equus caballus caballus
Konik - Konik Horse - Equus caballus caballus
Konik - Konik Horse - Equus caballus caballus
Ook de Edelherten zijn na enig speurwerk te vinden. Ontdaan van hun gewei zoeken ze in de winter beschutting op in het bos, of liever, in wat er van over is. Als ze niet bewegen zijn ze nog best lastig te spotten. En ze hebben mij natuurlijk allang gezien...
---------------------------------------------------------------------------------------------
Red Deer are  not found as easily at first. Without their impressive antlers which the males throw of in winter, they look for shelter in the forest, or rather what's left of it. If they're not moving they are hard to spot. Off course the already spotted me...
Edelhert - Red Deer - Cervus elaphus
Edelherten tussen het kreupelhout - Red Deer in the brushwood

Edelhert - Red Deer - Cervus elaphus
Dicht bij elkaar is het warmer - Close together it's warmer
Op de grote vlakte lopen meestal grote kuddes te grazen. Een on-Nederlands gezicht.
---------------------------------------------------------------------------------------------
In the open plains you can see large herds grazing. A very 'un-dutch' sight.

Edelhert - Red Deer - Cervus elaphus
Kudde Edelherten graast op de open vlakte.

Het riet is ook een goeie plek om te schuilen en te slapen...
---------------------------------------------------------------------------------------------
The Reed beds are also provide shelter and a hiding place...

Edelhert - Red Deer - Cervus elaphus
Schuilen in het riet - hiding in the reeds


Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!


HOME 

 • • • • (c) Servee Wijsen  2012 • • • •


Geen opmerkingen:

Een reactie posten