zondag 18 augustus 2013

Zomerdag.../Summertime...

Een prachtige zomeravond om naar de hei te gaan. Helaas is het niet zo best gesteld met de hei door grootschalige aantasting door de Heidehaantjes waar ik al eerder over schreef, maar dat mag de pret niet drukken. Her en der is nog een vleugje paars te vinden als achtergrond voor mijn foto's. Er zijn volop Reeën te vinden en de eerste bok, staat op zijn dooie gemak naast het fietspad te grazen als ik de hei op fiets.
---------------------------------------------------------------------------------------------
A beautiful summer evening to go out in the heath. Unfortunately the Heather isn't in good shape due to the devastation of the Heather Beetle which I wrote about before, but that can't spoil the fun. Here and there there's still some purple color to be found as a backdrop for my photos. There's plenty of Roe Deer around as subjects and the first buck presents itself right next to the cycle path as I arrive.
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Ik stap van mijn fiets en ga rustig zitten achter een boom uit de wind, en na een tijdje komt hij steeds dichterbij. Hij heeft me allang gezien en waarschijnlijk herkend. Deze bok is een oude bekende met zijn enkele gewei tak.
-------------------------------------------------------------------------------------------
I step of my bike and sit quietly behind a tree out of the wind, and after a while it gets closer and closer. It has seen me and probably recognizes me as I do him with its single antler.
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Zijn voorkeur lijkt uit te gaan naar jonge Berkenboom blaadjes - It seems to prefer leaves of young Birch trees 
Een eind verderop doet een groepje Groenlingen zich te goed aan de knalrode bessen van de Lijsterbes.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Further along the road a group of Greenfinches are eating the red berries of the Mountain Ash.
Groenling - European Greenfinch - Chloris chloris
Groenling - European Greenfinch - Chloris chloris
Groenling - European Greenfinch - Chloris chloris
 Wilde Lijsterbes - Mountain Ash - Sorbus aucuparia
Wilde Lijsterbes - Mountain Ash - Sorbus aucuparia
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Op éen van de weinige overgebleven stukken paarse heide komt deze Reebok aangerend - In one of the last remaining patches of purple heather, this Roebuck comes running in my direction
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Ah, daar is ze...- Ah, there she is... 
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus

Deze Boomvalk doet zich te goed aan de rondvliegende insecten. Hij eet ze op in de lucht en keert telkens terug naar zijn uitkijkpost in de Berk.
-------------------------------------------------------------------------------------------
This Eurasian Hobby is feeding on Insects that are flying around. It eats them in flight and returns to its favorite lookout post in a Birch tree.Boomvalk - Eurasian Hobby - Falco subbuteo
Boomvalk - Eurasian Hobby - Falco subbuteo 
Boomvalk - Eurasian Hobby - Falco subbuteo
Boomvalk - Eurasian Hobby - Falco subbuteo
Boomvalk - Eurasian Hobby - Falco subbuteo
Ree poseert voor fotograferende kinderen - Roe Deer poses for photographing children - Capreolus capreolus
Even poseren! - Strike a pose!

Torenvalk geniet van de laatste zonnestralen - Common Kestrel enjoys the last sunrays
Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!


 • • • • (c) Servee Wijsen  2013 • • • •

dinsdag 13 augustus 2013

Invaders...

Dit weekend maar eens op zoek naar de Visarenden die hier elk jaar een tussenstop maken van een paar weken alvorens door te trekken naar het zuiden. Ze zijn al veelvuldig gesignaleerd maar hier, op de vertrouwde plek, laten ze zich niet zien dit weekend. Dus ik richt mijn aandacht maar op een paar Futen die nog druk in de weer zijn om hun jongen te voeden. Éen van de ouders dook af en toe vlak voor mijn neus op uit het water. Het voeren gebeurde helaas steeds behoorlijk ver weg.
---------------------------------------------------------------------------------------------
This weekend I decide to go search the Ospreys that visit this area for a couple of weeks every year on their journey south. They have been spotted numerous times already, but here, on their usual spot, I didn't find any this time. So I pointed my attention to a few Great Crested Grebes that were busy feeding their offspring. One of the parents regularly popped up out of the depths right in front of me. Sadly the feeding occurred at a fair distance. 
Fuut - Great Crested Grebe - Podiceps cristatus
Fuut - Great Crested Grebe - Podiceps cristatus
Fuut - Great Crested Grebe - Podiceps cristatus
Fuut - Great Crested Grebe - Podiceps cristatus
Fuut - Great Crested Grebe - Podiceps cristatus
Grote Canadese Gans - Great Canadian Goose - Branta canadensis
Fuut - Great Crested Grebe - Podiceps cristatus
Prachtige wolkenluchten bij zonsondergang - Beautiful clous at sunset
Nadat de zon onder was en ik besloot huiswaarts te gaan zag ik plotseling iets bewegen in het hoge gras. Eerst denk ik nog aan een muis maar al snel wordt duidelijk dat ik met een vreemder wezen te maken heb. Een Kreeft! Een Rode Amerikaanse Rivierkreeft blijkt later. Een exoot die hier helemaal niet thuishoort maar inmiddels door het hele land te vinden is, mede omdat hij zich buiten het water kan verplaatsen. Lekker om op te eten, minder lekker in de Europese wateren. Deze soort is drager (overbrenger) van kreeftenpest, een schimmelinfectie die dodelijk is voor Europese soorten, maar waar hij zelf resistent tegen is. Kreeftenpest kan een hele populatie Europese kreeften binnen één tot twee weken uitroeien! De Europese Rivierkreeft is daardoor inmiddels zeer zeldzaam geworden.
---------------------------------------------------------------------------------------------
After sunset as I decide to go home I suddenly detect movement in the high grass. At first I thought of a mouse but it soon turned out to be a much stranger creature. A Louisiana Crayfish! As the name suggests, This Exotic creature doesn't belong here, but it can be found throughout the country these days and it spreads easily because it can move over land. Nice on a dinner plate but not so nice in European waters. This species is carrier of an infectious fungi disease which can wipe out an complete population of European crayfish in just a couple of weeks! The European Crayfish has become very rare because of that.
Amerikaanse Rivierkreeft - Louisiana Crayfish - Procambarus clarkii
Amerikaanse Rivierkreeft - Louisiana Crayfish - Procambarus clarkii 
Amerikaanse Rivierkreeft - Louisiana Crayfish - Procambarus clarkii
Amerikaanse Rivierkreeft - Louisiana Crayfish - Procambarus clarkii
Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!


 • • • • (c) Servee Wijsen  2013 • • • •


zondag 11 augustus 2013

Modderpoel.../ Muddy Waters...

Vanochtend is het weer een stuk aangenamer dan gisteren. Maar er laten zich weinig vogels zien. Deze Buizerd besluit meteen te vertrekken als hij me van grote afstand ziet.
--------------------------------------------------------------------------------------------
This morning the weather is much more pleasing than yesterday, but only a few birds dhow up. This Buzzard decides to leave immediately as it sees me from a distance.
Buizerd - Buzzard - Buteo buteo
Buizerd - Buzzard - Buteo buteo

Een paar Grauwe Ganzen vliegen over. Veilig is het hier niet voor ze. De laatste tijd wordt er veel geschoten aan de rand van het gebied. Dat verklaard misschien de geringe aantallen die ik nu zie.

-------------------------------------------------------------------------------------------
A couple of Greylag Goose fly overhead. It's not safe here for them. Lately I heard a lot of shots around here at the edge of the reserve. That might explain the small numbers.Grauwe Gans - Greylag Goose - Anser anser
Grauwe Gans - Greylag Goose - Anser anser
Grauwe Gans - Greylag Goose - Anser anser
 Een kleine groep foerageert in het opgedroogde meer - A small group fouraging in the dried up lake
Grauwe Gans - Greylag Goose - Anser anser
Net als het zonnetje doorkomt verschijnt deze prachtige jonge Ree. Dat het een jong is kun je zien aan de vage witte stippen op zijn achterlijf.
---------------------------------------------------------------------------------------------
As the sun breaks through this beautiful juvenile Roe Deer appears. You can see it's a youngster by the vague white spots on its rear.
Reekalf - Juvenile Roe Deer - Capreolus capreolus
 Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Watersnip - Common Snipe - Gallinago gallinago
Doortrekkende Watersnippen gebruiken dit gebied als tussenstop - Migrating Common Snipes use this place as a pitstop
Doordat er weinig tot geen regen is gevallen de afgelopen tijd is een groot deel van het meer drooggevallen tot een modderig moeras. De Reeën moeten soms flink ploeteren om er doorheen te komen.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Due to a lack of rain a large part of the lake has dried up to a muddy swamp. Roe Deer have to make an effort to get through.
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
 Deze bok neemt liever een droge route - This buck prefers to take a dry route

Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus

Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!


 • • • • (c) Servee Wijsen  2013 • • • •

zaterdag 10 augustus 2013

Laatste Purpers.../Last Purple...

De zomer is zo goed als voorbij en de Purperreigers zijn al naar het zuiden vertrokken op de juvenielen na, die blijven nog even hangen.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Summer is about over and the Purple Herons already left for their great southbound journey. except for the juveniles, they stay a few weeks longer.

Purperreiger - Purple Heron - Ardea purpurea
Purperreiger - Purple Heron - Ardea purpurea
Purperreiger - Purple Heron - Ardea purpurea
Reegeit langs het half drooggevallen meer - Roedeer at the dried lake
Reegeit langs het half drooggevallen meer - Roedeer at the dried lakeside
Even later laat ook deze Reebok zich zien - A little later this buck shows up

Grauwe Gans - Greylag Goose - Anser anser
Grauwe Gans - Greylag Goose - Anser anser

Knobbelzwaan - Mute Swan - Cygnus olor
Altijd aanwezig; de Knobbelzwaan - Always present; the Mute Swan

Eenzame juveniele Lepelaar op de hangplek - Lone juvenile Spoonbill at the hangout

  


Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!


 • • • • (c) Servee Wijsen  2013 • • • •