zondag 30 juni 2013

Boos Oog.../ Angry Eye...

Deze Jonge havik zit op een tak nét boven het nest rustig te wachten tot één van zijn ouders terugkeert met voedsel. Hij kan nog niet vliegen, anders was hij al weg geweest. Het zijn schuwe vogels. Hij houdt me wel goed in de gaten met zijn 'boze oog'. Binnenkort zal hij zelfstandig jagen en met duizelingwekkende manoeuvres op hoge snelheid tussen de bomen door vliegen en zijn prooien verrassen. Die bestaan uit vogels en kleine zoogdieren, zoals konijnen.
---------------------------------------------------------------------------------------------
A Predator in the making... This juvenile Goshawk sits on a branch just above the nest, but is not yet capable of flying. Its eyes are locked on me as I walk under the trees. It waits patiently for one of its parents to provide food. But soon it will be hunting the forest by itself. It has incredible eyesight and can fly between the trees and branches with amazing speed and ease and attack prey like birds and small mammals by surprise...
Juveniele Havik - Juvenile Goshawk - Accipiter gentilis
Juveniele Havik - Juvenile Goshawk - Accipiter gentilis
Juveniele Havik - Juvenile Goshawk - Accipiter gentilis
  
Juveniele Havik - Juvenile Goshawk - Accipiter gentilis
Een Roodborsttapuit verwacht je eigenlijk niet in een bos maar in het open veld. Deze foto is genomen in een bosrand aangrenzend aan de heide, waar deze jonge vogel thuishoort.
---------------------------------------------------------------------------------------------
You don't expect a Stonechat in the forest but in the open field. This photo was taken in a forest edge next to heathland where this juvenile bird belongs.
Jonge Roodborsttapuit - Juvenile Stonechat - Saxiola torquata
Jonge Roodborsttapuit - Juvenile Stonechat - Saxiola torquata
Een graspieper (denk ik) vliegt op als deze Reebok voorbij komt.
---------------------------------------------------------------------------------------------
A Meadow Pipet (I'm guessing) flies off as this Roe Deer buck passes by.
Ree & Graspieper - Roe Deer & Meadow Pipet - Capreolus capreolus & Anthus pratensis
Ree & Graspieper - Roe Deer & Meadow Pipet - Capreolus capreolus & Anthus pratensis

Het licht is prachtig en ik kom nog drie andere Reebokken tegen vanavond. Vreemd genoeg zijn er al enkele weken nauwelijks Reegeiten te vinden. Ook zijn er erg weinig kalfjes vergeleken met vorig jaar. Of verstoppen ze zich 
gewoon te goed?
---------------------------------------------------------------------------------------------
The light is fantastic and I encounter three other Roebuck this evening. Strangely there are hardly any females to be found in the last couple of weeks. Also there are very few juveniles this year. Or are they just hiding very well?
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus

Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!


 • • • • (c) Servee Wijsen  2013 • • • •


maandag 10 juni 2013

Voedertijd.../ Feeding time...

Dieren met jonkies zijn altijd leuk, en interessant om te fotograferen. Toch ben ik daar terughoudend in omdat voor mij voorop staat dat je ze NOOIT moet verstoren en al zeker niet tijdens het voeren van hun kroost. Deze Grote Bonte Specht heeft zijn hol uitgehakt op één meter boven de grond in een boom, precies op een drukke kruising van fietspad, ruiterpad en twee voetpaden. Als je er geen oog voor hebt zie je het nest niet en mensen lopen, fietsen of rijden dan ook gewoon door, en dat vinden de vogels prima. Maar als mensen dicht bij het nest stil blijven staan hoor je de Spechten meteen alarm slaan. Daar gaan zitten was dus geen optie. Toch is deze foto is genomen van zo'n drie meter afstand. De camera heb ik, toen de ouders even weg waren op zoek naar voedsel, gecamoufleerd opgesteld op statief naast een boom, handmatig scherp gesteld op de nestholte, spiegel opgeklapt om het geluid te beperken en ben toen op 30 meter afstand gaan zitten met draadloze remote en verrekijker. De Spechten konden zo ongestoord blijven voeren. Om de 10 minuten kwamen ze aanvliegen met een bek vol insecten...

-------------------------------------------------------------------------------------------

It's always great to watch and photograph animals with their young. But I usually stay clear of going close to nests and feeding animals because I think you should NEVER disturb them especially not when feeding their offspring. This Great Spotted Woodpecker excavated its nest just one meter above ground in a tree right next to a crossing of a cycle path, a horse-riding track, and two walking paths. If you don't have an eye for it you won't even see the nest and the birds don't mind people passing by at close range. But if you stand still near the nest, they immediately call alarm. So sitting there was NOT an option. Still this photo was taken from about 3 meters away. I waited for the parents to fly off to get food, installed the camouflaged camera on a tripod behind a tree, flicked the mirror up to reduce sound, hand focussed on the hole, and sat 30 meters away with binoculars and a wireless remote to take the shot. The Woodpeckers kept feeding undisturbed and came back to the nest with food every 10 minutes...

Man Grote Bonte Specht bij nestholte met voer - Male Great Spotted Woodpecker at nest with food
Grote Bonte Spechten hakken hun nesten meestal uit in bomen met zachte houtsoorten, bij voorkeur Berken of dode rottende bomen. Dit paartje heeft gekozen voor een gezonde Eik! Hard hout, dus dat moet hard werken zijn geweest!
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Great Spotted Woodpeckers prefer trees with soft wood like Birch or dead rotten trees to excavate their nestholes. This pair chose a healthy Oak which has very hard wood, so it must have been a hard job!


Grote Bonte Specht voert jong bij nest - Great Spotted Woodpecker feeding chick at nest
Grote Bonte Specht voert jong bij nest - Great Spotted Woodpecker feeding chick at nest
Juveniele Grote Bonte Specht kijkt nieuwsgierig uit nest - Juvenile Great Spotted Woodpecker curiously looking out of nest
 Ook als er geen ouder aanwezig is steekt het jong af en toe nieuwsgierig zijn kop naar buiten. Zowel mannelijke als vrouwelijke juveniele vogels hebben een rode 'pet' op het voorhoofd. Daardoor worden ze nog wel eens verward met Middelste Bonte Spechten - Even when there's no parent bird to feed them the chicks are curious and stick their heads out now and then. Both female and male juveniles have a red 'patch' on their heads and can easily be mistaken to be Middle Spotted Woodpeckers
Grote Bonte Specht voert jong bij nest - Great Spotted Woodpecker feeding chick at nest
Grote Bonte Specht voert jong bij nest - Great Spotted Woodpecker feeding chick at nest
Grote Bonte Specht voert jong bij nest - Great Spotted Woodpecker feeding chick at nest
Juveniele Grote Bonte Specht kijkt nieuwsgierig uit nest - Juvenile Great Spotted Woodpecker curiously looking out of nest
Ik heb geen idee hoeveel jongen er zijn, er kan slechts één kopie door de kleine opening naar buiten - I have no idea how many chicks there are, only one head at the time fits through the small opening 
Op maar een paar meter voorbij racende ruiters vormen geen bedreiging voor de Spechten - Only a couple of meters away from the nest racing horseriders don't bother the Woodpeckers
Hieronder een video:Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!


 • • • • (c) Servee Wijsen  2013 • • • •zondag 2 juni 2013

Bremmmm.../Broommm

Nog een dagje Geel, 't spijt me als het saai begint te worden maar het blijft wat mij betreft mooie plaatjes opleveren... Deze hoofdpersoon was al vaker te zien in mijn blogs, de Reebok met het gebroken gewei en de 'glazige' ogen.
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Another day of yellow, I'm sorry if it's starting to bore you but it keeps inspiring me to shoot great photos... You'll probably recognize this character from previous blogs, the Roe Deer with the broken antler an the 'glazed' eyes.
Reebok met gebroken gewei tussen de bloeiende Brem - Roe Deer with broken antler between blooming Broom - Capreolus capreolus
Checking me out
Reebok met gebroken gewei tussen de bloeiende Brem - Roe Deer with broken antler between blooming Broom - Capreolus capreolus
Reebok met gebroken gewei tussen de bloeiende Brem - Roe Deer with broken antler between blooming Broom - Capreolus capreolus
Altijd even 'vlaggen' - Leaving scentmarks 
Reebok met gebroken gewei tussen de bloeiende Brem - Roe Deer with broken antler between blooming Broom - Capreolus capreolus
Reebok met gebroken gewei tussen de bloeiende Brem - Roe Deer with broken antler between blooming Broom - Capreolus capreolus
 Hij houdt me goed in de gaten - He's keeping an eye on me

Behalve 'gewoon' foto's maken van een mooi dier, probeer ik natuurlijk gedrag vast te leggen en gezichtsuitdrukkingen. Of je daar menselijke eigenschappen aan toe wilt kennen moet je zelf bepalen. Onderstaande drie foto's vormen een aardig drieluik...
--------------------------------------------------------------------------------------------
Besides just taking photos of a beautiful animal I try to capture natural behavior and facial expressions. You should decide for yourself whether or not you wish to interpret them as 'human' qualities to them. The next three photos are a nice triptych...
Reebok kijkt over schouder deel 1 - Roe Deer buck looks over its schouder part 1
Reebok kijkt over schouder deel 1 - Roe Deer buck looks over its schouder part 2
Reebok kijkt over schouder deel 1 - Roe Deer buck looks over its schouder part 3
Reebok eet Brem bloemetjes - Roe Deer buck eats Broom flower
Dat laatste bloemetje gaat er ook aan - That last flower has to go too 
Reebok eet Brem bloemetjes - Roe Deer buck eats Broom flower
Het continu veranderende licht en verschillende kijkhoek zorgen nu eens voor een lichte, dan weer voor een donkere achtergrond en de zon verlicht zo nu en dan het onderwerp. Correct belichten wordt dan een uitdaging. Ook het scherp stellen tussen de takjes door valt niet mee omdat ze constant bewegen door de Reebok en de sterke wind...
--------------------------------------------------------------------------------------------

The constantly changing light and viewing angle also change your photo. Dark and light backgrounds take turns and now and then the sun lights the subject which makes correct metering challenging. As is getting sharp focus between the branches which are moved constantly by the Deer and the strong wind...
Reebok verstopt in bloeiende Brem - Roe Deer Buck hissen in flowering Broom
Reebok verstopt in bloeiende Brem - Roe Deer Buck hissen in flowering Broom
Met gele Brem omzoomt pad op de hei - Yellow Broom leads the way
Yellow leads the way...
o'n Schotse Hooglander met z'n grote hoorns is best indrukwekkend vanuit zo'n laag standpunt - A Scottish Highlander with its large horns is quite impressive from a low point of view
Zo'n Schotse Hooglander met z'n grote hoorns is best indrukwekkend vanuit zo'n laag standpunt - A Scottish Highlander with its large horns is quite impressive from a low point of view
o'n Schotse Hooglander met z'n grote hoorns is best indrukwekkend vanuit zo'n laag standpunt - A Scottish Highlander with its large horns is quite impressive from a low point of view
man Roodborsttapuit of zijn uitkijkpost - male Stonechat at the lookout
man Roodborsttapuit of zijn uitkijkpost - male Stonechat at the lookout
man Roodborsttapuit of zijn uitkijkpost - male Stonechat at the lookout
 balans zoeken in de wind - keeping its balans in the wind
Deze Kraai zat rustig zijn veren te poetsen in het laatste avondlicht - This Crow was cleaning its pluimage in the late evening sun
Deze Kraai zat rustig zijn veren te poetsen in het laatste avondlicht - This Crow was cleaning its pluimage in the late evening sun
Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!


 • • • • (c) Servee Wijsen  2013 • • • •


zaterdag 1 juni 2013

Geel en Boomvalken.../ Yellow and Hobbies...

Ik blijf nog even in gele sferen. Er zijn héél veel mooie foto's te maken in het voorjaar van heel veel onderwerpen maar jezelf een tijdje een beperking opleggen heeft het voordeel dat je jezelf creatief uitdaagt. Nu is discipline niet mijn allersterkste punt en soms doen zich situaties voor waarbij de verleiding simpelweg te groot is. Maar de afgelopen weken heb ik me niet buiten een gebied van ongeveer een vierkante kilometer gewaagd. Voordeel is dat hier veel Brem staat te bloeien, dus dat maakt het iets makkelijker bij het onderwerp te blijven. Die Brem blijft op z'n plek, dat is makkelijk, maar de Reeën zijn een ander verhaal. Dit keer bezoek ik een andere plek in dat gebied vanuit het bos. Een ander territorium met een andere Reebok, die een stuk schuwer is.
---------------------------------------------------------------------------------------------
I'm still in a yellow mode... There's many great pictures to be taken in spring of   many great subjects but to limit yourself means to challenge yourself creatively.  Discipline is not one of my strongest qualities and sometimes situations occur in which the temptation is just to strong. But in the last couple of weeks I restricted myself to an area of about one square kilometer in which there's a lot of Broom bushes flowering. So that makes it a lot easier to stick to the subject. Except for the Roe Deer that won't always cooperate. This time I visited a different spot in that area. A different territory with a different Roe buck, which is a lot more elusive.

Okay, de gele Brem staat ver op de achtergrond, maar toch. Het hoeft niet altijd heel prominent aanwezig te zijn. Het bos is niet ideaal voor wat ik beoogde qua foto, grote dikke bomen zou beter zijn, maar het gaat om het idee. Een ander perspectief en het dier in zijn natuurlijke omgeving. Best een uitdaging met al die bomen als obstakel en het grote contrast tussen voorgrond en achtergrond.
---------------------------------------------------------------------------------------------
I admit, the yellow Broom is far in the background, but still, it doesn't always have to be full in the frame. The forest isn't ideal, I'd rather have some large thick trees, but it's about the idea. A different perspective and the animal in it's natural habitat. A nice challenge with all those trees in the way and the large contrast between foreground and background.
Ree in bos - Roe Deer in forest - Capreolus capreolus
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Ree in bos - Roe Deer in forest - Capreolus capreolus
  
Ik kreeg niet heel lang gelegenheid te fotograferen voor hij  rustig verdween in de verte. Dus daarna op zoek naar een andere plek. Konijnen zijn er, net als Reeën in schuwe en minder schuwe varianten. Dit exemplaar heeft een hol vlak bij een pad, maar voor mensen slaat hij niet snel op de vlucht. Je kunt dus rustig op een paar meter afstand op de grond gaan liggen, hij blijft rustig zitten.
---------------------------------------------------------------------------------------------
I didn't have long to take photo's before it walked away in the distance. So I went to find another spot. Rabbits also come in different characters. Shy and not so shy. This one has a hole next to a path, but it doesn't fear people so it won't flee. So you can easily lie down on the ground just a few meters away and it'll stay put.
Konijn voor gele Brem - Rabbit in yellow Broom  - Oryctolagus cuniculus
Konijn - Rabbit - Oryctolagus cuniculus
Konijn voor gele Brem - Rabbit in yellow Broom  - Oryctolagus cuniculus
  
Één van mijn 'vrienden' is altijd te vinden op dezelfde plekken. Deze bok is één van mijn favorieten. Hij is zeer op zijn gemak bij mijn aanwezigheid en vandaag lukken de foto's meer dan goed!
---------------------------------------------------------------------------------------------
One of my 'friends' is always to be found in the same spots. This buck is one of my favorites. It is very much at ease in my presence and today the photos turn out more than good!

Ree in geel bloeiende Brem - Roe Deer in yellow flowering Broom - Capreolus capreolus
Vol tussen de Brem met oplichtende gele achtergrond, precies wat ik in gedachte had! - Right in the middle of the flowering Broom whit an all yellow background, exactly what I had in mind! 
Ree in geel bloeiende Brem - Roe Deer in yellow flowering Broom - Capreolus capreolus
Ree in geel bloeiende Brem - Roe Deer in yellow flowering Broom - Capreolus capreolus
Mooie contrasten door het opvallende licht van de avondzon. Ook niet verkeerd! - Nice contrasts caused by the late evening sunlight. Not bad either!  
Ree in geel bloeiende Brem - Roe Deer in yellow flowering Broom - Capreolus capreolus
Ook mijn andere 'vriend' is op zijn stek, te herkennen aan zijn aan de rechter kant gebroken gewei. Hij laat me nog dichterbij komen en is ook niet te beroerd te poseren op een mooie plek.
--------------------------------------------------------------------------------------------
My other 'friend' is also close by and can be recognized by its broken right-side antler. It let's me get even closer and is also willing to pose on a beautiful spot.
Ree in geel bloeiende Brem - Roe Deer in yellow flowering Broom - Capreolus capreolus
Ree in geel bloeiende Brem - Roe Deer in yellow flowering Broom - Capreolus capreolus
Ree in geel bloeiende Brem - Roe Deer in yellow flowering Broom - Capreolus capreolus
Ree in geel bloeiende Brem - Roe Deer in yellow flowering Broom - Capreolus capreolus
Roodborsttapuit in bloeiende Brem - Stonechat in flowering Broom - Saxicola torquata
Ook de Roodborsttapuit is te vinden in de Brem - Stonechats are also to be found in the Broom bushes
Alsof het nog niet mooi genoeg was vanavond kreeg ik ook nog een bonus. Dit is één van de verleidingen die ik niet kon weerstaan. In het voorjaar keren ook de Boomvalken terug uit hun winterverblijf in, waarschijnlijk, zuidelijk Africa. (Precieze gegevens daarover ontbreken). Het is een prachtig gezicht deze roofvogel te zien jagen op insecten, zoals libellen en kleine vogels als Zwaluwen en. Ze maken spectaculaire buitelingen en scheren rakelings over de heide. Insecten eten ze al zwevend op. Ze zijn zelfs in staat de zeer snelle en wendbare Gierzwaluw uit de lucht te plukken! Met een beetje geduld en geluk vliegen ze over je heen laag boven de grond, maar het is een hele uitdaging om ze vast te leggen! Een paar foto's zijn aardig gelukt en ik kan nog de hele zomer blijven proberen. Vooral op zonnige dagen als er veel insecten in de lucht zijn zie je ze dagelijks jagen.
--------------------------------------------------------------------------------------------
As if it wasn't a good enough night already, I got a little bonus tonight. This is one of the temptations I couldn't resist. In Spring Eurasian Hobby's return from their winter quarters in, probably, southern Africa. (there's no exact knowledge about their winter whereabouts). It's a beautiful sight to see their spectacular aerobatics when hunting for insects like dragonflies and small birds like Swallows and Martins. They eat the insects while floating in the air. They can even catch the very fast and agile Common Swift! With a little patience and luck they fly right over you low above the ground, but it's a great challenge to capture them! A couple of shots turned out nice, and I have all summer to keep trying for better ones. Especially on warm sunny days when there's plenty insects flying around, you'll see them hunting every day.
Boomvalk - Eurasian Hobby - Falco subbuteo
Boomvalken hebben een duidelijk herkenbare gestreepte tekening. Volwassen dieren hebben een roestbruine 'broek' aan - Hobbies have a very recognizable striped plumage. Adults wear reddish 'pants' 
Boomvalk - Eurasian Hobby - Falco subbuteo
Boomvalk - Eurasian Hobby - Falco subbuteo  
Boomvalk - Eurasian Hobby - Falco subbuteo
Boomvalken eten insecten op in de lucht. Soms pakken ze een grasspriet mee met hun prooi - Hobbies eat insects they catch in the air. Sometimes they catch grass with their prey.
Boomvalken eten insecten op in de lucht. Soms pakken ze een grasspriet mee met hun prooi - Hobbies eat insects in the air. Sometimes they catch a spire of grass with their prey.

Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!


 • • • • (c) Servee Wijsen  2013 • • • •