zondag 2 juni 2013

Bremmmm.../Broommm

Nog een dagje Geel, 't spijt me als het saai begint te worden maar het blijft wat mij betreft mooie plaatjes opleveren... Deze hoofdpersoon was al vaker te zien in mijn blogs, de Reebok met het gebroken gewei en de 'glazige' ogen.
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Another day of yellow, I'm sorry if it's starting to bore you but it keeps inspiring me to shoot great photos... You'll probably recognize this character from previous blogs, the Roe Deer with the broken antler an the 'glazed' eyes.
Reebok met gebroken gewei tussen de bloeiende Brem - Roe Deer with broken antler between blooming Broom - Capreolus capreolus
Checking me out
Reebok met gebroken gewei tussen de bloeiende Brem - Roe Deer with broken antler between blooming Broom - Capreolus capreolus
Reebok met gebroken gewei tussen de bloeiende Brem - Roe Deer with broken antler between blooming Broom - Capreolus capreolus
Altijd even 'vlaggen' - Leaving scentmarks 
Reebok met gebroken gewei tussen de bloeiende Brem - Roe Deer with broken antler between blooming Broom - Capreolus capreolus
Reebok met gebroken gewei tussen de bloeiende Brem - Roe Deer with broken antler between blooming Broom - Capreolus capreolus
 Hij houdt me goed in de gaten - He's keeping an eye on me

Behalve 'gewoon' foto's maken van een mooi dier, probeer ik natuurlijk gedrag vast te leggen en gezichtsuitdrukkingen. Of je daar menselijke eigenschappen aan toe wilt kennen moet je zelf bepalen. Onderstaande drie foto's vormen een aardig drieluik...
--------------------------------------------------------------------------------------------
Besides just taking photos of a beautiful animal I try to capture natural behavior and facial expressions. You should decide for yourself whether or not you wish to interpret them as 'human' qualities to them. The next three photos are a nice triptych...
Reebok kijkt over schouder deel 1 - Roe Deer buck looks over its schouder part 1
Reebok kijkt over schouder deel 1 - Roe Deer buck looks over its schouder part 2
Reebok kijkt over schouder deel 1 - Roe Deer buck looks over its schouder part 3
Reebok eet Brem bloemetjes - Roe Deer buck eats Broom flower
Dat laatste bloemetje gaat er ook aan - That last flower has to go too 
Reebok eet Brem bloemetjes - Roe Deer buck eats Broom flower
Het continu veranderende licht en verschillende kijkhoek zorgen nu eens voor een lichte, dan weer voor een donkere achtergrond en de zon verlicht zo nu en dan het onderwerp. Correct belichten wordt dan een uitdaging. Ook het scherp stellen tussen de takjes door valt niet mee omdat ze constant bewegen door de Reebok en de sterke wind...
--------------------------------------------------------------------------------------------

The constantly changing light and viewing angle also change your photo. Dark and light backgrounds take turns and now and then the sun lights the subject which makes correct metering challenging. As is getting sharp focus between the branches which are moved constantly by the Deer and the strong wind...
Reebok verstopt in bloeiende Brem - Roe Deer Buck hissen in flowering Broom
Reebok verstopt in bloeiende Brem - Roe Deer Buck hissen in flowering Broom
Met gele Brem omzoomt pad op de hei - Yellow Broom leads the way
Yellow leads the way...
o'n Schotse Hooglander met z'n grote hoorns is best indrukwekkend vanuit zo'n laag standpunt - A Scottish Highlander with its large horns is quite impressive from a low point of view
Zo'n Schotse Hooglander met z'n grote hoorns is best indrukwekkend vanuit zo'n laag standpunt - A Scottish Highlander with its large horns is quite impressive from a low point of view
o'n Schotse Hooglander met z'n grote hoorns is best indrukwekkend vanuit zo'n laag standpunt - A Scottish Highlander with its large horns is quite impressive from a low point of view
man Roodborsttapuit of zijn uitkijkpost - male Stonechat at the lookout
man Roodborsttapuit of zijn uitkijkpost - male Stonechat at the lookout
man Roodborsttapuit of zijn uitkijkpost - male Stonechat at the lookout
 balans zoeken in de wind - keeping its balans in the wind
Deze Kraai zat rustig zijn veren te poetsen in het laatste avondlicht - This Crow was cleaning its pluimage in the late evening sun
Deze Kraai zat rustig zijn veren te poetsen in het laatste avondlicht - This Crow was cleaning its pluimage in the late evening sun
Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!


 • • • • (c) Servee Wijsen  2013 • • • •


Geen opmerkingen:

Een reactie posten