zaterdag 1 juni 2013

Geel en Boomvalken.../ Yellow and Hobbies...

Ik blijf nog even in gele sferen. Er zijn héél veel mooie foto's te maken in het voorjaar van heel veel onderwerpen maar jezelf een tijdje een beperking opleggen heeft het voordeel dat je jezelf creatief uitdaagt. Nu is discipline niet mijn allersterkste punt en soms doen zich situaties voor waarbij de verleiding simpelweg te groot is. Maar de afgelopen weken heb ik me niet buiten een gebied van ongeveer een vierkante kilometer gewaagd. Voordeel is dat hier veel Brem staat te bloeien, dus dat maakt het iets makkelijker bij het onderwerp te blijven. Die Brem blijft op z'n plek, dat is makkelijk, maar de Reeën zijn een ander verhaal. Dit keer bezoek ik een andere plek in dat gebied vanuit het bos. Een ander territorium met een andere Reebok, die een stuk schuwer is.
---------------------------------------------------------------------------------------------
I'm still in a yellow mode... There's many great pictures to be taken in spring of   many great subjects but to limit yourself means to challenge yourself creatively.  Discipline is not one of my strongest qualities and sometimes situations occur in which the temptation is just to strong. But in the last couple of weeks I restricted myself to an area of about one square kilometer in which there's a lot of Broom bushes flowering. So that makes it a lot easier to stick to the subject. Except for the Roe Deer that won't always cooperate. This time I visited a different spot in that area. A different territory with a different Roe buck, which is a lot more elusive.

Okay, de gele Brem staat ver op de achtergrond, maar toch. Het hoeft niet altijd heel prominent aanwezig te zijn. Het bos is niet ideaal voor wat ik beoogde qua foto, grote dikke bomen zou beter zijn, maar het gaat om het idee. Een ander perspectief en het dier in zijn natuurlijke omgeving. Best een uitdaging met al die bomen als obstakel en het grote contrast tussen voorgrond en achtergrond.
---------------------------------------------------------------------------------------------
I admit, the yellow Broom is far in the background, but still, it doesn't always have to be full in the frame. The forest isn't ideal, I'd rather have some large thick trees, but it's about the idea. A different perspective and the animal in it's natural habitat. A nice challenge with all those trees in the way and the large contrast between foreground and background.
Ree in bos - Roe Deer in forest - Capreolus capreolus
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Ree in bos - Roe Deer in forest - Capreolus capreolus
  
Ik kreeg niet heel lang gelegenheid te fotograferen voor hij  rustig verdween in de verte. Dus daarna op zoek naar een andere plek. Konijnen zijn er, net als Reeën in schuwe en minder schuwe varianten. Dit exemplaar heeft een hol vlak bij een pad, maar voor mensen slaat hij niet snel op de vlucht. Je kunt dus rustig op een paar meter afstand op de grond gaan liggen, hij blijft rustig zitten.
---------------------------------------------------------------------------------------------
I didn't have long to take photo's before it walked away in the distance. So I went to find another spot. Rabbits also come in different characters. Shy and not so shy. This one has a hole next to a path, but it doesn't fear people so it won't flee. So you can easily lie down on the ground just a few meters away and it'll stay put.
Konijn voor gele Brem - Rabbit in yellow Broom  - Oryctolagus cuniculus
Konijn - Rabbit - Oryctolagus cuniculus
Konijn voor gele Brem - Rabbit in yellow Broom  - Oryctolagus cuniculus
  
Één van mijn 'vrienden' is altijd te vinden op dezelfde plekken. Deze bok is één van mijn favorieten. Hij is zeer op zijn gemak bij mijn aanwezigheid en vandaag lukken de foto's meer dan goed!
---------------------------------------------------------------------------------------------
One of my 'friends' is always to be found in the same spots. This buck is one of my favorites. It is very much at ease in my presence and today the photos turn out more than good!

Ree in geel bloeiende Brem - Roe Deer in yellow flowering Broom - Capreolus capreolus
Vol tussen de Brem met oplichtende gele achtergrond, precies wat ik in gedachte had! - Right in the middle of the flowering Broom whit an all yellow background, exactly what I had in mind! 
Ree in geel bloeiende Brem - Roe Deer in yellow flowering Broom - Capreolus capreolus
Ree in geel bloeiende Brem - Roe Deer in yellow flowering Broom - Capreolus capreolus
Mooie contrasten door het opvallende licht van de avondzon. Ook niet verkeerd! - Nice contrasts caused by the late evening sunlight. Not bad either!  
Ree in geel bloeiende Brem - Roe Deer in yellow flowering Broom - Capreolus capreolus
Ook mijn andere 'vriend' is op zijn stek, te herkennen aan zijn aan de rechter kant gebroken gewei. Hij laat me nog dichterbij komen en is ook niet te beroerd te poseren op een mooie plek.
--------------------------------------------------------------------------------------------
My other 'friend' is also close by and can be recognized by its broken right-side antler. It let's me get even closer and is also willing to pose on a beautiful spot.
Ree in geel bloeiende Brem - Roe Deer in yellow flowering Broom - Capreolus capreolus
Ree in geel bloeiende Brem - Roe Deer in yellow flowering Broom - Capreolus capreolus
Ree in geel bloeiende Brem - Roe Deer in yellow flowering Broom - Capreolus capreolus
Ree in geel bloeiende Brem - Roe Deer in yellow flowering Broom - Capreolus capreolus
Roodborsttapuit in bloeiende Brem - Stonechat in flowering Broom - Saxicola torquata
Ook de Roodborsttapuit is te vinden in de Brem - Stonechats are also to be found in the Broom bushes
Alsof het nog niet mooi genoeg was vanavond kreeg ik ook nog een bonus. Dit is één van de verleidingen die ik niet kon weerstaan. In het voorjaar keren ook de Boomvalken terug uit hun winterverblijf in, waarschijnlijk, zuidelijk Africa. (Precieze gegevens daarover ontbreken). Het is een prachtig gezicht deze roofvogel te zien jagen op insecten, zoals libellen en kleine vogels als Zwaluwen en. Ze maken spectaculaire buitelingen en scheren rakelings over de heide. Insecten eten ze al zwevend op. Ze zijn zelfs in staat de zeer snelle en wendbare Gierzwaluw uit de lucht te plukken! Met een beetje geduld en geluk vliegen ze over je heen laag boven de grond, maar het is een hele uitdaging om ze vast te leggen! Een paar foto's zijn aardig gelukt en ik kan nog de hele zomer blijven proberen. Vooral op zonnige dagen als er veel insecten in de lucht zijn zie je ze dagelijks jagen.
--------------------------------------------------------------------------------------------
As if it wasn't a good enough night already, I got a little bonus tonight. This is one of the temptations I couldn't resist. In Spring Eurasian Hobby's return from their winter quarters in, probably, southern Africa. (there's no exact knowledge about their winter whereabouts). It's a beautiful sight to see their spectacular aerobatics when hunting for insects like dragonflies and small birds like Swallows and Martins. They eat the insects while floating in the air. They can even catch the very fast and agile Common Swift! With a little patience and luck they fly right over you low above the ground, but it's a great challenge to capture them! A couple of shots turned out nice, and I have all summer to keep trying for better ones. Especially on warm sunny days when there's plenty insects flying around, you'll see them hunting every day.
Boomvalk - Eurasian Hobby - Falco subbuteo
Boomvalken hebben een duidelijk herkenbare gestreepte tekening. Volwassen dieren hebben een roestbruine 'broek' aan - Hobbies have a very recognizable striped plumage. Adults wear reddish 'pants' 
Boomvalk - Eurasian Hobby - Falco subbuteo
Boomvalk - Eurasian Hobby - Falco subbuteo  
Boomvalk - Eurasian Hobby - Falco subbuteo
Boomvalken eten insecten op in de lucht. Soms pakken ze een grasspriet mee met hun prooi - Hobbies eat insects they catch in the air. Sometimes they catch grass with their prey.
Boomvalken eten insecten op in de lucht. Soms pakken ze een grasspriet mee met hun prooi - Hobbies eat insects in the air. Sometimes they catch a spire of grass with their prey.

Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!


 • • • • (c) Servee Wijsen  2013 • • • •

Geen opmerkingen:

Een reactie posten