vrijdag 18 mei 2012

Kemphanen.../ Ruffs...


Vandaag, na een avond frustratie over een corrupte geheugenkaart met bijna 30Gb aan foto's en filmpjes en 
een hele korte nacht, vroeg uit de veren en toch op pad om hopelijk de geleden schade goed te maken. Bij het eerste ochtendlicht komt een Knobbelzwaan familie langszwemmen met 6 hele jonge kuikens. Mischien voor velen een heel gewone huis tuin en keuken vogel, maar ik blijf ze prachtig vinden.
----------------------------------------------------------------------------------------
Today, after a night of frustration about a corrupt memory card with nearly 30Gb of photos and videos and a very short night, I wake up early and go  on the road to hopefully make up for the damage suffered. At first light a Mute Swan family swims towards me with six very young chicks. It may be a very common bird, but I still find them beautiful.
Knobbelzwaan met kuikens - Mute Swan with Chicks
Knobbelzwaan met kuikens - Mute Swan with Chicks 
Knobbelzwaan met kuikens - Mute Swan with Chicks
Knobbelzwaan met kuikens - Mute Swan with Chicks
Knobbelzwaan -Mute Swan - Cygnus olor
Daarna geprobeerd Zwarte Sterns vast te leggen. Nog zo'n gracieuze vogel maar een flink stuk kleiner en wendbaarder en erg moeilijk vast te leggen. Ze leven van insecten die ze boven het water vangen en van kleine vissen die ze uit het water plukken.
----------------------------------------------------------------------------------------
After that i try to photograph Black Tern. Another graceful bird but a lot smaller, more agile and very difficult to capture. They live on insects they catch above the water and small fish that they pick out of the water.

Zwarte Stern - Black Tern - Chlidonias niger
Zwarte Stern - Black Tern - Chlidonias niger
Zwarte Stern - Black Tern - Chlidonias niger

Zwarte Stern - Black Tern - Chlidonias niger
Kievit - Lapwing Vanellus vanellus
Kievit - Lapwing Vanellus vanellus

Verderop foerageert een groepje Kemphanen. 4 mannetjes met heel verschillend prachtig verenkleed, en 2 vrouwtjes. Héél bijzondere helaas in ons land steeds zeldzamere weidevogels die er opmerkelijke rituelen op na houden. Lees deze artikelen maar eens door: Waarneming Kemphaan info en IVN Vechtplassen Kemphanen. Ook al zullen deze vogels hier waarschijnlijk niet broeden en slechts op doorreis zijn, toch was het ritueel van Honkman, satelietmannen en randmannen redelijk goed waar te nemen en was duidelijk te zien dat de man met de rode kop en zwarte kraag de dominante agressieve honkman was. Hij viel telkens uit naar de andere mannetjes. 'Het witte' en 'grijze' mannetje hielden het meeste afstand en de 'rooie' leek het meest dichtbij te komen en uit te dagen. Als je dit fascinerende schouwspel een tijdje hebt gadegeslagen behoeft de naam Kemphaan geen verdere toelichting. 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Later I see a group of foraging Ruffs. 4 males with very different beautiful plumage, and 2 females. Increasingly rare grassland birds in our country that perform remarkable rituals. Even though these birds will probably not breed and are only in transit, yet the ritual of Baseman, satellite- and edge males are quite clearly identifiable and show that the male with the red head and black collar is the dominant, aggressive base-male. He attacked each of the other males again and again. The 'white' and 'gray' male kept the most distance and the "red" one seemed the most brave and challenging. It's great to observe this fascinating spectacle!
Kemphaan - Ruff - Philomachus pugnax
Kemphaan - Ruff - Philomachus pugnax. De Honkman met de donkere kraag jaagt continu de andere mannetjes weg. Hier de 'rooie' - Dominant male attacking the other males continuously
Kemphaan - Ruff - Philomachus pugnax
De 'rooie' in de aanval - The 'red' one attacking
Kemphaan - Ruff - Philomachus pugnax

Kemphaan - Ruff - Philomachus pugnax
Honkman en de 'grijze' - Base male and the 'grey' one
Kemphaan - Ruff - Philomachus pugnax
De 'witte' - The 'white' one
Kemphaan - Ruff - Philomachus pugnax
De honkman, de 'grijze', de 'rooie' en twee vrouwtjes - Base male, 'grey', 'red' and two females
Kemphaan - Ruff - Philomachus pugnax
Ze worden weer weggejaagd - They are chased off again
Kemphaan - Ruff - Philomachus pugnax
Het hele 'clubje' samen - The whole 'club' together
Kemphaan & Kievit - Ruff & Lapwing - Philomachus pugnax & Vanellus vanellus
De lucht in met Kievit - Airborne with lapwing
Kemphaan & Canadese Ganzen - Ruffs and Canadian Goose
Even verderop strijken ze weer neer. Met op de achtergrond Grote Canadese ganzen met jongen - They land a few yards away, in the background Canadian Geese with chicks
René Smits heeft op zijn site prachtige foto's van Baltsende Kemphanen.
---------------------------------------------------------------------------------------------
René Smits has some great photo's of displaying Ruffs on his website.

Na enkele uren genieten nog even het bos in voor de afwisseling. Een viertal Eekhoorns springt vrolijk van tak naar tak en zoekt naar beukennootjes.
---------------------------------------------------------------------------------------------
After  couple of hours enjoying the birds I got to the forest. Four Red Squirrels are playing in the trees and forage on Beach nuts.
Rode Eekhoorn - Red Squirrel - Sciurus vulgaris
Rode Eekhoorn - Red Squirrel - Sciurus vulgaris
Rode Eekhoorn - Red Squirrel - Sciurus vulgaris
Kennelijk zijn er nog beukennootjes te vinden - There seem to be enough Beech nuts to be found
Rode Eekhoorn - Red Squirrel - Sciurus vulgaris
Rode Eekhoorn - Red Squirrel - Sciurus vulgaris
Nijlganzen met kuikens zijn op hun hoede voor de Blauwe Reiger.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Egyptian Geese with their offspring are wary of the Grey Heron.
Nijlgans - Egyptian Goose - Alopochen egyptiacus


Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!


HOME 

 • • • • (c) Servee Wijsen  2012 • • • •

zondag 13 mei 2012

Geel.../ Yellow

Gele weilanden @ Melkmeent - Yellow meadows @ Melkmeent
Yellow-Yellow-Yellow-Yellow-Yellow-Yellow-Yellow
Haas - Haare - Lepus Europaeus
Yellow-Yellow-Yellow-Yellow-Yellow-Yellow-Yellow
Haas - Haare - Lepus Europaeus
Yellow-Yellow-Yellow-Yellow-Yellow-Yellow-Yellow
Haas - Haare - Lepus Europaeus
Yellow-Yellow-Yellow-Yellow-Yellow-Yellow-YellowYellow-Yellow-Yellow-Yellow-Yellow-Yellow-Yellow
Haas - Haare - Lepus Europaeus
Yellow-Yellow-Yellow-Yellow-Yellow-Yellow-YellowYellow-Yellow-Yellow-Yellow-Yellow-Yellow-Yellow 
Haas - Haare - Lepus Europaeus
Yellow-Yellow-Yellow-Yellow-Yellow-Yellow-Yellow 
Nijlgans - Egyptian Goose
Not so Yellow
Nijlgans - Egyptian Goose
Not so Yellow
Nijlgans - Egyptian Goose
Spot the babies
Tureluur - Common Redshank - Tringa totanus
Not so Yellow
Tureluur - Common Redshank - Tringa totanus
Not so Yellow
Tureluur - Common Redshank - Tringa totanus
Not so Yellow
Not so Yellow
Yellow-Yellow-Yellow-Yellow-Yellow-Yellow-Yello
Yellow-Yellow-Yellow-Yellow-Yellow-Yellow-YellowYellow-Yellow-Yellow-Yellow-Yellow-Yellow-Yellow 
Yellow-Yellow-Yellow-Yellow-Yellow-Yellow-YellowYellow-Yellow-Yellow-Yellow-Yellow-Yellow-Yellow 
Do you see Yellow?
Tureluur - Common Redshank - Tringa totanus
Zie je de Tureluur? - Find the Redshank
Nieuwe Keverdijkse Polder Natuurontwikkeling Naardermeer
Yellow-Yellow-Yellow-Yellow-Yellow-Yellow-Yellow
Nieuwe Keverdijkse Polder Natuurontwikkeling Naardermeer
Less Yellow
Haas zegt tot ziens - Hare says goodbye
Tot ziens! - Good bye!


Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!


HOME 

 • • • • (c) Servee Wijsen  2012 • • • •

maandag 7 mei 2012

Visdief / Common Tern...

Het is voorjaar en de Visdieven zijn teruggekeerd uit West Afrika om hier te broeden. Je ziet ze weer 'biddend' boven het water hangen en duiken naar vis. Visdiefjes zijn vrij algemeen voorkomende vogels in waterrijke gebieden. Dit maakt het echter niet makkelijker ze goed te fotograferen. Ten eerste is er het grote contrast tussen het wit en het zwart op de kop. Het oog valt vaak weg in de zwarte veren. Ten tweede valt het niet mee te anticiperen op de plotselinge zwenkingen en duiken van deze prachtige vogel. Ik heb het geluk dat er in de buurt eentje op zijn 'vaste jachtronde' een brug passeert, en dus een keer of twee per uur voorbij vliegt en ook meestal even blijft hangen. Met een beetje geluk neemt hij ook nog een duik. De afgelopen week heb ik enkele keren een poging ondernomen om ze vast te leggen. Met redelijk resultaat. In enkele gevallen, bij gebrek aan zonlicht, heb ik daarbij een invulflits gebruikt, waardoor het oog mooi oplicht. Als je dan een tijdje op die brug zit komen er ook nog andere interessante 'gasten' voorbij. Alle foto's in deze blog zijn vanaf dezelfde plek gemaakt!
---------------------------------------------------------------------------------------------
It's Spring and the Common Terns have returned from West Africa to breed. You can see them 'hovering' again above the water diving for fish. The Common Tern is fairly common in areas rich with water. however, this doesn't make them easier to photograph. First, there is the large contrast between the black and the white on the head. The eyes mostly disappear in the black of the feathers. Second, it's hard to anticipate on the sudden twists, turns and dives of the bird. of this beautiful bird. I'm lucky to have one in the neighborhood that passes a bridge on it's hunting round every hour or so. And often it hangs there for a while and if i'm lucky it takes a dive. In the past week I've tried a couple of times to capture it, with fair results. In some cases, in the absence of sunlight, I've used fill in flash which makes the eye light up just a little. While sitting on the bridge some other 'guests' also make their appearance. All photo's in this post were made from the same spot!

Visdief - Common Tern - Sterna hirundo
Visdief - Common Tern - Sterna hirundo
Visdief - Common Tern - Sterna hirundo
Visdief - Common Tern - Sterna hirundo
Het moment van duiken en uit het water komen, hopelijk met vis, is lastig vast te leggen. Meestal is het mis, en als het dan raak is, is het jammer dat hij net te ver weg is...
---------------------------------------------------------------------------------------------
The moment of diving and exiting the water is hard to catch. Mostly the bird misses the fish, and when it does catch one, it's a shame it's out of reach for a good photo...

Visdief met visje - Common Tern with fish
Visdief met visje - Common Tern with fish
Visdief met visje - Common Tern with fish
Deze Kauw kwam ook nog even kijken...
---------------------------------------------------------------------------------------------
This Jackdaw also came to visit...
Kauw - Jackdaw - Corvus monedula
Kauw - Jackdaw - Corvus monedula

De tweede dag heb ik géén flitser gebruikt omdat er genoeg mooi warm licht was van de ondergaande zon:
---------------------------------------------------------------------------------------------
The second day I didn't use a flash because there was enough nice warm light from the setting sun:

Visdief - Common Tern - Sterna hirundo
Visdief - Common Tern - Sterna hirundo
 Even een blik naar de camera:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Looking straight at the camera:
Visdief - Common Tern - Sterna hirundo
Visdief - Common Tern - Sterna hirundo
Visdief - Common Tern - Sterna hirundo
Visdief - Common Tern - Sterna hirundo
Visdief - Common Tern - Sterna hirundo
Een tegenlicht opname:
---------------------------------------------------------------------------------------------
This one is backlit:
Visdief - Common Tern - Sterna hirundo
Dit keer kwamen de Putters kijken. Deze prachtige vogels zie je tegenwoordig ook ver van de (loof) bosrand, waar ze oorspronkelijk thuishoren. Ze passen zich pas sinds kort aan aan door de mens gemaakte landschappen. Als er maar voldoende geschikt voedsel is zoals Paardebloemen en Distels.
---------------------------------------------------------------------------------------------
This time two European Goldfinches came to visit. These days you can find these beautiful birds far away from the forest edge which is their original habitat. They seem to adept well to human made landscapes if only there is enough food like Dandelions and Thistles.


Putter - European Goldfinch - Carduelis carduelis
Putter - European Goldfinch - Carduelis carduelis 
Putter - European Goldfinch - Carduelis carduelis
De Blauwe Reiger kwam ook nog even vissen, zonder succes.
---------------------------------------------------------------------------------------------
This Great Blue Heron came fishing also, without success.
Blauwe Reiger - Grey Heron - Ardea cinerea
Blauwe Reiger - Grey Heron - Ardea cinerea
Blauwe Reiger - Grey Heron - Ardea cinerea
En de veel zeldzamere Purperreiger vloog ook nog voorbij! Het is een trekvogel die overwinterd in Afrika en daar helaas nog bejaagd en gegeten wordt. In Nederland ligt de meest noordelijke grens van zijn broedgebied.
---------------------------------------------------------------------------------------------
The much more rare Purple Heron flew over! It's a migrating bird that spends the winter in Africa where it still faces the threat of being hunted and eaten. In the Netherlands you'll find the most northern border of it's breeding grounds.

 Purperreiger - Purple Heron - Ardea purpurea
 Purperreiger - Purple Heron - Ardea purpurea
 Purperreiger - Purple Heron - Ardea purpurea
De Boerenzwaluwen vliegen je vrolijk kwetterend om de oren, ze broeden onder de brug..
---------------------------------------------------------------------------------------------
Happy chattering Barnswallows fly around your head here, they breed under the bridge..

Boerenzwaluw - Barn Swallow - Hirundo rustica
Boerenzwaluw - Barn Swallow - Hirundo rustica


Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!