maandag 7 mei 2012

Visdief / Common Tern...

Het is voorjaar en de Visdieven zijn teruggekeerd uit West Afrika om hier te broeden. Je ziet ze weer 'biddend' boven het water hangen en duiken naar vis. Visdiefjes zijn vrij algemeen voorkomende vogels in waterrijke gebieden. Dit maakt het echter niet makkelijker ze goed te fotograferen. Ten eerste is er het grote contrast tussen het wit en het zwart op de kop. Het oog valt vaak weg in de zwarte veren. Ten tweede valt het niet mee te anticiperen op de plotselinge zwenkingen en duiken van deze prachtige vogel. Ik heb het geluk dat er in de buurt eentje op zijn 'vaste jachtronde' een brug passeert, en dus een keer of twee per uur voorbij vliegt en ook meestal even blijft hangen. Met een beetje geluk neemt hij ook nog een duik. De afgelopen week heb ik enkele keren een poging ondernomen om ze vast te leggen. Met redelijk resultaat. In enkele gevallen, bij gebrek aan zonlicht, heb ik daarbij een invulflits gebruikt, waardoor het oog mooi oplicht. Als je dan een tijdje op die brug zit komen er ook nog andere interessante 'gasten' voorbij. Alle foto's in deze blog zijn vanaf dezelfde plek gemaakt!
---------------------------------------------------------------------------------------------
It's Spring and the Common Terns have returned from West Africa to breed. You can see them 'hovering' again above the water diving for fish. The Common Tern is fairly common in areas rich with water. however, this doesn't make them easier to photograph. First, there is the large contrast between the black and the white on the head. The eyes mostly disappear in the black of the feathers. Second, it's hard to anticipate on the sudden twists, turns and dives of the bird. of this beautiful bird. I'm lucky to have one in the neighborhood that passes a bridge on it's hunting round every hour or so. And often it hangs there for a while and if i'm lucky it takes a dive. In the past week I've tried a couple of times to capture it, with fair results. In some cases, in the absence of sunlight, I've used fill in flash which makes the eye light up just a little. While sitting on the bridge some other 'guests' also make their appearance. All photo's in this post were made from the same spot!

Visdief - Common Tern - Sterna hirundo
Visdief - Common Tern - Sterna hirundo
Visdief - Common Tern - Sterna hirundo
Visdief - Common Tern - Sterna hirundo
Het moment van duiken en uit het water komen, hopelijk met vis, is lastig vast te leggen. Meestal is het mis, en als het dan raak is, is het jammer dat hij net te ver weg is...
---------------------------------------------------------------------------------------------
The moment of diving and exiting the water is hard to catch. Mostly the bird misses the fish, and when it does catch one, it's a shame it's out of reach for a good photo...

Visdief met visje - Common Tern with fish
Visdief met visje - Common Tern with fish
Visdief met visje - Common Tern with fish
Deze Kauw kwam ook nog even kijken...
---------------------------------------------------------------------------------------------
This Jackdaw also came to visit...
Kauw - Jackdaw - Corvus monedula
Kauw - Jackdaw - Corvus monedula

De tweede dag heb ik géén flitser gebruikt omdat er genoeg mooi warm licht was van de ondergaande zon:
---------------------------------------------------------------------------------------------
The second day I didn't use a flash because there was enough nice warm light from the setting sun:

Visdief - Common Tern - Sterna hirundo
Visdief - Common Tern - Sterna hirundo
 Even een blik naar de camera:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Looking straight at the camera:
Visdief - Common Tern - Sterna hirundo
Visdief - Common Tern - Sterna hirundo
Visdief - Common Tern - Sterna hirundo
Visdief - Common Tern - Sterna hirundo
Visdief - Common Tern - Sterna hirundo
Een tegenlicht opname:
---------------------------------------------------------------------------------------------
This one is backlit:
Visdief - Common Tern - Sterna hirundo
Dit keer kwamen de Putters kijken. Deze prachtige vogels zie je tegenwoordig ook ver van de (loof) bosrand, waar ze oorspronkelijk thuishoren. Ze passen zich pas sinds kort aan aan door de mens gemaakte landschappen. Als er maar voldoende geschikt voedsel is zoals Paardebloemen en Distels.
---------------------------------------------------------------------------------------------
This time two European Goldfinches came to visit. These days you can find these beautiful birds far away from the forest edge which is their original habitat. They seem to adept well to human made landscapes if only there is enough food like Dandelions and Thistles.


Putter - European Goldfinch - Carduelis carduelis
Putter - European Goldfinch - Carduelis carduelis 
Putter - European Goldfinch - Carduelis carduelis
De Blauwe Reiger kwam ook nog even vissen, zonder succes.
---------------------------------------------------------------------------------------------
This Great Blue Heron came fishing also, without success.
Blauwe Reiger - Grey Heron - Ardea cinerea
Blauwe Reiger - Grey Heron - Ardea cinerea
Blauwe Reiger - Grey Heron - Ardea cinerea
En de veel zeldzamere Purperreiger vloog ook nog voorbij! Het is een trekvogel die overwinterd in Afrika en daar helaas nog bejaagd en gegeten wordt. In Nederland ligt de meest noordelijke grens van zijn broedgebied.
---------------------------------------------------------------------------------------------
The much more rare Purple Heron flew over! It's a migrating bird that spends the winter in Africa where it still faces the threat of being hunted and eaten. In the Netherlands you'll find the most northern border of it's breeding grounds.

 Purperreiger - Purple Heron - Ardea purpurea
 Purperreiger - Purple Heron - Ardea purpurea
 Purperreiger - Purple Heron - Ardea purpurea
De Boerenzwaluwen vliegen je vrolijk kwetterend om de oren, ze broeden onder de brug..
---------------------------------------------------------------------------------------------
Happy chattering Barnswallows fly around your head here, they breed under the bridge..

Boerenzwaluw - Barn Swallow - Hirundo rustica
Boerenzwaluw - Barn Swallow - Hirundo rustica


Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten