zaterdag 5 mei 2012

Bevrijdingsdag.../Liberation day...


Vandaag besluiten we om 5 uur 's ochtends richting noorden te rijden in de hoop dat de zon daar eerder door de wolken zal breken. Dat levert mooie donkere luchten op.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Today we decide to to drive north at 5 am hoping the sun will break through the clouds there sooner. This produces beautiful dark skies.

Meteen een goed excuus toch maar even die Roodkopklauwier [Lanius senator] op te zoeken langs de Voorboezem bij Den Oever.
---------------------------------------------------------------------------------------------
That gives us a good excuse to go look for the Woodchat Shrike at the Voorboezem near Den Oever.

Grauwe Gans - Greylag Goose - Anser anser
Grauwe Gans - Greylag Goose - Anser anser
Roodkopklauwier - Woodchat Shrike - Lanius Senator
Roodkopklauwier - Woodchat Shrike - Lanius Senator
Roodkopklauwier - Woodchat Shrike - Lanius Senator
Roodkopklauwier - Woodchat Shrike - Lanius Senator
Ik ben eigenlijk absoluut géén fan van dit 'zeldzame soorten jagen'. Met tientallen tegelijk duiken vogelaars en fotografen op de onfortuinlijke vogel, die hier naar je mag aannemen niet voor zijn lol zit. Het krijgt daardoor een erg hoog 'dierentuingehalte'. De Roodkopklauwier komt uit Zuid Europa en Noord Afrika en heeft daar ook zijn broedgebied. Waarschijnlijk is deze vogel op drift geraakt met de zuidelijke stroming van afgelopen weken en verdwaald. En als je dan ook nog in een mistnet terecht komt...Voor ons was het slechte nieuws dat dat net was gebeurd toen we arriveerden. De vogel hing al in een stoffen zakje aan de binnenspiegel van de auto van 'Adje's tweelingbroer' zijn lot af te wachten. Met een brede grijns nam meneer rustig zijn tijd, wat de nodige irritatie veroorzaakte bij de aanwezige vogelaars en fotografen en ongetwijfeld bij de vogel, die onrustig hing te worstelen in het zakje. In het kader van het CES onderzoek worden vogels gevangen tijdens de broedtijd om verandering in broedpopulaties te onderzoeken. Prima, zal wel nuttig zijn, maar  dat de Roodkopklauwier hier zal gaan broeden lijkt me echter onwaarschijnlijk, al heeft hij dat tot 1958 wel gedaan. Vele soorten worden nog steeds geringd in het kader van 'onderzoek'. Maar voor veel soorten lijkt me dat inmiddels meer sport dan wetenschap, omdat al lang bekend is wat men wil weten en er inmiddels betere methoden beschikbaar zijn om trekroutes te monitoren, denk bijv. aan GPS.

Anyway, Meneer de ringer zou toch minimaal zelf onvrijwillig een paar uur in een jute zak ondersteboven opgehangen moeten worden en een niet te verwijderen ring om zijn poot moeten krijgen. misschien dat hij zich dan beter kan voorstellen wat voor stress hij aanricht...


Na het ringen en meten werd de vogel vrijgelaten en ging zij (het bleek een 3-jarig vrouwtje) enigszins beduusd, zo leek het, hoog in een boom in de tuin van het nabijgelegen huis zitten.
--------------------------------------------------------------------------------------------
I'm absolutely not a fan of 'rare species hunting'. Dozens of bird watchers and photographers 'jumping' on the unfortunate bird that, you may assume, is not there for fun. People line up like in the zoo to get a good shot. The Woodchat Shrike  originates from southern Europe and North Africa, where it also breeds. Probably this bird went adrift with the southern airflow of recent weeks and got lost. And then it ended up in a mist net... For us it was bad news that it had just happened when we arrived. The bird had been hanging in a cloth bag in a birdringers car awaiting its fate. With a broad grin the gentleman quietly took his time, which caused irritation among the bird watchers and photographers present and undoubtedly with the bird, that was struggling in the bag. For the CES survey to investigate changes in breeding populations, birds are captured during the breeding season.  Fine, it's probably useful to some extent, but it seems unlikely that the Woodchat Shrike will breed here, though it has done so 'till 1958. Many species are still ringed in the context of 'research'. But it seems to me that ringing is more sports than science nowadays, since we long know what they need to know about most of these species and these days there are better methods available to monitor birds migration and behavior like GPS for instance. Anyway, Mr. ringer should be hung upside down in a sack himself for at least a couple of hours and be put up with an unremovable ring around his ankle. Maybe that will help him understand the stress the bird feels when captured...After the ringing and measuring the bird was released and she (it turned out to be a 3-year-old female) flew, somewhat confused it seemed, high up into a tree, in the garden of a nearby house.Here you can find an article about Woodchat Shrikes in the Netherlands. (in Dutch)
Roodkopklauwier wordt geringd - Woodchat Shrike being ringed - Lanius Senator
Roodkopklauwier wordt geringd - Woodchat Shrike being ringed - Lanius Senator
Dit moet toch stressvol zijn voor dit prachtige beestje - This has to be stressfull for this beautifull bird
Alles wordt opgemeten -- Everything is being measured
Nogal versuft leek de vogel toen ie weer in de boom zat - Freed but confused it seemed when it had flown back in the tree
Nogal versuft leek de vogel toen ie weer in de boom zat - Freed but confused it seemed when it had flown back in the tree
Nogal versuft leek de vogel toen ie weer in de boom zat - Freed but confused it seemed when it had flown back in the tree
Tijd om het Robbenoordbos te verkennen...
Langs de weg een broedpaartje Kluten op het nest.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Time to explore the Robbenoordbos...
Close to the road a pair of Pied Avocets is nesting.
Kluut - Pied Avocet - Recurvirostra avosetta

Kluut - Pied Avocet - Recurvirostra avosetta
Kluut - Pied Avocet - Recurvirostra avosetta
Kluut - Pied Avocet - Recurvirostra avosetta
  
Kluut - Pied Avocet - Recurvirostra avosetta
In het bos waren een vijftal Zwartkop mannetjes druk hun territorium aan het verdedigen.
--------------------------------------------------------------------------------------------
In the forest five Blackcap males were busy defending their territory.

Zwartkop - Blackcap -Silvia atricapilla
Zwartkop - Blackcap -Silvia atricapilla
Ook de Fitis liet zich horen en zien...
---------------------------------------------------------------------------------------------
Willow Warbler made itself heard and seen…Fitis - Willow Warbler - Phylloscopus trochilus
Fitis - Willow Warbler - Phylloscopus trochilus
Koolmees mannetje in de weer met nestmateriaal
---------------------------------------------------------------------------------------------
Male Great Tit collecting nesting material
Koolmees - Great Tit - Parus major
Koolmees - Great Tit - Parus major
Een Rietgors vrouwtje
--------------------------------------------------------------------------------------------
A female Reed Bunting
Rietgors - Reed Bunting - Emberiza schoeniclus
Rietgors - Reed Bunting - Emberiza schoeniclus
Het Robbenoordbos langs de waterkant
---------------------------------------------------------------------------------------------
The Robbenoord Forest along the waterfront
Het Robbenoordbos langs de waterkant - The Robbenoord Forest along the waterfront
Robbenoordbos Den Oever Nederland - Robbenoord Forest @ Den Oever Netherlands
Adelaarsvaren - Common Bracken - Pteridium aquilinum
 Adelaarsvaren - Common Bracken - Pteridium aquilinum
Robbenoordbos Den Oever Nederland - Robbenoord Forest @ Den Oever Netherlands
Robbenoordbos Den Oever Nederland - Robbenoord Forest @ Den Oever Netherlands
Ook nog een beetje gespeeld met lange sluitertijden en variabel grijsfilter, zie het verschil in opeenvolgende foto's.
--------------------------------------------------------------------------------------------
I also had a bit of fun with long shutter speeds and variable ND filter, see the difference in the pictures below.
Overhangede bomen in water - hanging trees in the water
Overhangede bomen in water - hanging trees in the water
een langere sluitertijd strijkt het water glad - Long shutter speed makes the water look silky smooth
een langere sluitertijd strijkt het water glad - Long shutter speed makes the water look silky smooth 
Overhangede bomen in water - hanging trees in the water
Overhangede bomen in water - hanging trees in the water
Abstractie in Japanse stijl - 'Japanese style' abstract
Abstractie in Japanse stijl - 'Japanese style' abstract
Mooie overhangende bomen boven het water - Nice trees hanging over the water
Mooie overhangende bomen boven het water - Nice trees hanging over the water
Mooie overhangende bomen boven het water - Nice trees hanging over the water
Robbenoordbos - Robbenoord forest
Robbenoordbos - Robbenoord forest
  
Robbenoordbos - Robbenoord forest


 Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!


HOME 

 • • • • (c) Servee Wijsen  2012 • • • •

Geen opmerkingen:

Een reactie posten