zaterdag 28 april 2012

Druilerige dag.../ Overcast rainy day...


Op zo'n grijze, druilerige zaterdag kun je twee dingen doen; thuis blijven en de nodige huishoudelijke taken verrichten of toch maar er op uit gaan.
---------------------------------------------------------------------------------On a dull rainy saterday there's two things you can do; stay indoors and  wash the dishes or go out anyway.

Voordeel van de laatste optie is dat je het 'rijk' voor je alleen hebt. Dat wil zeggen; iedereen zit binnen. Géén wandelaars, vogelaars, luidruchtige mountainbikers, hardlopers en krijsende kinderen. Alsof ze weten dat er toch niemand komt op zo'n dag gaan de dieren ongestoord hun gang, althans zo leek het vandaag.

De Havik leek verbaasd iemand te zien. Ik stond tot twee keer toe op nog geen vijf meter bij hem vandaan zonder hem op te merken, al had hij mij natuurlijk al lang in de smiezen. Hij liet zijn aanwezigheid pas merken toen hij opvloog. Net te laat dus, foto onscherp...zintuigen op scherp ;-)
Later kreeg ik gelukkig nog en tweede kans. Hij zat me aan te staren op een meter of 15 afstand. Niet dat ik hem nu wel had gezien, maar deze keer liet hij zich duidelijk horenOmdat het zulk somber weer was had ik besloten te gaan experimenteren met mijn flitser en de Better Beamer. Zonder flits was de vogel een donkere vlek geweest. Nu is de tekening op zijn borst en zijn oranje-rode iris goed zichtbaar.
---------------------------------------------------------------------------------------------

The advantage of the latter option is that you'll most likely be on your own. That is, everyone is inside. No hikers, birdwatchers, noisy mountain bikers, runners and screaming children. As if they know that no one is coming on a day like this the animals feel undisturbed, at least so it seemed today.

This Goshawk seemed surprised to see someone. I was standig less than five meters away without noticing him, although it had already seen me coming ofcourse. It made its presence known only when it flew away. So I was too late, blurry photos... senses sharpened ;-)
Later I got lucky and got a second chance. It was staring at me from about 15 meters away. Not that I had seen it now, but this time it made itself heard clearly. Because it was such gloomy weather I decided to experiment with my flash and Better Beamer. Without flash the bird was a dark spot. Now the drawing on its chest and the orange-red iris clearly visible.
Havik - Northern Goshawk - Accipiter gentilis
Havik - Northern Goshawk - Accipiter gentilis
Ook de Kieviten foerageerden met kuikens dichter bij het pad dan normaal.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Lapwings were foraging with their chicks much closer to the path than usual.
Kievit - Northern Lapwing - Vanellus vanellus
Kievit - Northern Lapwing - Vanellus vanellus 
Kievit kuiken - Northern Lapwing chick - Vanellus vanellus
Kievit kuiken - Northern Lapwing chick - Vanellus vanellus 
Purperreiger - Purple Heron - Ardea purpurea
Purperreiger - Purple Heron - Ardea purpurea
Een Haas zat te dutten langs het fietspad en liet zich van dichtbij vastleggen zelfs toen ik van de fiets stapte bleef hij rustig zijn gang gaan.
---------------------------------------------------------------------------------------------
A Hare was sleeping alongside the cycle path and didn't mind being photographed from close by. Even when I got off my bike it stayed put and stretched itself.
        
Haas - European Hare - Lepus europaeus
Haas - European Hare - Lepus europaeus
Haas - European Hare - Lepus europaeus
Haas - European Hare - Lepus europaeus
Ook de Visdief leek mijn aanwezigheid niet te storen. Terwijl ik hem fotografeerde vanaf een brug over de vaart bleef hij onverstoord mijn kant op vliegen en passeerde op een paar meter boven mijn hoofd om vervolgens aan de andere kant biddend in de wind te gaan hangen boven het water. Een groepje Kluten vloog luid roepend over..
---------------------------------------------------------------------------------------------

The Common Tern did not seem to mind my presence either. While I photographed it from a bridge over the canal it remained undisturbed and flew my way to pass me a few feet above my head to the other side of the bridge hovering in the wind over the water. A group of Pied Avocets flew by calling loudly ..Visdief - Common Tern - Sterna hirundo
Visdief - Common Tern - Sterna hirundo
Kluut - Pied Avocet - Recurvirostra avosetta
Kluut - Pied Avocet - Recurvirostra avosetta
Nog twee foto's gemaakt met flits en Better beamer

De doodgewone, moelijk van zijn zangvogel soortgenoten te onderscheiden Fitis, zeker als hij niet zingt. Al zat hij wel in de 'goeie boom' (Engelse naam = Willow Warbler)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Two photos taken with flash and  Better beamer

The very common Willow Warbler is difficult to distinguish from similar songbirds, especially if it doesn't sing. Although it was sitting in the 'right tree' 
itis - Willow Warbler - Phylloscopus trochilus
Fitis - Willow Warbler - Phylloscopus trochilus
En de eveneens moeilijk te determineren Boompieper. Ook al zat ie in een boom.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Also hard to identify is the Tree Pipit, even though this one was in a tree.
Boompieper - Tree Pipit - Anthus trivialis
Boompieper - Tree Pipit - Anthus trivialis
Aan het eind van de avond kwamen de Reeën te voorschijn uit het bos. Eén bok en twee geiten, waarvan eentje zwanger, zoals duidelijk te zien op de foto. Die gaat in de komende wekken bevallen. Hier zijn ze veel schuwer dan bijvoorbeeld op de heide en moet je dus stil zijn en niet bewegen. Vandaag had ik geluk en leken ze erg op hun gemak. De bomenrij zorgt voor een mooie achtergrond en sfeer, ook al hebben de foto's nogal wat ruis door het weinige licht en dus hoge ISO waarde.
---------------------------------------------------------------------------------------------
At the end of the evening the Roe Deer emerged from the forest. One buck and two does, one of which is pregnant, as can be clearly seen in the photo. it will give birth in the next week or so. Here they are much more shy thanon the heathlands nearby and you should therefore be quiet and not make sudden movements. Today I was lucky and they seemed very much at ease. The row of trees creates a nice background and atmosphere, even though the pictures are quite noisy due to little light and thus high ISO settings.
Reebok - Roe Deer - Capreolus capreolus
Reebok - Roe Deer - Capreolus capreolus
Zwangere Ree - Pregnant Roe Deer - Capreolus capreolus
Zwangere Ree - Pregnant Roe Deer - Capreolus capreolus
Zwangere Ree - Pregnant Roe Deer - Capreolus capreolus


Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!


HOME 

 • • • • (c) Servee Wijsen  2013 • • • •


Geen opmerkingen:

Een reactie posten