dinsdag 10 april 2012

Kapers op het Nest.../ Squatters...

Niet alleen op de menselijke woningmarkt is kraken een begrip.

Ook Haviken hebben er soms last van. In dit geval van een paartje Nijlganzen.
Die zijn liever lui dan moe en hebben besloten een havikshorst in aanbouw te belagen. Ik had het geluk getuige te zijn van de overname. Alhoewel, het is een paar weken later als ik dit schrijf en de Haviken blijken niet zo snel opgeven als sommigen misschien dachten.

Nijlganzen staan te boek als agressief, in elk geval onder vele vogelaars en fotografen die ik gesproken heb. En die hebben er natuurlijk verstand van ;-)
Maar het is bij meerdere soorten niet ongewoon dat er nesten of holen overgenomen worden. De soort komt van oorsprong uit Egypte (langs de Nijl) en Afrika en heeft zich sinds de jaren zestig weten te vestigen en voortplanten uit enkele ontsnapte exemplaren. En ondanks de negatieve geluiden die je hoort, blijken ze maar in geringe mate te concurreren met inheemse soorten.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Not only on the human housing market buildings get broken into by squatters.

Goshawks also have to deal with squatters at times. In this case, a pair of Egyptian GeeseThey are rather lazy birds and decided to squat a Goshawks nest  under construction instead of building their own. I was lucky to witness the hostile takeover. Although, it is a few weeks later as I write this and the Goshawks didn't give up ass easily as some might have thought.

Egyptian Geese are known to be aggressive, at least among many birders and photographers whom I have spoken. And they of course can know this ;-)
But it is not uncommon for several species that are nests or dens are taken from other species. This species is native to Egypt (along the Nile) and Africa and has been able to establish itself from escapees since the sixties and despite the negative sounds you hear, they turn out to compete little with native species.
Havik op nest - Northern Goshawk on nest - Accipiter Gentilis
Havik op nest - Northern Goshawk on nest - Accipiter Gentilis
Nijlganzen op Haviksnest - Egyptian Geese on  Northern Goshawk nest
Nijlganzen op Haviksnest - Egyptian Geese on  Northern Goshawk nest
Op onderstaande foto zie je de Havik op het nest en de Nijlganzen die belaagd worden door de Haviken die 'not amused' zijn.
---------------------------------------------------------------------------------------------
In the picture below you can see the Goshawk attacking the Geese that squatted the nest.
Havik valt Nijlganzen aan - Northern Goshawk attacks Egyptian Geese - Accipiter Gentilis - Alopochen egyptiacus
Havik valt Nijlganzen aan - Northern Goshawk attacks Egyptian Geese - Accipiter Gentilis - Alopochen egyptiacus
Ik ben inmiddels twee keer terug geweest en de Haviken bouwden nog steeds aan het nest terwijl de ganzen in de buurt rondjes vlogen.  De laatste keer heb ik alleen Haviken gezien, maar niet op het nest. Er wordt dus (nog) niet gebroed.
---------------------------------------------------------------------------------------------
I've been back twice now and the Goshawks were still building the nest while the geese were flying around in circles. The last time I saw only the Goshawks, but not on the nest. Thus, they are not (yet) breeding...

Havik - Northern Goshawk - Accipiter Gentilis
Havik - Northern Goshawk - Accipiter Gentilis
Havik gaat opnieuw in de aanval - Goshawk is going for the next attack
Havik gaat opnieuw in de aanval - Goshawk is going for the next attack
Havik gaat opnieuw in de aanval - Goshawk is going for the next attack
Ik heb ook een filmpje gemaakt  van de aanval, te zien via deze link
---------------------------------------------------------------------------------------------
I also made a movie of the attack, you can see it here

RenĂ© Smits had er al eerder over bericht op zijn blog kwam ik later achter, dus de strijd is nog niet gestreden.... Na een keer of zes aanvallen gaven de Haviken op en moest ik er vandoor, ik was al uren op pad en het werd tijd voor koffie :-) Wat fantastisch om dit mee te maken en te kunnen vastleggen!
---------------------------------------------------------------------------------------------
Later I found out that RenĂ© Smits had written about this earlier (in dutch), so the battle hasn't been fought yet... After about 6 attacks the Goshawks gave up and I had to go home, I was out and about for hours and dying for coffee :-) What a great experience this was!


Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!


 • • • • (c) Servee Wijsen  2013 • • • •


1 opmerking: