vrijdag 18 mei 2012

Kemphanen.../ Ruffs...


Vandaag, na een avond frustratie over een corrupte geheugenkaart met bijna 30Gb aan foto's en filmpjes en 
een hele korte nacht, vroeg uit de veren en toch op pad om hopelijk de geleden schade goed te maken. Bij het eerste ochtendlicht komt een Knobbelzwaan familie langszwemmen met 6 hele jonge kuikens. Mischien voor velen een heel gewone huis tuin en keuken vogel, maar ik blijf ze prachtig vinden.
----------------------------------------------------------------------------------------
Today, after a night of frustration about a corrupt memory card with nearly 30Gb of photos and videos and a very short night, I wake up early and go  on the road to hopefully make up for the damage suffered. At first light a Mute Swan family swims towards me with six very young chicks. It may be a very common bird, but I still find them beautiful.
Knobbelzwaan met kuikens - Mute Swan with Chicks
Knobbelzwaan met kuikens - Mute Swan with Chicks 
Knobbelzwaan met kuikens - Mute Swan with Chicks
Knobbelzwaan met kuikens - Mute Swan with Chicks
Knobbelzwaan -Mute Swan - Cygnus olor
Daarna geprobeerd Zwarte Sterns vast te leggen. Nog zo'n gracieuze vogel maar een flink stuk kleiner en wendbaarder en erg moeilijk vast te leggen. Ze leven van insecten die ze boven het water vangen en van kleine vissen die ze uit het water plukken.
----------------------------------------------------------------------------------------
After that i try to photograph Black Tern. Another graceful bird but a lot smaller, more agile and very difficult to capture. They live on insects they catch above the water and small fish that they pick out of the water.

Zwarte Stern - Black Tern - Chlidonias niger
Zwarte Stern - Black Tern - Chlidonias niger
Zwarte Stern - Black Tern - Chlidonias niger

Zwarte Stern - Black Tern - Chlidonias niger
Kievit - Lapwing Vanellus vanellus
Kievit - Lapwing Vanellus vanellus

Verderop foerageert een groepje Kemphanen. 4 mannetjes met heel verschillend prachtig verenkleed, en 2 vrouwtjes. Héél bijzondere helaas in ons land steeds zeldzamere weidevogels die er opmerkelijke rituelen op na houden. Lees deze artikelen maar eens door: Waarneming Kemphaan info en IVN Vechtplassen Kemphanen. Ook al zullen deze vogels hier waarschijnlijk niet broeden en slechts op doorreis zijn, toch was het ritueel van Honkman, satelietmannen en randmannen redelijk goed waar te nemen en was duidelijk te zien dat de man met de rode kop en zwarte kraag de dominante agressieve honkman was. Hij viel telkens uit naar de andere mannetjes. 'Het witte' en 'grijze' mannetje hielden het meeste afstand en de 'rooie' leek het meest dichtbij te komen en uit te dagen. Als je dit fascinerende schouwspel een tijdje hebt gadegeslagen behoeft de naam Kemphaan geen verdere toelichting. 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Later I see a group of foraging Ruffs. 4 males with very different beautiful plumage, and 2 females. Increasingly rare grassland birds in our country that perform remarkable rituals. Even though these birds will probably not breed and are only in transit, yet the ritual of Baseman, satellite- and edge males are quite clearly identifiable and show that the male with the red head and black collar is the dominant, aggressive base-male. He attacked each of the other males again and again. The 'white' and 'gray' male kept the most distance and the "red" one seemed the most brave and challenging. It's great to observe this fascinating spectacle!
Kemphaan - Ruff - Philomachus pugnax
Kemphaan - Ruff - Philomachus pugnax. De Honkman met de donkere kraag jaagt continu de andere mannetjes weg. Hier de 'rooie' - Dominant male attacking the other males continuously
Kemphaan - Ruff - Philomachus pugnax
De 'rooie' in de aanval - The 'red' one attacking
Kemphaan - Ruff - Philomachus pugnax

Kemphaan - Ruff - Philomachus pugnax
Honkman en de 'grijze' - Base male and the 'grey' one
Kemphaan - Ruff - Philomachus pugnax
De 'witte' - The 'white' one
Kemphaan - Ruff - Philomachus pugnax
De honkman, de 'grijze', de 'rooie' en twee vrouwtjes - Base male, 'grey', 'red' and two females
Kemphaan - Ruff - Philomachus pugnax
Ze worden weer weggejaagd - They are chased off again
Kemphaan - Ruff - Philomachus pugnax
Het hele 'clubje' samen - The whole 'club' together
Kemphaan & Kievit - Ruff & Lapwing - Philomachus pugnax & Vanellus vanellus
De lucht in met Kievit - Airborne with lapwing
Kemphaan & Canadese Ganzen - Ruffs and Canadian Goose
Even verderop strijken ze weer neer. Met op de achtergrond Grote Canadese ganzen met jongen - They land a few yards away, in the background Canadian Geese with chicks
René Smits heeft op zijn site prachtige foto's van Baltsende Kemphanen.
---------------------------------------------------------------------------------------------
René Smits has some great photo's of displaying Ruffs on his website.

Na enkele uren genieten nog even het bos in voor de afwisseling. Een viertal Eekhoorns springt vrolijk van tak naar tak en zoekt naar beukennootjes.
---------------------------------------------------------------------------------------------
After  couple of hours enjoying the birds I got to the forest. Four Red Squirrels are playing in the trees and forage on Beach nuts.
Rode Eekhoorn - Red Squirrel - Sciurus vulgaris
Rode Eekhoorn - Red Squirrel - Sciurus vulgaris
Rode Eekhoorn - Red Squirrel - Sciurus vulgaris
Kennelijk zijn er nog beukennootjes te vinden - There seem to be enough Beech nuts to be found
Rode Eekhoorn - Red Squirrel - Sciurus vulgaris
Rode Eekhoorn - Red Squirrel - Sciurus vulgaris
Nijlganzen met kuikens zijn op hun hoede voor de Blauwe Reiger.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Egyptian Geese with their offspring are wary of the Grey Heron.
Nijlgans - Egyptian Goose - Alopochen egyptiacus


Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!


HOME 

 • • • • (c) Servee Wijsen  2012 • • • •

Geen opmerkingen:

Een reactie posten