zaterdag 1 september 2012

Klaar voor de reis...Ready for the journey...

Het is een prachtige ochtend vandaag en als de zon voorzichtig boven de horizon verschijnt brengt het gouden licht een laagje vernis aan op het schilderachtige landschap.
--------------------------------------------------------------------------------------------
It's a beautiful morning today and when the sun carefully peeks above the horizon the landscape bathes in golden light.


Prachtig strijklicht bij zonsopkomst - beautiful low light at sunrise
Prachtig strijklicht bij zonsopkomst - beautiful low light at sunrise
Bussumerheide met Wereldomroep zendmast
 
De Schotse hooglanders ademen wolkjes waterdamp in de frisse lucht boven de paars gekleurde heide - Scottish Highlanders breath clouds of water vapor in the fresh air above the purple heath
De Schotse hooglanders ademen wolkjes waterdamp in de frisse lucht boven de paars gekleurde heide - Scottish Highlanders breath clouds of water vapor in the fresh air above the purple heath
 
 
Ook de Reeën zijn makkelijk te vinden op hun vertrouwde plekjes en steken mooi af tegen het overvloedige paars.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Roe Deer are easily found at their favorite spots and contrast nicely against the purple flowering heath.

Reegeit in de 'poort' naar hun "privé domein" ofwel rustgebied - Doe in the 'gate' to her 'private domain' or resting area
Reegeit in de 'poort' naar hun "privé domein" ofwel rustgebied - Doe in the 'gate' to her 'private domain' or resting area
Dit kalfje week niet ver van zijn moeders zijde. Toch kreeg ik ze niet samen op de foto zonder dat één van beide zijn kop in de paarse hei verborgen hield.
--------------------------------------------------------------------------------------------
This calf didn't roam far from it's mothers side. Still, I didn't manage to get them in the same frame without one of their heads burried in the vegetation.

Dit Reekalfje verkent onbekommerd de omgeving maar blijft nog in de buurt van zijn moeder - This calf is exploring the world care-free, but stays well within its mothers range
Dit Reekalfje verkent onbekommerd de omgeving maar blijft nog in de buurt van zijn moeder - This calf is exploring the world care-free, but stays well within its mothers range

Reekalf - Roe Deer calf - Capreolus capreolus
 
De kleuren van de heide veranderen met de minuut afhankelijk van het licht dat wel of niet door de wolken gefilterd wordt.
--------------------------------------------------------------------------------------------
The colors of the heath change every minute depending on wether the clouds cover the sun or not.

Een Reebok lijkt te genieten van de zon - A Roe Deer buck seems to be enjoying the sun
Een Reebok lijkt te genieten van de zon - A buck seems to be enjoying the sun
Een Reebok lijkt te genieten van de zon - A Roe Deer buck seems to be enjoying the sun
 
Reeën blijven wat mij betreft prachtige fotogenieke dieren alhoewel sommigen daar misschien anders over denken omdat ze zo 'gewoon' zijn. Buiten de standaard plaatjes met opgerichte kop en oren recht in de lens kijkend ben ik meer op zoek naar expressie en natuurlijk gedrag en trek ik liever niet de aandacht. Het is mooi te observeren hoe ze de lucht proeven met hun tong, vooral de bronstige bokken lijken in deze tijd van het jaar met weinig anders bezig dan geiten op te sporen. Maar ook deze geit leek op weg ergens naartoe.
--------------------------------------------------------------------------------------------
As far as I'm concerned, Roe Deer are very photogenic animals although some may think differently because they are so common. Beside the standard images  with raised heads, ears directed towards the viewer looking straight in the lens, I'm always looking for  expression and natural behavior and prefer not to attract their attention. It's nice to observe them tasting the air with their tongues, especially bucks seem to do nothing else during the rut than tracking down females.

Ree -Roe Deer - Capreolus capreolus
 
Ree -Roe Deer - Capreolus capreolus
 
Tot mijn groot genoegen loopt ze precies voor de oude grafheuvels langs waardoor ik een mooi plaatje kan schieten dat ik niet eerder heb kunnen maken. 
--------------------------------------------------------------------------------------------
To my delight she walks right before the ancient tombs so I can take a nice shot I haven't been able to take before.

Ree met op de achtergrond één van de grafheuvels nabij de Aardjesberg - Roe Deer in front of ancient burial mound near Aardjesberg Netherlands
Ree met op de achtergrond één van de grafheuvels nabij de Aardjesberg - Roe Deer in front of ancient burial mound near Aardjesberg

De meeste mensen die hier wandelen, joggen en fietsen op dit overbevolkte stukje heide zijn zich waarschijnlijk niet of nauwelijks bewust van het feit dat ze hier langs één van de grootste bewaard gebleven urnenvelden van Nederland komen. De grafheuvels stammen uit de late bronstijd en vroege ijzertijd. Daarna ging men de overledenen cremeren en werden geen echte grafheuvels meer gemaakt. Wel werden crematieresten begraven in bestaande heuvels. In één van de heuvels zijn zelfs 32 urnen met crematieresten gevonden. Uniek voor Nederland! Een archeologische schatkamer in mijn achtertuin :-)
--------------------------------------------------------------------------------------------
Most people that walk, run or cycle here on this crowded piece of heathland are hardly conscious of the fact they are passing one of the largest ancient urn fields in the Netherlands. the burial mounds are from the late Bronze and early Iron age. After that deceased were cremated and these mounds were no longer made. They did however burry the remains of cremation in the burial mounds. In one of them 32 urns were found. Unique for the Netherlands! An archeological treasure in my backyard :-)

Ree met op de achtergrond één van de grafheuvels nabij de Aardjesberg - Roe Deer in front of ancient burial mound near Aardjesberg Netherlands
 Ree voor grafheuvels op de Westerheide - Roe Deer in front of burial mound @ Westerheide
Ook de Reeën blijven vaak onopgemerkt door recreanten...
--------------------------------------------------------------------------------------------
People hardly ever notice the Roe Deer which can be very close...

Roe Deer watching Runner
Who's watching who..?
Runner and Roe Deer
 
Deze gehavende Atalanta wordt actief als de zon zijn warmte afgeeft - The Red Admiral becomes active when warmed by the sun
Deze gehavende Atalanta wordt actief als de zon zijn warmte afgeeft - The Red Admiral becomes active when warmed by the sun
Kuifmezen vindt je vaak in naaldbomen - In Pine trees you can find Crested Tits
Kuifmezen vindt je vaak in naaldbomen - In Pine trees you can find Crested Tits
Het is een prachtige dag en het wordt al snel erg druk met recreanten. De Reeën trekken zich terug dus ik besluit nog even richting Naardermeer te fietsen.
--------------------------------------------------------------------------------------------
It's a beautiful day and it get's crowded very early. Roe Deer retreat, so I decide to head for the Naardermeer.
Hardlopen op de Bussumerheide
Eerst maak ik even een tussenstop bij de Boerenzwaluwen. Die zijn druk bezig hun kroost gereed te maken voor de lange tocht naar het zuiden die nu niet lang meer op zich laat wachten. De volgroeide vogels laten zich echter nog steeds voeren.
--------------------------------------------------------------------------------------------
First I make a stop for the Barn Swallows. They are very busy feeding their offspring to get them ready for the upcoming long journey south. The full-grown juveniles are still happy to be fed.
Boerenzwaluw voert zijn inmiddels volgroeide jong - Barnswallow feeding it's fullgrown chick
Boerenzwaluw voert zijn inmiddels volgroeide jong - Barn Swallow feeding it's fullgrown chick
Boerenzwaluw voert zijn inmiddels volgroeide jong - Barnswallow feeding it's fullgrown chick
Boerenzwaluw - Barn Swallow - Hirundo rustica
Een vaste bewoner hier, de Bruine Kiekendief op jacht.
--------------------------------------------------------------------------------------------
A regular inhabitant here, the Marsh Harrier hunting.
Bruine Kiekendief - Marsh Harrier - Circus aeruginosus
Jagend vrouwtje Bruine Kiekendief - female Marsh Harrier hunting
Bruine Kiekendief - Marsh Harrier - Circus aeruginosus
Jagende Bruine Kiekendief brengt een hoop onrust teweeg onder de vele Kieviten en spreeuwen die massaal op de vleugels gaan.
Jagende Bruine Kiekendief brengt een hoop onrust teweeg onder de vele Kieviten en spreeuwen die massaal op de vleugels gaan - the hunting Marsh Harrier provokes the many Lapwings and Starlings that fly up from the ground

Jagende Bruine Kiekendief brengt onrust teweeg onder de vele Kieviten die massaal op de vleugels gaan.
Of de roofvogel geslaagd is haar lunch te bemachtigen heb ik niet meer kunnen waarnemen. Voor mij was het in ieder geval véél makkelijker. Op de terugweg even langs de bakker...:-)
--------------------------------------------------------------------------------------------
I couldn't observe if the predator succeeded in getting her lunch. For me it was a lot easier, on the way back home, I stopped at the bakery...:-)


Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!


HOME

 • • • • (c) Servee Wijsen  2012 • • • •

Geen opmerkingen:

Een reactie posten