zaterdag 10 augustus 2013

Laatste Purpers.../Last Purple...

De zomer is zo goed als voorbij en de Purperreigers zijn al naar het zuiden vertrokken op de juvenielen na, die blijven nog even hangen.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Summer is about over and the Purple Herons already left for their great southbound journey. except for the juveniles, they stay a few weeks longer.

Purperreiger - Purple Heron - Ardea purpurea
Purperreiger - Purple Heron - Ardea purpurea
Purperreiger - Purple Heron - Ardea purpurea
Reegeit langs het half drooggevallen meer - Roedeer at the dried lake
Reegeit langs het half drooggevallen meer - Roedeer at the dried lakeside
Even later laat ook deze Reebok zich zien - A little later this buck shows up

Grauwe Gans - Greylag Goose - Anser anser
Grauwe Gans - Greylag Goose - Anser anser

Knobbelzwaan - Mute Swan - Cygnus olor
Altijd aanwezig; de Knobbelzwaan - Always present; the Mute Swan

Eenzame juveniele Lepelaar op de hangplek - Lone juvenile Spoonbill at the hangout

  


Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!


 • • • • (c) Servee Wijsen  2013 • • • •

Geen opmerkingen:

Een reactie posten