zondag 19 mei 2013

Einzelgänger.../ Loner...

Na een paar uur experimenteren in het bos zag ik in een weiland bij één van de buitenplaatsen van Natuurmonumenten in 's Graveland dit Sikahert tussen de paarden lopen. Het loopt hier al een tijd rond, het schijnt in 2005, naar verluid met enkele andere exemplaren, hier in de buurt ontsnapt te zijn bij een particulier. Dit is echter voor zover mij bekend het énige exemplaar dat in Nederland is waargenomen sinds 2005. Het Sikahert is verwant met het grotere Edelhert en kan daarmee ook kruisen, wat een risico voor de genetische zuiverheid van het inheemse Edelhert zou kunnen betekenen. Aangezien laatstgenoemde soort alleen op de Veluwe en in de Oostvaardersplassen voorkomt, is dit risico in Nederland echter niet aanwezig lijkt me, bovendien lijkt deze einzelgänger zich prima thuis te voelen tussen de Reeën en Paarden alhier. In Engeland, Frankrijk en Duitsland leven enkele roedels in het wild, daar is dat gevaar groter. In Schotland bleek na onderzoek dat 40 % van het genetisch materiaal in de Edelherten aldaar van Sikaherten afkomstig is. Het Sikahert komt oorspronkelijk uit Japan en Oost-Azïe, en heeft meerdere ondersoorten. Ze worden sinds de 19e eeuw gehouden in parken en door particulieren.
---------------------------------------------------------------------------------------------
After a couple of hours experimenting in the forest I saw this Sika Deer in a meadow at the forest edge walking among a couple of horses. It's been here since 2005 when it escaped, supposedly with a few others, from a private enclosure nearby. As far as I know, this is the only specimen observed in the Netherlands since. The Sika Deer is related to the Red Deer and can cross-breed with it, which can be a risk to the genetic purity of this native species. Since Red Deer only live in the wild in the Veluwe and Oostvaardersplassen, which are closed National Parks, this risk is nil in our country, and also, this loner seems to be content in the company of Horses and Roe Deer. In the U.K, France and Germany there are large herds in the wild. So it could be a problem there. In fact, genetic research showed that 40% of the genetic material in Scottish Red Deer is actually from Sika Deer origin, so it is a serious conservation concern. The Sika Deer originates from Japan and East Azia and has several sub-species. They've been imported to Europe since the nineteenth century and are kept in parklands and private enclosures.

Sikahert @ Natuurmonumenten Boekesteyn - Sika Deer - Cervus nippon
Sikahert - Sika Deer - Cervus nippon 
Sikahert - Sika Deer - Cervus nippon
Sikahert - Sika Deer - Cervus nippon
Sikahert - Sika Deer - Cervus nippon
Sikahert - Sika Deer - Cervus nippon
Sikahert - Sika Deer - Cervus nippon
Sikahert - Sika Deer - Cervus nipponGreetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!


 • • • • (c) Servee Wijsen  2013 • • • •

Geen opmerkingen:

Een reactie posten