donderdag 30 mei 2013

Meer geel.../More yellow

De geel bloeiende Brem blijft me uitdagen de laatste tijd. Als je dagen achter elkaar Reeën fotografeert,  wordt je vanzelf kritischer en ambitieuzer. Want die Reeën vinden is niet zo moeilijk, maar ze op een fotografisch interessante plek aantreffen voor een mooie achtergrond, op het juiste tijdstip met mooi licht, en dan ook nog een interessante pose of actie vastleggen is een ander verhaal. Als je vaak genoeg op dezelfde plekken komt leer je ook de gewoontes en eigenaardigheden van de dieren steeds beter kennen. Van de Reeën op deze foto weet ik precies waar ze zich ophouden en inmiddels ook hoe ze op mij reageren. Zo kijken sommigen alleen maar even op als ik er aan kom en laten me heel dichtbij komen als ik dat maar rustig doe zonder plotselinge bewegingen en geluiden. Anderen zijn schichtiger houden me liever op veilige afstand. Met het nodige geduld kun je mooie foto's maken waarop de dieren hun natuurlijke gedrag vertonen. Ze besluipen heeft weinig zin. Als je ze opschrikt, al is het maar door het geklik van je sluiter, gaan ze er meteen vandoor en krijg je nooit een mooie foto. Als ze weten dat je er bent zijn ze meestal rustiger en kijken alleen regelmatig even op om te checken of je niet te dichtbij komt. Je moet dus aanvoelen waar hun grens ligt en die respecteren. Doe je dat, dan kun je lange tijd van dichtbij foto's maken en gaan de dieren ongestoord hun gang...
---------------------------------------------------------------------------------------------
The yellow flowering Broom keeps challenging me lately. If you visit the same places time after time and photograph Roe Deer for days, you get more ambitious and critical of your work. Finding them isn't that hard, but to find them at an interesting spot with a nice background, at the right time with beautiful light, and capture an interesting pose or action is a different story. You also learn to recognize the characters and habits of individual animals. Of these Roe Deer I know where I can find them and how they react when they see me. Some of them only look up briefly when I arrive and let me get quite close as long as I move slowly and don't make any sudden movements or noises. Others are more cautious and like to keep me at a safe distance. Sneaking up on them never works. If you do, and then startle them even by the sound of your shutter, they'll run and you'll never get a good shot. If they see you coming they're usually more at ease and only look up once in a while to check if you're keeping your distance. If you respect their personal space you can get great shots without disturbing them...

Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Ree tussen bloeiende Brem - Roe Deer between flowering Broom - Capreolus capreolus
Van paarden schrikken Reeën niet - horses don' t startle Roe Deer
Van paarden en ruiters hebben ze niets te vrezen. Zeker als ze niet worden opgemerkt - horses and their riders don' t startle them. Especially if they don' t even notice them
Van paarden schrikken Reeën niet - horses don' t startle Roe Deer
Who's watching who?  
Ree in de bloeiende Brem - Roe Deer in flowering Broom
Ree tussen bloeiende Brem - Roe Deer between flowering Broom - Capreolus capreolus
  
Ree achter Berk - Roe Deer behind Birch tree
De Berk op de voorgrond maakt het plaatje spannend - The Birch tree in the foreground makes a more interesting picture
Ree tussen bloeiende Brem - Roe Deer between flowering Broom - Capreolus capreolus
 Een foto hoeft niet altijd 'clean' te zijn, dus de grassprieten storen me in het geheel niet, ze voegen iets toe aan de sfeer op de foto. - A photo doesn't always have to be 'clean'. The grass doesn't disturb me at all, I think it adds mood to the scene.
Het hoeft geen mooi weer te zijn voor mooie foto's, sterker nog de sfeer en het licht  is vaak beter zonder zon. Ook hoeft het onderwerp niet altijd dichtbij te zijn zo krijg je een mooi beeld van de habitat van het dier.
--------------------------------------------------------------------------------------------
It doesn't always have to be a bright sunny day to get great pictures. On the contrary, the mood and light is often better when it's cloudy. Also the subject doensn't need to be close. This gives a great impression of the natural habitat of the animal.
Ree tussen bloeiende Brem - Roe Deer between flowering Broom - Capreolus capreolus

Dat geld ook voor kleine beestjes zoals deze Roodborsttapuit
-----------------------------------------------------------------------------------------
That is also true for smaller animals like this Stonechat
Roodborsttapuit in bloeiende Brem - Stonechat in flowering Broom  - Saxiola torquata
Roodborsttapuit - Stonechat - Saxiola torquata
Het is altijd spannend om tot na zonsondergang te blijven om te zien hoe het licht veranderd. Deze keer is er geen wolkje te zien en de lucht kleurt zacht rose. Het enige dat ik nodig had was de Reebok voor de mooie grote Eik. Na een tijdje keek hij even op en bleef nét lang genoeg stil staan voor een scherpe foto...:-)
---------------------------------------------------------------------------------------------
It's always exciting to wait until after sunset to see how the light changes. This time the cloudless sky turns a subtle pink and all I needed was the Roe Deer as a subject in front of the Oak tree. After a while it looked up and stood still just long enough to get it sharp...:-) 
It's always exciting to wait until after sunset to see how the light changes. This time the cloudless sky turns a subtle pink and all I needed was the Roe Deer as a subject in front of the Oak tree. After a while it looked up and stood still just long enough to get it sharp...:-)

Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!


 • • • • (c) Servee Wijsen  2013 • • • •

Geen opmerkingen:

Een reactie posten