zaterdag 6 april 2013

Meinweg...Vandaag in alle vroegte vertrokken naar Nationaal Park de MeinwegEen bijzonder natuurgebied in Limburg. Het weer is nog steeds winters te noemen en met name in het zuiden is van voorjaar vandaag nog niets te merken.  Het is geologisch bijzonder vanwege het terrassen landschap dat ligt op drie breuklijnen in de aardkorst waaronder de Peelrandbreuk. Deze breuklijnen scheiden een aantal plateau's met  hoogteverschillen van zo'n 50 meter. Het gebied is een geliefde tussenstop voor Kraanvogels op doortocht naar het noorden en thuis van onder andere de enige gifslang van ons land, de Adder. Ook de Zeldzame Knoflookpad komt hier voor. En de mysterieuze Nachtzwaluw. Verder is dit de enige plek, buiten de Veluwe waar in Nederland waar nog Wilde Zwijnen voorkomen. De zwijnen hebben het zwaar dit jaar door de aanhoudende kou en een slecht mastjaarDoor de afwezigheid van mast; eikels en beukenootjes, en vers gras graven ze enorme gaten in de grond van wel anderhalve meter diep, op zoek naar wortels van o.a. de Adelaarsvaren.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Today we leave before dawn to National Park de Meinweg. A special park in Limburg. The weather is still cold and there is hardly a sign of Spring to be found in the south of Holland today. This area is special in a geological sense because of it's terraced landscape that stretches over three fault lines in the earth crust among which the 'Peelrand' fault line. These fault lines divide a couple of plateaus with hight differences up to 50 meters. It's a beloved pitstop for migrating  European Cranes and home to our only poisonous snake the Adder. Her you can also find the rare Spadefoot Toad. and the mysterious Nightjar. Outside the Veluwe this is the only place in the Netherlands with Wild Boar. The Boar had a hard winter this year because of the long cold period and bad mast year. The lack of food caused by that, and the lack of fresh grass force them to look for other food, so they dig deep holes in the ground in search of plant roots like Bracken (Pteridium aquilinum).

Everzwijn - Wild Pig - Sus Scrofa
Everzwijn - Wild Pig - Sus Scrofa

We hadden gehoopt Blauwe Kiekendieven aan te treffen die hier een slaapplaats hebben en de afgelopen weken met enkele tientallen zijn waargenomen, maar konden helaas de juiste plek niet op tijd vinden. De negen aanwezige vogels waren al vroeg vertrokken. Zo vertelde ons Peter Heuts, die we hier troffen en die ze hier al enige weken heeft geteld. Zie dit door hem gemaakte filmpje. Na een leuk gesprek met héél véél waardevolle informatie zijn we verder gewandeld door dit prachtige gebied.

Veel dieren lieten zich niet zien, in ieder geval niet op een te fotograferen afstand. Net toen we arriveerden sprongen er wel twintig reeën voor ons de weg over. Twee Everzwijnen schoten op volle snelheid door het bos, we hoorden en zagen een paar Haviken, Kuifmezen, Staartmezen en een Haas. Op een aangrenzende akker zaten een aantal Geelgorzen.

-------------------------------------------------------------------------------------------
We hoped to see Hen Harriers that sleep here in great numbers, but we couldn't find the right spot in time. The nine birds that were present according to Peter Heuts who counted them this morning left very early. Here you can see a movie made by him. After a nice conversation and a lot of valuable information we left for a long walk through this beautiful park.

There wasn't a lot of wildlife to see, at least not to photograph close by. As we arrived some 20 Roe Deer crossed the road before us. Two Wild Boar ran full speed through the forest, we heard and saw a couple of Goshawks, Crested Tits, Long-tailed Tits, and a Hare. On a field there were some Yellowhammers.


Geelgors - Yellowhammer - Emberiza citrinella
Geelgors - Yellowhammer - Emberiza citrinella

Maar ook zonder dieren is het landschap de moeite waard en is het genieten van de prachtige glooiende heidelandschappen tot de bossen en vennen.
-------------------------------------------------------------------------------------------
But even without animals around this landscape is very enjoyable and worth a visit. Beautiful slanting heathland, forests and pools.
Ven - Pool @ NP de Meinweg
Ven - Pool @ NP de Meinweg
Ven - Pool @ NP de Meinweg
Ven - Pool @ NP de Meinweg 
Rolvennen @ NP de Meinweg
Rolvennen @ NP de Meinweg
Rolvennen @ NP de Meinweg
Rolvennen @ NP de Meinweg
Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!


HOME 

 • • • • (c) Servee Wijsen  2013 • • • •

Geen opmerkingen:

Een reactie posten