maandag 15 april 2013

Klein grut...Small fry...


Vandaag weer een poging ondernomen om het kleine vliegende grut te fotograferen langs de bosrand. Met name Bonte Vliegenvangers en Gekraagde Roodstaarten zijn weer volop aanwezig maar om ze voor de lens te krijgen is een ander verhaal. Deze Fitis wilde werkte wel mee. Fitis of Tjiftjaf, het verschil is heel moeilijk te zien. Het meest kenmerkende zijn de lichte gelige pootjes van de Fitis en de  donkere zwarte pootjes van de Tjiftjaf. Ze zijn echter veel beter te onderscheiden door hun zang. Luister hier naar de Fitis, en hier naar de Tjiftjaf.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Today I had another attempt at photographing some 'small fry' at the forest edge. Especially Pied Flycatchers and Common Redstarts are abundant again, but to get them in front of the lens is not that easy. This Willow Warbler stayed put long enough to get a good shot. They look very much like Chiffchaffs and are better to be distinguished from their song. Listen to the Willow Warbler. Listen to the Chiffchaff.
Fitis - Willow Warbler - Phyloscopus trochius
Fitis - Willow Warbler - Phyloscopus trochius
Ook  Grote Bonte Spechten zijn weer druk in de weer. Een opvallende verschijning met die rode stuit. Het mannetje (foto) heeft een rode vlek op het achterhoofd. Ook duidelijk hoorbaar is het geroffel op bomen. Het roffelen dient om territorium af te bakenen en de onderlinge band tussen man en vrouw te versterken. Beide geslachten roffelen dus. Ook hun roep is makkelijk herkenbaar. Ze hakken hun nesten uit in bij voorkeur zachte bomen zoals Berken. Om geen hoofdpijn te krijgen liggen hun hersenen ingebed in een soort schokdempers.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Great Spotted Woodpeckers are also busy. A striking bird with its black, white and red parts. Only the male (photo) has a red sport on the back of its head. The drumming sound on trees is clearly audible from a distance. they do this to mark their territory and bond with the opposite sex. Their call is also easy to recognize. They hack their nests preferably in soft trees like Birches. To not get a headache their brains are embedded in a special kind of shock absorbers.
Grote Bonte Specht (m) - Great Spotted Woodpecker (m) - Dendrocopus major (m)
Grote Bonte Specht (m) - Great Spotted Woodpecker (m) - Dendrocopus major (m)
De ster van vandaag was toch weer mijn favoriete Reebok. Terwijl ik rustig op de grond zat te wachten tot de Beflijster zich zou laten zien, zag ik plotseling iets bewegen in mijn ooghoek. De Reebok had me ongemerkt van achteren beslopen en stond op zijn dooie gemak een geschikte plek uit te zoeken om door het prikkeldraad te stappen. Hij keek even op in het late avondlicht en ging toen rustig door om even later enkele meters verderop het weiland in te stappen. Blijkbaar vertrouwt hij mij genoeg om zo dichtbij te komen. Wat een ervaring. Prachtig!
-------------------------------------------------------------------------------------------
The 'star' of today was again my favorite Roe Deer buck. While I was sitting quietly on the ground  waiting for the Ring Ouzels to appear, suddenly I noticed something move in the corner of my eye. The buck had approached me stealthily from behind and was checking out the best spot to get through the barbed wire fence just a couple of meters beside me. He looked up once and stared me right in the eye before going along its way to step through the fence a few meters further completely at ease. Clearly it must trust me enough to get this close. What a great experience. Beautiful!
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
  
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
 
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus
Ree - Roe Deer - Capreolus capreolus

Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!


HOME 

 • • • • (c) Servee Wijsen  2013 • • • •

Geen opmerkingen:

Een reactie posten