zondag 28 juli 2013

Vliegoefeningen.../Flightpractice...

Haviken fotograferen valt niet mee. Ten eerste zijn ze lastig te vinden als ze in een boom zitten vanwege hun geweldige schutkleur, ten tweede zitten ze meestal verscholen in het bos waar weinig licht is en ten derde hebben ze jouw meestal al in de gaten voor je ze gespot hebt en blijven ze uit zicht of vliegen weg. Deze jonge vogels zijn nog wat minder schuw en minder snel en als je geduld hebt vliegen ze af en toe het bos uit om te oefenen.
----------------------------------------------------------------------------
Photographing Goshawks is not an easy thing to do. First they are difficult to find because of their great camouflage, second, they stay in the forest most of the time where it is dark, and third, they have seen you long before you can spot them and stay out of sight or fly away as you approach them. These juvenile birds are a little less shy an less fast and if you're patient they'll com out of the woods for flying practice.
Havik - Goshawk - Accipiter gentilis
Havik - Goshawk - Accipiter gentilis

Uit het zicht vanonder een boom valt het nog niet mee om ze goed in beeld te krijgen door het bladerdak heen.

-------------------------------------------------------------------
Hiding under a tree makes it difficult to get a clear shot through the leaves. 
Havik - Goshawk - Accipiter gentilis
Havik - Goshawk - Accipiter gentilis
Havik - Goshawk - Accipiter gentilis
Havik - Goshawk - Accipiter gentilis
Havik - Goshawk - Accipiter gentilis
  
Bronstige Reebok achtervolgt Reegeit - Rut: Roe Deer buck chasing a female
Bronstige Reebok achtervolgt Reegeit - Rut: Roe Deer buck chasing a female 
sunset under the trees

Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!


 • • • • (c) Servee Wijsen  2013 • • • •

Geen opmerkingen:

Een reactie posten