zondag 19 september 2010

Texel

Een weekendje fotograferen op Texel. Het begint al meteen goed tijdens de overtocht vanaf Den Helder op de veerboot. Verschillende soorten meeuwen  vertonen hun vliegkunsten rondom de boot wat prachtige foto's oplevert.
---------------------------------------------------------------------------------------------
This weekend we're off to Texel for some Wildlife photography. It starts well on the Ferry from Den Helder to Texel. Different species of Gull show their aerobatic skills around the boat, an opportunity for some great pictures.
Kleine Mantelmeeuw - Lesser Black-backed Gul - Larus graellii
Kleine Mantelmeeuw  - Lesser Black-backed Gul - Larus graellii (juv)
Kleine Mantelmeeuw  - Lesser Black-backed Gul - Larus graellii (juv)
Kleine Mantelmeeuw - Lesser Black-backed Gul - Larus graellii
Kleine Mantelmeeuw  - Lesser Black-backed Gul - Larus graellii (juv)
Zilvermeeuw - Herring Gull - Larus argentatus
Zilvermeeuw - Herring Gull - Larus argentatus
Kleine Mantelmeeuw - Lesser Black-backed Gul - Larus graellii
Kleine Mantelmeeuw  - Lesser Black-backed Gul - Larus graellii (juv)
Kleine Mantelmeeuw  - Lesser Black-backed Gul - Larus graellii (juv)
Kleine Mantelmeeuw  - Lesser Black-backed Gul - Larus graellii (juv)
Een van de eerste vogels die we zien als we aan de wal zijn is de zeldzame Kleine Zilverreiger. Helaas een beetje ver weg voor een goede foto, maar wel prachtig te zien door de telescoop.
----------------------------------------------------------------------------------------
One of the first birds we see when we get ashore os the rare Little Egret. Unfortunately it's to far away for a good picture, but it's beautiful through the telescope.
Kleine Zilverreiger - Little Egret - Egretta garzetta
Kleine Zilverreiger - Little Egret - Egretta garzetta

Later vinden we enkele Tapuiten in een weiland in het mooie avondlicht.
Ook vliegen er nog enkele andere soorten over. Weinig bijzonder, maar wel prachtig om te zien tegen de donkere wolken in het warme avondlicht.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Later we find some Wheatears in a field in beautiful evening light. Some other species fly by. Nothing special, but nice to see against the dark clouds in the late sunlight.
Tapuit - Northern Wheatear - Oenanthe oenanthe
Tapuit - Northern Wheatear - Oenanthe oenanthe 
Tapuit - Northern Wheatear - Oenanthe oenanthe
Tapuit - Northern Wheatear - Oenanthe oenanthe
Tapuit - Northern Wheatear - Oenanthe oenanthe
Aalscholver - Great Cormorant- Phalacrocorax carbo
Aalscholver - Great Cormorant- Phalacrocorax carbo
Kleine Mantelmeeuw - Lesser Black-backed Gull - Larus fuscus graellsii
Kleine Mantelmeeuw - Lesser Black-backed Gull - Larus fuscus graellsii
Haas - Hare - Lepus europaeus
Haas - Hare - Lepus europaeus
De zon gaat onder en we gaan richting hotel. De Kerktoren bij Oosterend licht prachtig goud op in het laatste avondlicht.
-------------------------------------------------------------------------------------------
The sun sets and we are heading for our hotel. The church tower at Oosterend lights up golden in the last sun rays of the day.
Kerktoren bij Oosterend, Texel
Kerktoren bij Oosterend
De volgende ochtend gaan we weer vroeg op pad. Dit keer naar de Slufter. Een prachtig gebied dat in open verbinding staat met de Noordzee waardoor er een krekenstelsel is ontstaan. Er groeit specifieke vegetatie en er broeden vogels als Eiders, Bergeenden en Kluten.
-------------------------------------------------------------------------------------------
The next morning we head out early for de de Slufter. A beautiful area that ha an open connection to the North Sea so that salt water can get in though a maze of creeks. The vegetation is specific for this area where birds like Eiders, Shelducks and Pied Avocets breed.  
Uitzicht over de Slufter - View over de Slufter
Uitzicht over de Slufter - View over de Slufter

Kreek in de Slufter - Creek in de Slufter
Kreek in de Slufter - Creek in de Slufter
de Slufter, Texel
de Slufter
Het weer is niet best en we worden geslagen door de harde wind en bestookt met regen en hagelbuien. Maar dat mag de pret niet drukken. Ik weet nog een paar Lepelaars vast te leggen maar zelfs met de 500mm lens zijn ze nog te ver weg. Ook foerageren er tientallen Wulpen en enkele Scholeksters.
-------------------------------------------------------------------------------------------
The weather is very bad and we're beaten by the strong wind and attacked by rain and hailstorms. But that shouldn't spoil the fun. I can capture some Spoonbills but even through the 500mm lens they are too far away. Dozens of Curlew and some Oystercatchers are also present. 


Lepelaar - Spoonbill - Platalea leucorodia
Lepelaar - Spoonbill - Platalea leucorodia
Lepelaar - Spoonbill - Platalea leucorodia
Lepelaar juveniel - Spoonbill juvenile - Plataleo leucorodia
Lepelaar juveniel - Spoonbill juvenile - Plataleo leucorodia 
Lepelaar juveniel - Spoonbill juvenile - Plataleo leucorodia
Volwassen Lepelaars hebben een feloranje gekleurde Snavelpunt. Deze ontbreekt bij jonge dieren. Adult Spoonbills have an orange spot on the far end of their bill. Juveniles don't.
Volwassen Lepelaars hebben een feloranje gekleurde Snavelpunt. Deze ontbreekt bij jonge dieren. Adult Spoonbills have an orange spot on the far end of their bill. Juveniles don't.
Kokmeeuw, Scholeksters & Lepelaar - Black-headed Gull, Oystercatchers & Spoonbill
Kokmeeuw, Scholeksters & Lepelaar - Black-headed Gull, Oystercatchers & Spoonbill
Lepelaar - Spoonbill - Platalea leucorodia
Wulp - Curlew - Numenius arquata
Wulp - Curlew - Numenius arquata
Lepelaar - Spoonbill - Platalea leucorodia
Volledig doorweekt besluiten we dat het tijd is om op te drogen en gaan op zoek naar warmte en koffie.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Completely soaked we decide it's time to dry up and look fore some warmth and coffee.
Achterland bij de Slufter op Texel
Achterland bij de Slufter op Texel
Na de break gaan we verder op verkenningstocht. Het weer blijft tegen zitten. Veel regen en slecht zicht maken het vinden en fotograferen van dieren niet makkelijk.
-------------------------------------------------------------------------------------------
After the break we continue our 'expedition'. The weather doesn't get any better. Rain and bad vision make finding and photographing animals difficult.
Vuurtoren van Texel - Lighthouse on Texel
Vuurtoren van Texel - Lighthouse on Texel 
Aan de oostkant van het eiland vinden we nog een Tureluur, enkele Lepelaars en een paar Bonte Strandlopers. Deze laatste vogel is het gehele jaar in Nederland te zien. Bijna 30% van de Europese Bonte Strandlopers overwintert in Nederland. Ze zijn dan vooral op het wad soms in zeer grote groepen te zien.
-------------------------------------------------------------------------------------------
On the east side of the island we find some Redshanks, some Spoonbills and a couple of Dunlins. Dunlins can be seen in the Netherlands all year. Almost 30% of all European Dunlins spent their winters in our country. The can be seen in very large groups on the mudflats.
Lepelaar - Spoonbill - Plataleo leucorodia
Lepelaar - Spoonbill - Plataleo leucorodia
Tureluur - Common Redshank - Tringa Totanus
Tureluur - Common Redshank - Tringa Totanus
Tureluur - Common Redshank - Tringa Totanus
Tureluur - Common Redshank - Tringa Totanus
Bonte Strandloper - Dunlin - Calidris Alpina
Het gaat weer regenen en de lucht kleurt donker grijs. We besluiten te vertrekken....
-------------------------------------------------------------------------------------------
It starts raining again and the skies turn dark. We decide it's time to leave...
Donkere luchten boven het wad op Texel - Dark Skies over Waddensea & Texel
Donkere luchten boven het wad


Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten