zondag 5 december 2010

Nederlandse Wildernis.../ Dutch Wilderniss...

Vandaag eindelijk weer eens naar de OostvaardersplassenWe hebben goed gegokt met het weer. Rond 9:00 rijden we weg met regen, bij aankomst in Lelystad breekt de zon door! Er ligt her en der nog sneeuw maar de dooi is al aardig ingetreden. Net over het eerste bruggetje hoor en zie ik een Goudhaantje. Helaas heb ik geen scherpe foto kunnen maken. In het bos fladderen een paar Matkoppen rond.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Today, since long, we headed to the Oostvaardersplassen again. We gambled well on the weather. Around 9:00 we off with rain, on arrival in Lelystad the sun breaks through! There is still some snow around but it has started to thaw quite clearly. Just across the first bridge I hear and see a Goldcrest. Unfortunately I can' manage to get a sharp picture. In the forest a few Willow Tits flutter around.
Matkop - Willow Tit - Poecile montanus
Matkop - Willow Tit - Poecile montanus
Bij Wigbels Eiland zitten een stuk of honderd Vinken zich om beurten te wassen in een van de eerste plassen smeltwater. Vanaf het kijkscherm zien we honderden Koniks grazen aan de overkant van de vaart. Wauw! Nooit eerder zoveel paarden zo dichtbij gezien op deze plek. Dit is echte Nederlandse wildernis. Een spectaculair vergezicht in dat besneeuwde landschap en dat prachtige licht van de ochtendzon. Overal staan paarden te grazen en in de verte zien we grote groepen Edelherten. Af en toe vliegen wat Kolganzen over. We besluiten naar het andere kijkscherm te lopen voor een beter uitzicht. 
---------------------------------------------------------------------------------------------
At Wigbels Island about a hundred Finches are taking turn to wash themselves  in one of the first meltwater puddles. From the hide we can see hundreds of Konik horses graze on the other side of the canal. Wow! Never before have I seen so many horses so close to this place. This is real Dutch wilderness. A spectacular view in that snowy landscape and beautiful light of the morning sun. Everywhere I look horses are grazing and in the distance we see large groups of Red Deer. Occasionally some White-fronted Geese fly by overhead. We decide to go for a different hide to get a better view.

Knobbelzwaan & Konik - Mute swan & Koniks - Cygnus olor & Konik - Equus caballus caballus
Knobbelzwaan & Konik - Mute Swan & Koniks - Cygnus olor & Equus caballus caballus
Heel af en toe is er wat actie in de kudde.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Sometimes there's a little action in the herd.
Konik - Konik Horse - Equus caballus caballus
Konik - Konik Horse - Equus caballus caballus
Konik - Konik Horse - Equus caballus caballus

Genietend van het uitzicht en volop fotograferend en filmend komt er een nieuwsgierig roodborstje vlak voor mijn neus zitten. Ik krijg de telelens bijna niet meer scherp gesteld, zo dichtbij komt hij!
---------------------------------------------------------------------------------------------
While enjoying the view and taking pictures and movies a curious Robin shows up right in front of me. I can hardly focus my lens at minimum focusing distance!
Roodborst - Europeanen Robin -  Erithacus rubecula
Roodborst - Europeanen Robin -  Erithacus rubecula
Roodborst - Europeanen Robin -  Erithacus rubecula
Kolganzen - Greater White-fronte Geese - Anser albifrons
Na een uur of twee genieten besluiten we weer op pad te gaan. Ik zie nog wat 
actie bij de paarden en blijf nog even staan om een paar foto's te maken. In de verte zie ik een kiekendief vliegen en verdwijnen over de wal. Ik fotografeer nog wat overvliegende Kolganzen tegen de blauwe lucht en 10 minuten later vind ik Johan even verderop langs het pad. Ik ga bij hem staan om nog wat foto's te maken van de paarden onder de aankomende dreigende donkere wolken. Net als ik mijn groothoeklens wil pakken zie ik in mijn ooghoek laag boven het riet weer de Kiekendief vliegen en ik zie nu dat het een vrouwtje Blauwe Kiekendief is. En ze komt dichterbij! Fantastisch om te zien hoe de vogel vlak boven het riet blijft hangen en oplicht in het zachte zonlicht!
---------------------------------------------------------------------------------------------
After about two hours we decide to take off. I see some action with the Horses and while Johan walks away I decide to take some more shots. In the distance I see a harrier disappear across the the earth wall. I photograph some Geese against he blue sky and 10 minutes later I find Johan on the way back. I stand beside him to make some more photos of the Koniks under the looming dark clouds that are coming in. Just as I decide to take out my wide angle lens I see the Harrier again, low above the reed field. It turns out to be a female Hen Harrier. And she's getting closer! Fantastic to see how the bird elegantly hovers above the reed and  lights up in the soft sunlight!

Koniks onder donkere wolkenlucht - Koniks under a dark cloudy sky
Koniks onder donkere wolkenlucht - Koniks under a dark cloudy sky
Blauwe kiekendief - Hen harrier - Circus cyaneus (f)
Blauwe kiekendief - Hen harrier - Circus cyaneus (f)
Blauwe kiekendief - Hen harrier - Circus cyaneus (f)
Even later zien we een eindje verderop twee mensen luidruchtig pratend, gewapend met camera's door het riet de dijk op lopen en verbazen ons over dit lompe gedrag. De paarden blijkbaar ook want die gaan er in volle galop vandoor. Dan worden we opgeschrikt door luid geritsel achter ons. We kijken om en zien een groot aantal Edelherten lang het pad richting kijkhut rennen. Blijkbaar zijn de dieren ook geschrokken van de herrie want normaal gesproken sparen ze liever hun energie, zeker onder deze weersomstandigheden. Plotseling horen we ook geritsel  rechts van ons. De hele kudde (minstens 100) draaft op nog geen tien meter voor ons langs de plas richting kijkhut! Whooooohaaaw! Ik zet in een reflex nog snel mijn zoom lens op de camera. Maar dat blijkt niet zo'n beste keus. Ze zijn te dichtbij en ik heb de grootste moeite scherp te stellen. Johan probeert het met groothoeklens. Na een seconde of 30 komen de dieren weer terug van de andere kant. Waarschijnlijk omdat ze de andere herten tegen kwamen die eerder achterlangs renden. Langzaam sterft het geluid van hoef gekletter uit en in een lange sliert verdwijnen ze door het riet over de wal richting bos. Wat een spektakel! 
We blijven opgewonden achter en checken snel onze foto's. Er blijken gelukkig toch nog wat aardige plaatjes bij te zitten! Zowel bij mij als bij Johan. In mijn eentje was het in die korte tijd, het hele voorval duurde misschien twee minuten, nooit gelukt om zowel close-ups als groothoek opnames te maken. En achteraf hadden we het liefst ook nog willen filmen!
---------------------------------------------------------------------------------------------
Little later we hear some people talking loudly and walking through the reed field on to the dike armed with cameras, and are amazed about this stupid behavior. The Koniks seem to feel the same because they turn around and break into a gallop. Then we hear loud noises behind us. We turn around and see a large number of Red Deer running along the path towards the hut. Clearly these animals were also disturbed by the noise because normally they would want to save their costly energy, especially under these harsh winter conditions. Then we hear noises from the right also. The whole herd (at least 100 animals) is galloping at high speed and 10 meters in front of us towards the hut! Whooooohaaaw! In a reflex I put my zoom lens back on the camera, but that may not have been the right choice, it's very hard to focus at this range. Johan has a wide-angle lens on. After 30 seconds the animals return from the left still in full gallop, probably because the encountered the anther Deer that ran via the other side. Slowly the noise of the galloping Deer grows silent in the distance as they disappear through the reeds into the forest. What a great event! We stay behind excited and quickly check our photos. Luckily we both have some good shots! I could never have managed to make both wide-angle and close-ups in the 2 minutes max the event lasted. We would have liked to have movies even more!
Edelherten op de vlucht -  Red deer running - Cervus elaphus
Edelherten op de vlucht -  Red deer running - Cervus elaphus
Edelherten op de vlucht -  Red deer running - Cervus elaphus
Edelherten op de vlucht -  Red deer running - Cervus elaphus

Edelherten op de vlucht -  Red deer running - Cervus elaphus
Het spektakel door de groothoeklens van Johan Hoogerbrug - The event seen through Johans Wide Angle Lens
Het spektakel door de groothoeklens van Johan Hoogerbrug - The event seen through Johans Wide Angle Lens

Nog nagenietend van dit spektakel lopen we richting kijkhut de Zeearend. Dat de herten werden opgeschrikt was voor ons een kadootje omdat we precies op het juiste moment op de juiste plek stonden maar het blijft ergerlijk dat mensen zich niet realiseren hoe ernstig ze de dieren verstoren met dit gedrag. In de winter als er sneeuw ligt en de bodem bevroren is hebben ze meer moeite om voedsel te vinden en moeten ze zuinig zijn met energie. Ze zoeken dan het bos op voor voedsel en bescherming tegen de kou. Op deze manier is het zinloos om te proberen dichterbij te komen. Ze horen je al van verre aankomen als ze je al niet geroken hebben! De koniks zijn tot heel dichtbij (op enkele meters) benaderbaar als je maar stil bent en langzaam beweegt. Als je een goeie (actie-) foto wil maken moet je geduldig en stil zijn en geluk hebben. Als je zelf de verstoring veroorzaakt vliegen of rennen de dieren bovendien altijd van je af! De twee herriemakers hebben dus geen enkele mooie foto kunnen maken omdat ze zelf de paarden verstoorden. De Edelherten hebben ze waarschijnlijk niet eens gezien!

Bij de Zeearend kijkhut is weinig te beleven en we besluiten verder te lopen. Onderweg schieten we nog een paar mooie landschap foto's.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Still enjoying this spectacle we witnessed we walk to the Zeearend hut. That the deer were startled was a lucky gift for us because we were at the right place at the right time, but it is annoying that people do not realize how serious they disturb the animals with their stupid behavior. In the winter when there is snow and the ground is frozen, they have more difficulty finding food and they have to save up their energy. They spend more time in the forest for food and for protection from the cold. The way these people tried to get closer is pointless. They hear you from afar if they haven't already smelled you! And they always run away from you so you never get a good shot! The Koniks can be approached to within a few meters if you keep quiet and move slowly. If you you wish to photograph action you'll just have to be patient and lucky. So the two noisemakers wont have any good photo at all because they disturbed the horses themselves. The red deer, they probably won't even have seen!

At the Zeearend it is quiet and we decide to walk on. Along the way we shoot a few beautiful landscapes.

Bevroren vaart - Frozen canal @ Oostvaardersplassen
Bevroren vaart - Frozen canal 
Bevroren vaart - Frozen canal @ Oostvaardersplassen
Bevroren vaart - Frozen canal @ Oostvaardersplassen
Boom detail - Tree detail
Boom detail - Tree detail
Inmiddels was het behoorlijk druk geworden. Voor ons een teken om te vertrekken. Op weg naar de auto zien we nog een Koperwiek voor ons op het besneeuwde pad en even later een Vos die zich schuil houdt tussen het riet. Hij vindt het duidelijk te link om het pad over te steken tussen al die mensen. Wij houden het voor gezien terwijl een stuk of tien andere mensen de Vos blijft stalken. Ik krijg daar altijd een soort 'dierentuingevoel' bij en dan is de lol er snel vanaf. Ik hoef niet koste wat het kost een foto van een vos of welk ander dier dan ook te maken. Er zijn legio voorbeelden van dieren die in paniek onder een auto vliegen of lopen, of niet meer naar nesten of jongen terugkeren omdat ze ernstig verstoord worden. Ik grap nog tegen Johan dat het mooi zou zijn een Vos op het ijs te fotograferen. En zoals wel vaker als we onze wensen uitspreken, bleek dit ook te gebeuren. Alleen waren wij dit keer niet (meer) op de juiste plek. Later op de parkeerplaats zien we op het display van de camera van een van de mannen die we eerder troffen de vos over het ijs van de vaart in de andere richting weg lopen...van de fotograaf af, zoals te verwachten viel. Toch ben ik er niet rouwig om, de dag kon al niet meer stuk. :-)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Meanwhile, it has become quite busy. For us a sign to leave. On the way to the car we see a Redwing before us on the snowy path and moments later a Red Fox hiding in the reeds. It clearly is uncomfortable with all these people stepping about. on the path. We have seen enough while a dozen other people continues to stalk the Fox. I always get a kind of 'zoo' feeling in thee cases which spoils all the fun. I do not want to make a photo at all, if I have to disturb an animal for it. There are many examples of animals that panic and get injured because they get hit by traffic, break a leg, or not return to nests or offspring because they are severely disrupted. I make a joke to Johan that it would be great to photograph a Fox on the ice and like so often when we express our wishes, this is exactly what happened. Only this time we were not in the right place. Later in the parking lot we see on the display of the camera of one of the men we met before, that the fox ran across the ice but in the opposite direction... away from the photographer, as expected. So, I'm not disappointed that I missed this bad opportunity, our day couldn't go wrong anymore. :-)
Vos houdt zich schuil in het riet - Red fox hiding - Vulpes vulpes
Vos houdt zich schuil in het riet - Red fox hiding - Vulpes vulpes 
Deze blog is ge-update met een aantal links naar de site van film over de Oostvaardersplassen "De Nieuwe Wildernis" die medio 2011 in de maak is door fotograaf Ruben Smit en in 2013 in de bioscoop te zien zal zijn. Ruben heeft ook ook een prachtig boek heeft geschreven over dit gebied en een weblog heeft gemaakt voor staatsbosbeheer.
---------------------------------------------------------------------------------------------
This blog has been updated with a number of links to the site of the documentary about the Oostvaardersplassen "De Nieuwe Wildernis" which is in the making and will be released in 2013 by photographer Ruben Smit, who also wrote a book (in Dutch) about this area for Forestry Commission and made a weblog for Staatsbosbeheer.

• Groothoek foto Edelherten door Johan Hoogerbrug • Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!


HOME 

 • • • • (c) Servee Wijsen  2010 • • • •

Geen opmerkingen:

Een reactie posten